• Zarządzanie, ryzyko i zgodność z przepisami

 • Współczesne środowisko biznesowe jest jednocześnie coraz bardziej złożone i coraz bardziej uregulowane przepisami. To trudne wyzwanie nawet dla największych przedsiębiorstw, które chcą być konkurencyjne na współczesnych, szybko zmieniających się rynkach globalnych. Lawirowanie pomiędzy tysiącami przepisów prawnych, wytycznych i nakazów związanych z łańcuchem dostaw jeszcze nigdy nie było tak trudne jak obecnie. Przewidujące przedsiębiorstwa traktują te wyzwania jako możliwości odniesienia sukcesu poprzez wdrożenie strategii zarządzania, kontroli ryzyka i zgodności z przepisami (GRC). Strategie te pomagają kontrolować ryzyko, efektywnie zarządzać zgodnością z przepisami i w rezultacie zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa.

  Od 2002 roku, kiedy to Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę Sarbanes-Oxley, zawierającą 11 części dotyczących takich zagadnień, jak odpowiedzialność biznesowa, raportowanie, niezależność audytorów i certyfikowanie zgodności, wiele firm odkryło i nadal odkrywa, że wdrożenie rozbudowanego rozwiązania do zarządzania, kontroli ryzyka i zapewnienia zgodności z przepisami jest bardzo ważne. Ustawa Sarbanes-Oxley miała przede wszystkim dotyczyć przedsiębiorstw z sektora publicznego, niezależnie od ich wielkości, jednak jej wpływ odczuwalny jest również w przypadku firm prywatnych.

  Cały świat coraz poważniej podchodzi do problemu dostępności energii i długoterminowych efektów zmiany klimatu. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorstw, które coraz częściej interesują się obszarem działalności, na który mogą mieć wpływ — obniżeniem emisji dwutlenku węgla i oszczędnością energii w ramach łańcuchów dostaw. Mimo że inicjatywy rządów w tym zakresie są cały czas na etapie rozwoju, wiele przedsiębiorstw odkrywa, że działania związane z ochroną środowiska wykraczają daleko poza akcje społeczne i mogą przyczynić się do powstania realnych możliwości biznesowych i oszczędności oraz przynieść przedsiębiorstwu korzyści finansowe.

  W rezultacie firmy zaczęły szukać takich narzędzi informatycznych i programów, które pomogłyby im zapewnić zgodność z przepisami. Stanowi to jednak rozwiązanie jedynie części złożonego problemu. Firmy muszą również oceniać swoje procesy biznesowe i w razie konieczności wprowadzać fundamentalne zmiany do sposobu prowadzenia działalności.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  Rozwiązania Epicor® GRC zostały zaprojektowane tak, aby spełnić wszystkie te wymagania. Jest to możliwe dzięki połączeniu oprogramowania i usług powiązanych obejmujących usprawnianie zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) i zgodności z globalnymi przepisami handlowymi; zarządzane finansami obejmujące kontrolę finansową, przejrzyste i prewencyjne raportowanie oraz zarządzanie audytem i bezpieczeństwem, zarządzanie cyklem eksploatacji produktu (PLM); zarządzanie kontaktami z dostawcą (SRM) obejmujące ustalanie źródeł zaopatrzenia, zarządzanie informacjami i dokumentami korporacyjnymi oraz zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa (EPM).

  Zarządzanie, kontrola ryzyka i zapewnienie zgodności z przepisami to ciągle trwający proces, który wymaga od przedsiębiorstw wykorzystania zasobów wewnętrznych oraz zewnętrznej wiedzy specjalistycznej w celu spełnienia wymogów prawnych. Rozwiązania Epicor GRC oferują większą przewidywalność, wspierają zarządzanie ryzykiem biznesowym i zwiększają zaufanie wśród interesariuszy.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »