• Usługi Doradcze

  • Coraz częściej firmy doradcze na całym świecie polegają na oprogramowaniu firmy Epicor®, które spełnia wszystkie oczekiwania związane z prowadzonymi projektami. Bez względu na to, czy rozwiązanie nosi nazwę Automatyzacja usług doradczych, Automatyzacja usług korporacyjnych, ERP for Services lub na bardziej ogólnym poziomie Rozliczanie projektów, pakiet Epicor for Service Enterprises został stworzony od podstaw, aby spełnić wszystkie specyficzne wymagania przedsiębiorstw zajmujących się usługami doradczymi, związane z zarządzaniem realizacją projektów oraz zasobami niezbędnymi do tych projektów, takimi jak wykwalifikowany personel lub urządzenia.

    Firma Epicor zapewnia współczesnym firmom doradczym platformę do odniesienia sukcesu. To kompletne rozwiązanie oparte na zamkniętej pętli, które obsługuje pięć kluczowych procesów powiązanych z usługami: pozyskanie klienta, efektywne obsadzenie stanowisk w projekcie, zarządzanie realizacją projektu, usprawnianie operacji finansowych i analizowanie wydajności biznesowej. Następnie na tej solidnej podstawie stworzyliśmy rozwiązanie wykorzystujące wszechstronną architekturę zorientowaną na usługi i warstwę zarządzania procesami biznesowymi, zaspokajające specyficzne potrzeby takich branż, jak:

    Bez względu na to, czy współpracujemy z nową, obiecującą firmą, firmą ubiegającą się o pierwszą ofertę publiczną czy z graczem o ugruntowanej pozycji na rynku, pakiet Epicor for Service Enterprises zapewnia narzędzia pomocne w zarządzaniu szybkim rozwojem, zwiększeniu wydajności i realizacji wizji biznesowej.

  • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

    Porozmawiaj z ekspertem »