• Bankowość regionalna

 • Banki regionalne działają w tym samym konkurencyjnym i złożonym środowisku, co większe narodowe i międzynarodowe korporacje bankowe. Odczuwają one skutki konsolidacji branży, szczegółowych przepisów prawnych oraz coraz większych wymagań klientów, których ciągłej lojalności nie można brać już za pewnik. Wiele regionalnych banków boryka się także z problemami nadmiernie rozwiniętej biurokracji i braku zintegrowanych aplikacji, co znacznie ogranicza ich zdolność do zdobycia udziału w rynku oraz w portfelu klientów.

  Poza powyższymi wyzwaniami banki regionalne muszą równoważyć konieczność redukcji kosztów z potrzebą wyższego poziomu usług i rozszerzeniem oferty o nowe produkty. Pakiet Epicor® for Financial Services pozwala osiągnąć oba te cele i poprawić wydajność oraz zwiększyć zadowolenie klientów i ogólną przejrzystość procesów biznesowych.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Większa przejrzystość procesów biznesowych i precyzyjne informacje dzięki bezproblemowej integracji systemów obsługi klienta, zaplecza i finansowych
  • Lepsza pozycja gotówkowa dzięki redukcji ręcznego wprowadzania transakcji, często prowadzącego do powielenia lub błędnego zapisu informacji
  • Redukcja procesów administracyjnych powiązana z większą wydajnością i niższymi kosztami dzięki systemom finansowym, które umożliwiają wykonywanie operacji bez konieczności zwiększania zatrudnienia
  • Rozbudowane funkcje planowania ze zintegrowanymi i elastycznymi rozwiązaniami do raportowania, budżetowania i prognozowania
  • Zwiększona przewidywalność biznesowa wynikająca z godnego zaufania i przejrzystego raportowania i analizy
  • Udoskonalona obsługa i większe zadowolenie klienta

  Epicor for Financial Services to rozbudowane oprogramowanie do zastosowań biznesowych, zawierające wielokrotnie nagradzane, zintegrowane aplikacje. Zapewnia ono elastyczność i przejrzystość niezbędną do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa poprzez optymalne wykorzystanie najważniejszych zasobów.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »