• Marketing, reklama i PR

 • Agencje zajmujące się marketingiem, PR, reklamą i zarządzaniem markami oferują klientom strategiczną wizję, która pomaga im zwiększyć dynamikę przedsiębiorstwa i utrzymać stały rozwój. One także potrzebują rozwiązania, które będzie zapewniało wydajną realizację usług i maksymalny poziom dochodów. Współczesne agencje marketingowe, reklamowe i PR muszą stawiać czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem rozproszonymi zasobami, zarządzaniem kosztami i wzrostem przychodów na szybko konsolidującym się rynku i przy kontaktach z coraz bardziej wymagającymi klientami. Ponadto problemy te muszą być przezwyciężone w zgodzie z coraz bardziej rygorystycznymi przepisami prawnymi. Wymaga to coraz większego wsparcia technologicznego, które pozwala z powodzeniem usprawniać procesy i umacniać pozycję agencji szybko reagującej na zmiany.

  Pakiet Epicor® for Service Enterprises zapewnia firmom podstawę do odniesienia sukcesu. To kompletne rozwiązanie oparte na zamkniętej pętli, które obsługuje pięć kluczowych procesów istotnych dla agencji marketingowych, reklamowych i PR: pozyskanie klienta, efektywne obsadzenie stanowisk w projekcie, zarządzanie realizacją projektu, usprawnianie operacji finansowych i zgodności z przepisami oraz analizowanie wydajności biznesowej.

  Pakiet Epicor for Service Enterprises to poprawa wydajności, kontroli nad projektem, realizacji karty opłat, zadowolenia klienta i ogólnej przejrzystości, co znacznie zwiększa rentowność prowadzonych projektów.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Komunikacja pomiędzy wszystkimi pracownikami obsługującymi klienta, włącznie z pracownikami zewnętrznymi i wolnymi strzelcami
  • Zarządzanie nowo pozyskanymi klientami oraz relacjami ze stałymi klientami, jak również narzędzia do obsługi klientów zapewniające ujednolicony obraz tych relacji
  • Tworzenie budżetów możliwości biznesowych i projektów, obsługa produkcji w toku i rozpoznawanie przychodów oraz karty stawek dla klienta, projektu, a nawet na podstawie kodów roboczych
  • W pełni zintegrowane rozwiązanie, które pozwala na maksymalne wykorzystanie rozliczanych godzin pracy i obniżenie strat, a w rezultacie na zwiększenie przychodów i korzyści
  • Eliminowanie zbędnych procesów administracyjnych i kosztów z nimi powiązanych, co pozwala zwiększyć efektywność pracy i wygospodarować dodatkowe godziny robocze
  • Zwiększona sprawność biznesowa wynikająca z szerokiego zakresu zarządzania procesami biznesowymi i koordynacji przepływu pracy

  Bez względu na to, czy współpracujemy z nową, obiecującą firmą, firmą ubiegającą się o pierwszą ofertę publiczną czy z graczem o ugruntowanej pozycji na rynku i silnej marce, pakiet Epicor for Service Enterprises zapewnia narzędzia pomocne w zarządzaniu szybkim rozwojem, zwiększeniu wydajności i realizacji wizji biznesowej.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »