• Zarządzanie finansami

 • Ostateczny sukces lub niepowodzenie przedsiębiorstwa uzależnione jest od jego zdolności do zawarcia dochodowych transakcji i zarządzania nimi. Konieczność działania w konkurencyjnym, globalnym środowisku i zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami oznacza, że skuteczne zarządzanie finansami to jedno z największych wyzwań, z którym muszą poradzić sobie nasi klienci.

  Naszym celem jest pomoc każdemu przedsiębiorstwu w stworzeniu jasnych reguł zarządzania finansami, od księgi głównej do szczegółowych raportów finansowych, monitorowaniu i zarządzaniu wydajnością przedsiębiorstwa — bez względu na miejsce prowadzenia działalności.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  Rozwiązania firmy Epicor® do zarządzania finansami zostały stworzone z myślą o automatyzacji i usprawnianiu procesów finansowych za pomocą narzędzi i funkcji zgodnych ze złożonymi wymogami prawnymi. Ich zadaniem jest również przynoszenie korzyści poprzez regularne monitorowanie sytuacji finansowej, a w szczególności:

  • należności, depozytów, kredytów i zarządzania windykacją,
  • zobowiązań, elektronicznych przelewów, automatycznego uzgadniania zamówień,
  • księgi głównej, alokacji, konsolidacji
  • zarządzania gotówką, uzgodnień bankowych i interfejsów sprawozdań,
  • listy płac, środków trwałych i zarządzania podatkami,
  • budżetowania, prognozowania i planowania.

  Większa przejrzystość i odpowiedzialność finansowa

  Organy prawodawcze i firmy audytorskie opowiadają się za rozszerzonym zarządzaniem finansami, jednak wiele firm nadal boryka się z rozproszonymi źródłami danych finansowych. Wydziałowe arkusze kalkulacyjne i przestarzałe systemy mogą dostarczyć odpowiednich danych finansowych, ale wraz z coraz większym zapotrzebowaniem na scentralizowane informacje finansowe i finansową przejrzystość szybko tracą swoją wiarygodność. Oprogramowanie firmy Epicor do zarządzania finansami spełnia wymagania związane z przejrzystością finansową niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

  Wiele firm, wiele walut, wiele języków

  Z czasem firmy, które odniosły sukces, rozrastają się. Bez względu na to, czy wzrost spowodowany jest przejęciem czy rozszerzeniem struktury przedsiębiorstwa, coraz więcej firm boryka się z problemami zarządzania wieloma jednostkami biznesowymi. Firma Epicor zdaje sobie sprawę, że zarządzanie rozproszonymi, często globalnymi jednostkami biznesowymi stwarza wyjątkowe wyzwania i możliwości, jeśli chodzi o bardziej rygorystyczną kontrolę, obniżenie kosztów operacyjnych, międzynarodowe rozliczenia i konsolidację finansową zapewniającą przejrzystość w całej korporacji. Rozwiązanie Epicor do zarządzania finansami zaspokaja wszystkie te potrzeby i oferuje rozbudowane funkcje obsługujące wiele firm, wiele zakładów lub wiele magazynów, jak również przetwarzanie transakcji pomiędzy firmami. Rozwiązanie spełnia także potrzeby rozbudowanego zarządzania finansami na skalę globalną.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »