• Zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa

 • Ciągła wydajność nie oznacza jedynie pomiarów i monitorowania. Jej najważniejszymi aspektami są umiejętność przewidywania i działania. Nie wystarczy prowadzić działalności, tak jak prowadzi się samochód, zerkając ciągle w lusterko wsteczne. Skuteczne zarządzanie wydajnością wymaga określenia celów finansowych i operacyjnych oraz zdolności do przekazania w odpowiednim czasie wyników wydajności wszystkim pracownikom, którzy mogą mieć na nie wpływ.

  Rozwiązania Epicor® Enterprise Performance Management (EPM) pomagają stworzyć kulturę wysokiej wydajności, w której wszyscy interesariusze są świadomi tego, co ma największe znaczenie dla przedsiębiorstwa, jaka jest jego kondycja oraz czym powinni się aktualnie zająć.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  Rozwiązanie Epicor EPM oferuje kompletny zestaw narzędzi i aplikacji do planowania, realizacji i analizy na poziomie strategicznym i operacyjnym, który pozwala skorelować działania z celami biznesowymi. Efektywna analiza danych biznesowych (BI) to ważny składnik każdej strategii EPM. To również integralny składnik rozwiązań Epicor, który pozwala podejmować trafniejsze decyzje wpływające na całe przedsiębiorstwo.

  Moduł Epicor EPM oferuje narzędzia do budżetowania, planowania i harmonogramowania, zaawansowane aplikacje analityczne, takie jak biznesowe karty wyników, hurtownie danych, zapytania o działania biznesowe (BAQ) oraz szczegółowe raporty, które są w pełni zintegrowane z aplikacjami biznesowymi firmy Epicor.

  Nasze bogate doświadczenie związane z najważniejszymi branżami pozwala nam oferować gotowe kluczowe wskaźniki efektywności dostosowane do potrzeb określonej branży i pełniące określone funkcje w przedsiębiorstwie. Oznacza to, że aplikacje do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa można szybko wdrożyć i od razu z nich korzystać.

  Wszyscy pracownicy, dyrektorzy, kierownicy liniowi i specjaliści, mają swój wkład w utrzymanie wydajności przedsiębiorstwa. Moduł Epicor EPM pomaga im dowiedzieć się, które elementy funkcjonują poprawnie, a które nie, dzięki czemu mogą podjąć odpowiednie kroki, aby utrzymać ciągłą wydajność i osiągnąć założone cele strategiczne.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »