• Oprogramowanie i informatyka

 • Współcześni niezależni dostawcy oprogramowania muszą stawiać czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem kosztami i wzrostem przychodów na szybko konsolidującym się rynku i utrzymywać kontakty z coraz bardziej wymagającymi klientami. Ponadto podejmując te wyzwania, należy działać zgodnie z coraz bardziej rygorystycznymi przepisami prawnymi. Wymaga to coraz większego wsparcia technologicznego, które pozwala z powodzeniem usprawniać procesy i umacniać pozycję przedsiębiorstwa usługowego szybko reagującego na zmiany.

  Pakiet Epicor® for Service Enterprises zapewnia firmom podstawę do odniesienia sukcesu. To kompletne rozwiązanie oparte na zamkniętej pętli, które obsługuje pięć kluczowych procesów istotnych dla firm zajmujących się oprogramowaniem i informatyką: pozyskanie klienta, efektywne obsadzenie stanowisk w projekcie, zarządzanie realizacją projektu, usprawnianie operacji finansowych i zgodności z przepisami oraz analizowanie wydajności biznesowej.

  Pakiet Epicor for Service Enterprises pozwala usprawnić zarządzanie fakturami i przychodami, administrowanie umowami, przepływy gotówkowe, zwiększyć zadowolenie klienta i podnieść ogólny poziom przejrzystości procesów biznesowych, co w rezultacie prowadzi do większej rentowności przedsiębiorstwa.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Fabrycznie skonfigurowana obsługa sprawdzonych procedur opartych na ponaddwudziestoletnim doświadczeniu firmy Epicor w doradztwie
  • Pulpit rozpoznawania przychodów, narzędzia do audytu i analizy pomagające zapewnić zgodność z wymogami przepisów, takich jak dyrektywy Sarbanes-Oxley, SEC i FASB
  • W pełni zintegrowane rozwiązanie, które pozwala na maksymalne wykorzystanie rozliczanych godzin pracy i obniżenie strat, a w rezultacie na zwiększenie przychodów i korzyści
  • Eliminowanie zbędnych procesów administracyjnych i kosztów z nimi powiązanych, co pozwala zwiększyć efektywność pracy i wygospodarować dodatkowe godziny robocze
  • Zwiększona sprawność biznesowa wynikająca z szerokiego zakresu zarządzania procesami biznesowymi i koordynacji przepływu pracy

  Bez względu na to, czy współpracujemy z nową, obiecującą firmą, firmą ubiegającą się o pierwszą ofertę publiczną czy z graczem o ugruntowanej pozycji na rynku, pakiet Epicor for Service Enterprises zapewnia narzędzia pomocne w zarządzaniu szybkim rozwojem, zwiększeniu wydajności i realizacji wizji biznesowej.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »