• Architektura, projekty i budownictwo

 • W branży architektury, projektów i budownictwa zysk opiera się w głównej mierze na sukcesie projektu. Jak go osiągnąć? Poprzez optymalizację projektów i poprawę współpracy na przestrzeni całej firmy. Dzięki temu projekty stają się bardziej wydajnę i zauważalne, poprawia się również komunikacja, kluczowa dla tej branży.

  Pakiet Epicor® for Service Enterprises zapewnia firmom podstawę do odniesienia sukcesu. To kompletne rozwiązanie oparte na zamkniętej pętli, które obsługuje pięć kluczowych procesów istotnych dla branży architektury, projektów i budownictwa: pozyskanie klienta, efektywne obsadzenie stanowisk w projekcie, zarządzanie realizacją projektu, usprawnianie operacji finansowych i zgodności z przepisami oraz analizowanie wydajności biznesowej.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Ocena ryzyka i obszarów problemowych oraz ich analiza w procesie przetargowym przy użyciu planu działania Epicor Business Process Management (BPM) Workflow.
  • Wsparcie zaawansowych planów projektów z dwukierunkową integracją z Microsoft Office Project Management Solution.
  • Maksymalizacja wydajności i wykorzystania zasobów poprzez przejrzystość obecnych i przyszłych potrzeb zasobów ludzkich.
  • Efektywne zarządzanie i kontrola złożonych stosunków umownych, w tym stron trzecich, kosztów, materiałów i sprzętu w cyklu zarządzania zapotrzebowaniem, zakupem, podwykonawstwem i płatnościami.
  • Rozplanowanie budżetu na jednorazowe zamówienia oraz długoterminowe projekty. Zarządzanie WIP i przychodem, zasadami naliczania opłat, kosztów i oprocentowania.
  • Efektywne zarządzanie operacjami WIP i procesami fakturowania, funkcje konsolidacji faktur.
  • Eliminowanie zbędnych procesów administracyjnych i kosztów z nimi powiązanych, co pozwala zwiększyć efektywność pracy i wygospodarować dodatkowe godziny robocze.
  • Zwiększona sprawność biznesowa wynikająca z szerokiego zakresu zarządzania procesami biznesowymi i koordynacji przepływu pracy.

  Bez względu na to, czy współpracujemy z nową, obiecującą firmą, firmą ubiegającą się o pierwszą ofertę publiczną czy z graczem o ugruntowanej pozycji na rynku, pakiet Epicor for Service Enterprises zapewnia narzędzia pomocne w zarządzaniu szybkim rozwojem, zwiększeniu wydajności i realizacji wizji biznesowej.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »