• Organizacje pożytku publicznego

 • Organizacje pożytku publicznego muszą stawić czoła wyjątkowym wyzwaniom: działają w sytuacji ograniczonych zasobów, są zmuszone minimalizować liczbę pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości obsługi obywateli, muszą spełniać rygorystyczne i często problematyczne wymagania związane z księgowością, raportowaniem i administracją.

  Aby można było sprostać tym wyzwaniom, systemy informatyczne muszą zapewniać możliwość prostego, szybkiego i taniego wdrożenia, charakteryzować się prostą obsługą i zwiększać wydajność poprzez usprawnianie operacji i obniżanie kosztów. Systemy finansowe muszą być elastyczne, umożliwiać automatyzację rozliczania funduszy i zadań związanych z alokacją, spełniać złożone wymagania, usprawniać i konsolidować procesy budżetowania i umożliwiać tworzenie szczegółowych raportów dostosowanych do potrzeb organizacji.

  Aby osiągnąć założone cele i przetrwać w przyszłości, organizacje zwolnione z podatku dochodowego muszą przyjąć strategię stosowaną w przedsiębiorstwach komercyjnych w celu rozwiązania powyższych problemów. Firma Epicor® pomaga im sprostać tym wyzwaniom, oferując intuicyjne i wszechstronne rozwiązanie dla organizacji pożytku publicznego. Rozwiązanie to zarządza, usprawnia i centralizuje praktycznie każdy aspekt działalności organizacji pożytku publicznego — od zarządzania darczyńcami do finansów i księgowania oraz zarządzania wydajnością. Wszystkie te funkcje dostępne są w ramach jednego narzędzia.

  Do zarządzania wydatkami Epicor proponuje wyjątkowe rozwiązanie, które śledzi zobowiązania pochodzące z wielu źródeł w ramach zatwierdzonych budżetów. Przedstawia ono realny obraz wydatków na rzecz zaopatrzeniowców i osób zatwierdzających budżety podczas podejmowania decyzji o zakupach. Taki poziom przejrzystości i bezpośrednich zależności jest kluczem do realizacji budżetu.

  Pakiet Epicor for Non-Profit Organizations obsługuje pięć kluczowych procesów

  • zbieranie funduszy,
  • śledzenie darczyńców, potencjalnych darczyńców i wolontariuszy,
  • rozliczanie i usprawnianie operacji finansowych,
  • wydajne i tanie zaopatrzenie,
  • operacje analizy i audytu.

  Tych pięć procesów przedstawia rozwiązanie oparte na zamkniętej pętli, zapewniające maksymalną wydajność i komunikację w ramach organizacji. Firma Epicor zdaje sobie sprawę z wagi tych pięciu kluczowych procesów, a zdolność ich zautomatyzowania i optymalizacji dla naszych klientów sprawia, że jesteśmy liderem wśród dostawców rozwiązań finansowych dla sektora pożytku publicznego.

  Firma Epicor pomogła odnieść sukces wielu organizacjom pożytku publicznego, oferując im systemy korporacyjne i wiedzę merytoryczną w zakresie wdrożeń zaspokajające wszystkie ich potrzeby. Dzięki wielokrotnie nagradzanym aplikacjom Pakiet Epicor for Non-Profit Organizations to rozbudowany, elastyczny system do zastosowań biznesowych, przeznaczony dla organizacji chcących szybko wdrożyć nowe systemy, usprawnić operacje i osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji. Dzięki temu fundusze można skierować tam, gdzie są potrzebne najbardziej.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »