• Usługi księgowe i audytorskie

 • Wymagania współczesnej gospodarki oraz zmiany obowiązujących przepisów to zarówno potencjalne możliwości biznesowe, jak i wyzwania stojące przez firmami zajmującymi się usługami księgowymi i audytorskimi. Dotyczy to również firm działających globalnie. Partnerzy lub kierownicy zdają sobie sprawę, jakie znaczenie ma zarządzanie rozproszonymi procedurami oraz w jaki sposób skuteczniejsza komunikacja i bliższa współpraca pomiędzy zespołami może pomóc klientowi w odniesieniu sukcesu. Czas poświęcony na dobieranie pracowników do konkretnych zadań może być przeznaczony na rozwijanie relacji z klientem. Czas poświęcony na księgowanie kosztów można lepiej zagospodarować, zwiększając liczbę godzin pracy w całym przedsiębiorstwie.

  Pakiet Epicor® for Service Enterprises zapewnia firmom podstawę do odniesienia sukcesu. To kompletne rozwiązanie do zarządzania procedurami oparte na zamkniętej pętli, które obsługuje pięć kluczowych procesów istotnych dla firm zajmujących się usługami księgowymi i audytorskimi: zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, efektywne obsadzenie stanowisk w projekcie, zarządzanie realizacją projektu, usprawnianie operacji finansowych i zgodności z przepisami oraz analizowanie wydajności biznesowej.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Tworzenie nowych procedur za pomocą funkcji zarządzania kontaktami i wiedzą
  • Zarządzanie nowymi możliwościami i realizowanymi zamówieniami klientów z funkcjami zarządzania obsługą klientów, które zapewniają jeden obraz relacji z klientami
  • Zarządzanie korespondencją z klientem oraz dokumentacją z realizacji zamówienia za pomocą rozbudowanych łączy z produktami i technologiami Microsoft SharePoint®
  • Funkcja „Szybkie projekty” znacznie upraszczająca tworzenie nowych projektów za pomocą domyślnych ustawień i szablonów
  • Precyzyjne zarządzanie czasem poprzez kontrolę dostępnych kodów realizacji i kontrolę nieprzypisanego elementu
  • Maksymalna wydajność wykorzystania zasobów dzięki lepszemu wglądowi w aktualne i przyszłe potrzeby rekrutacyjne
  • Efektywne zarządzanie produkcją w toku i procesami fakturowania pro forma z możliwością przejścia do bardziej szczegółowych informacji i narzędziami do konsolidacji faktur
  • Zwiększona sprawność biznesowa wynikająca z szerokiego zakresu zarządzania procesami biznesowymi i koordynacji przepływu pracy

  Pakiet Epicor for Service Enterprises to poprawa wydajności, kontroli nad realizacją projektu, wykorzystania zasobów, zadowolenia klienta i ogólnej przejrzystości, co znacznie zwiększa efektywność zarządzania procedurami.

  Bez względu na to, czy współpracujemy z firmą średniej wielkości czy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, pakiet Epicor for Service Enterprises zapewnia narzędzia pomocne w zarządzaniu szybkim rozwojem, zwiększeniu wydajności i realizacji wizji biznesowej.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »