• Pożyczki

 • Firmy udzielające pożyczek działają w sytuacji ciągłej konsolidacji branży i powiększania się liczby obowiązujących przepisów prawnych, a wymagania klientów są coraz bardziej złożone i wyrafinowane.

  Poza powyższymi wyzwaniami, federalne i stanowe organizacje udzielające pożyczek muszą równoważyć konieczność redukcji kosztów z potrzebą wyższego poziomu usług. Pakiet Epicor® for Financial Services pozwala osiągnąć oba te cele i poprawić wydajność oraz zwiększyć zadowolenie klientów i ogólną przejrzystość procesów biznesowych.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Większa przejrzystość procesów biznesowych i precyzyjne informacje dzięki codziennym, automatycznym i audytowanym zamknięciom operacji transferu danych z systemów podrzędnych do systemu finansowego
  • Lepsza pozycja gotówkowa dzięki redukcji ręcznie wprowadzanych, powielonych lub błędnych transakcji
  • Redukcja procesów administracyjnych powiązana z większą wydajnością i niższymi kosztami dzięki systemom finansowym, które umożliwiają wykonywanie operacji bez konieczności zwiększania zatrudnienia
  • Rozbudowane funkcje planowania ze zintegrowanymi i elastycznymi rozwiązaniami do raportowania, budżetowania i prognozowania
  • Zwiększona przewidywalność biznesowa wynikająca z godnego zaufania i przejrzystego raportowania i analizy
  • Udoskonalona obsługa i większe zadowolenie klienta dzięki ścisłej integracji pracowników, procesów i aplikacji

  Epicor for Financial Services to rozbudowane oprogramowanie do zastosowań biznesowych, zawierające wielokrotnie nagradzane, zintegrowane aplikacje. Zapewnia ono rosnącej liczbie firm udzielających pożyczek elastyczność i przejrzystość niezbędną do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa poprzez optymalne wykorzystanie najważniejszych zasobów.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »