• Usługi gastronomiczne

 • Nikt nigdy nie stwierdził, że prowadzenie restauracji jest proste. W rzeczywistości usługi gastronomiczne to jedna z najtrudniejszych branż. Według badania przeprowadzonego przez firmę Dun & Bradstreet 60% restauracji w ciągu pięciu lat od otwarcia przestaje istnieć. Aby firma mogła osiągnąć sukces, musi oczywiście serwować smaczne dania. Jednakże równie ważnymi czynnikami są: sprawne zarządzanie, wytrwałość oraz zintegrowana technologia, umożliwiająca tworzenie szczegółowych raportów na temat rentowności przedsięwzięcia oraz zwrotu z inwestycji.

  Rozwiązanie Epicor® for Hospitality and Entertainment spełnia potrzeby wielu restauratorów na całym świecie, zarówno w przypadku małych sieci restauracji, jak i konsorcjów skupiających wokół siebie wiele marek oraz restauracji działających w hotelach.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Rozbudowana księga główna, równie rozbudowane księgi pomocnicze oraz zarządzanie zasobami magazynowymi rozproszonymi w wielu lokalizacjach
  • Rozwiązania pozwalające usprawniać procesy, takie jak alokacja, zakupy, budżetowanie, przepływy pracy i zarządzanie dokumentacją
  • Integracja z większością systemów do obsługi punktów sprzedaży, umożliwiająca zarządzanie uzgodnieniami zasobów gotówkowych według lokalizacji oraz tworzenie wymaganych transakcji księgowania
  • Rozbudowane aplikacje do budżetowania i prognozowania zapewniające odpowiednią równowagę pomiędzy współpracą zstępującą i wstępującą
  • Automatyczna alokacja wydatków związanych z centralą — szybka i prosta w przypadku operacji rozproszonych w kilku lokalizacjach
  • Obsługa różnych menu i przepisów oraz zarządzanie zapasami magazynowymi do poziomu składników
  • Możliwość analizy rentowności elementu menu oraz kosztów poszczególnych składników i dodatków do elementów menu
  • Śledzenie kampanii promujących produkty, wprowadzających nowe produkty, nowych lokalizacji i innych wydarzeń, które pozwalają określić efektywność kampanii
  • Oparte na przeglądarce narzędzie do rekwizycji zawierające konfigurowalny mechanizm przepływu pracy

  Pakiet Epicor for Hospitality and Entertainment, zawierający nagradzane, zintegrowane aplikacje, to rozbudowany i elastyczny system do zastosowań biznesowych, który pozwala restauracjom szybko reagować, usprawniać operacje i maksymalizować zwrot z inwestycji.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »