• Prawa do gruntów i depozyty

 • Firmy zajmujące się prawami do gruntów i depozytami działają w branży charakteryzującej się nieustannymi zmianami. To źródło ciągle nowych wyzwań w środowisku trwającej konsolidacji branży i powstawania szczegółowych przepisów regulujących jej działalność. Zachowania nabywców i sprzedających są bardzo złożone i nieprzewidywalne. Wiele firm zajmujących się rozliczeniami, depozytami oraz funduszami powierniczymi boryka się z nadmiernie rozbudowaną biurokracją, wygórowanymi wymaganiami dotyczącymi dokumentacji oraz brakiem zintegrowanych aplikacji.

  Poza powyższymi wyzwaniami, firmy zajmujące się prawami do gruntu muszą równoważyć konieczność redukcji kosztów z potrzebą wyższego poziomu usług. Pakiet Epicor® for Financial Services pozwala osiągnąć oba te cele i poprawić wydajność oraz zwiększyć zadowolenie klientów i ogólną przejrzystość procesów biznesowych.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Większa przejrzystość procesów biznesowych i precyzyjne informacje dzięki codziennym, automatycznym i audytowanym zamknięciom operacji transferu danych z systemów zarządzania prawami do systemu finansowego
  • Większa wydajność i niższe koszty dzięki systemom finansowym, które umożliwiają skalowanie przedsiębiorstwa bez konieczności zwiększania zatrudnienia
  • Rozbudowane funkcje planowania ze zintegrowanymi i elastycznymi rozwiązaniami do raportowania, budżetowania i prognozowania
  • Zwiększona przewidywalność biznesowa wynikająca z godnego zaufania i przejrzystego raportowania i analizy

  Epicor for Financial Services to rozbudowane oprogramowanie do zastosowań biznesowych, zawierające wielokrotnie nagradzane, zintegrowane aplikacje. Zapewnia ono elastyczność i skalowalność niezbędną do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa poprzez optymalne wykorzystanie najważniejszych zasobów.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »