• Zarządzanie kontaktami z klientami

 • Strategie zarządzania kontaktami z klientem (CRM) nigdy nie miały tak dużego znaczenia dla współczesnych firm, jak obecnie. Zaprojektowaliśmy nasze rozwiązania CRM, aby pomóc Państwu w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej i stawieniu czoła wyzwaniom rynkowym. Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie całym cyklem obsługi klienta, od pozyskania potencjalnego klienta do otrzymania gotówki, w celu zwiększenia efektywności obsługi, wydajności operacyjnej i przyspieszenia wzrostu — zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz przedsiębiorstwa.

  Rozwiązanie Epicor® CRM oferuje pełen obraz kompletnego kontaktu z klientem, dostawcą lub partnerem, bez względu na pozycję w cyklu obsługi klienta. Rozwiązania CRM firmy Epicor rozszerzają zakres informacji o kliencie dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa oraz interesariuszy, poprzez stosowne przekazywanie informatykom istotnych danych o kliencie, zawsze gdy jest to konieczne.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Dostęp do nowych klientów przy jednoczesnym utrzymaniu już istniejących grup klientów
  • Zwiększenie wydajności wewnętrznej
  • Szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek
  • Automatyzacja działań marketingowych
  • Skuteczniejsza realizacja procesu obsługi klienta

  Dzięki wielokrotnie nagradzanym, zintegrowanym aplikacjom, obsługującym automatyzację działań marketingowych (MA), automatyzację sprzedaży (SFA), zarządzanie przypadkami oraz samoobsługę klientów i partnerów, rozwiązanie Epicor CRM oferuje funkcje niezbędne do zapewnienia obsługi klienta na najwyższym, światowym poziomie.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »