• Outsourcing procesów biznesowych

  • Firma Epicor® zdaje sobie sprawę, że sukces uzależniony jest od swobody i możliwości skoncentrowania się na działaniach o znaczeniu strategicznym. W związku z tym oferta globalnych usług firmy Epicor została stworzona tak, aby zapewnić naszym klientom rozbudowane, pojedyncze źródło rozwiązań i jeden punkt kontaktu. Poniżej został opisany usług uzupełniających i dostępnych globalnie, dzięki którym nasze zespoły mogą zająć się zarządzaniem, optymalizacją i przekształceniem całej inwestycji informatycznej — pomagając w osiągnięciu znacznego wzrostu wydajności poprzez niedrogie zapewnienie realnych korzyści. Dzięki temu klient może skupić się na pracy nad osiągnięciem sukcesu przez przedsiębiorstwo.

    Outsourcing procesów biznesowych Epicor (BPO) zapewnia klientom możliwość przekształcenia przedsiębiorstwa i bieżącego zarządzania zadaniami w ramach procesów nie będących źródłem zysku. To naturalne rozwinięcie zarządzanych usług Epicor, dlatego klienci korzystający z outsourcingu procesów biznesowych nie tylko mogą z większą swobodą skupić się na kluczowych aspektach działalności, ale zyskują również czas i zasoby niezbędne do wykorzystania nowych możliwości. W firmie Epicor outsourcing procesów biznesowych to o wiele więcej niż tylko mechanizm obniżający koszty. To narzędzie biznesowe o kluczowym znaczeniu, umożliwiające zarządzanie kosztami i dostęp do specjalistycznych zasobów w momencie, gdy są one potrzebne, a także przynoszące korzyści przedsiębiorstwu. Obecnie firma Epicor nie ogranicza się jedynie do udostępniania klientom rozbudowanych aplikacji biznesowych, spełniających potrzeby finansowe i operacyjne, takie jak zarządzanie należnościami. Możemy zarządzać należnościami w imieniu naszych klientów. Dzięki działalności w Bratysławie, w Monterrey (Meksyk) i w Kuala Lumpur (Malezja) firma Epicor może zapewnić outsourcing globalnych procesów biznesowych.

  • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

    Porozmawiaj z ekspertem »