Zeelandia

Back to Success Stories

Podstawowe informacje o firmie Zeelandia Zeelandia to producent surowców do produkcji piekarskiej i cukierniczej. Firma jest częścią międzynarodowej, wywodzącej się z Holandii grupy Koninklijke Zeelandia. Została założona w 1900 roku w Zierikzee przez H.J. Doelemana, a w ciągu blisko stu lat rozwinęła się w międzynarodową grupę oferującą komponenty do produkcji piekarskiej i cukierniczej na całym świecie. W Polsce Zeelandia działa od 1992 roku; do 1997 roku posługiwała się nazwą Super Bake. Zeelandia Polska zatrudnia ponad 90 osób, a obroty całej grupy wyniosły w poprzednim roku 300 mln euro. Firma posiada certyfikat HACCP.


Continue reading

"Braliśmy pod uwagę oferty siedmiu dostawców- dwóch polskich, z których jeden system był rozwiązaniem "szytym na miarę" a drugi rozwiązaniem "z półki", który nie posiadał w pełni zintegrowanych funkcji obsługi magazynu i produkcji."

Mariusz Glaza, szef działu IT | Zeelandia
O firmie

Wyzwania i szanse
  • Firma posiadająca wiele oddziałów zagranicznych
  • Wzrost obrotów i zatrudnienia
  • Rozbudowana sieć oddziałów

Rozwiązania i usługi Epicor
  • Epicor iScala

Korzyści
  • Zmniejszenie stanów magazynowych przy wzroście obrotów
  • Ułatwienie zdobycia certyfikatu HACCP
  • Wzrost odwiedzanych klientów o 30%

Follow Us
Wybór systemu 

Wszystko zaczęło się w Polsce. Firma Zeelandia Polska chciała zmienić swój system ERP na bardziej efektywny. Lokalny zarząd miał całkowitą swobodę w procesie wyboru i wdrożenia nowego rozwiązania. Po zakończeniu wdrożenia oddział w Czechach zainteresował się wzrostem wydajności w Polsce. Kolejne zapytanie przyszło z  Rumunii. Obecnie rozwiązanie iScala zostało wdrożone już w Czechach, Słowacji i Rumunii czy w Niemczech.  

Od 1995 roku Zeelandia Polska korzystała z systemu klasy MRP I, pracującego pod systemem operacyjnym DOS. Z biegiem czasu system został obudowany wieloma  dodatkowymi, satelitarnymi aplikacjami. Tymczasem, gdy zatrudnienie w firmie podwoiło się, a jej obroty wzrosły siedmiokrotnie, system ten przestał się sprawdzać. Dodatkową barierą była jego zamknięta architektura. Nasze systemy korzystały z wielu technologii, funkcjonowały w oparciu o różne bazy danych. 

Powodowało to trudności w łączeniu informacji pochodzących z różnych źródeł i zmuszał do ciągłych aktualizacji i transformacji danych. W nocy przygotowywaliśmy "migawki" systemu MRP, następnie dane normalizowaliśmy do uniwersalnego formatu. Dopiero następnego dnia były one widoczne dla innych aplikacji - powiedział Maciej Zakrzewski, Dyrektor Finansowy Zelandii, odpowiedzialny za wybór i wdrożenie systemu. 

Taki stan rzeczy sprawiał, że korzystanie z wszystkich rozwiązań informatycznych było wyjątkowo kosztowne i uciążliwe oraz nie wspomagało pracy przedsiębiorstwa. 

Zarząd firmy zdecydował o wdrożeniu nowego systemu ERP, który bardziej odpowiadałby jej potrzebom. Zeelandia posiada zakład produkcyjny oraz centrum dystrybucyjne pod Poznaniem oraz 10 oddziałów na terenie całej Polski. Nowy system musiał zapewnić śledzenie partii produktów oraz obsługę magazynu wysokiego składowania wraz z obsługą kwarantanny na wybrane pozycje. Ponadto, miał umożliwiać połączenie terminalowe wszystkich regionalnych biur sprzedaży oraz pracę zdalną na jednej centralnej instalacji, a także otwarcie na rozwiązania mobilne. Kolejną ważną cechą była możliwość udostępnienia klientom wiedzy technologicznej za pośrednictwem internetu (opisy produktów, receptury, kalkulacje, atesty jakościowe). Pod uwagę brano również doświadczenie w branży spożywczej producenta i firmy wdrażającej oraz wysoki poziom wiedzy konsultantów odpowiedzialnych za przeprowadzenie projektu. 

Braliśmy pod uwagę oferty siedmiu dostawców - dwóch polskich, z których jeden system był rozwiązaniem "szytym na miarę" a drugi rozwiązaniem "z półki", który nie posiadał w pełni zintegrowanych funkcji obsługi magazynu i produkcji - wyjaśnia Mariusz Glaza, szef działu IT w Zeelandia Polska. 

Zeelandia wyznaczyła sobie cele, które chciała osiągnąć oraz najważniejsze kryteria wyboru rozwiązania, a następnie przystąpiła do procesu wyboru systemu ERP, który ostatecznie trwał około 6 miesięcy. Firma wybrała model wyboru "od ogółu do szczegółu" eliminując poszczególne rozwiązania bądź firmy wdrożeniowe, aż do stworzenia krótkiej listy firm, które były w stanie sprostać stawianym wymaganiom. 
Ostatecznie Zeelandia wybrała rozwiązanie Epicor iScala - głównie ze względu na funkcjonalności, które w standardowej wersji zaspokajała większość wymagań takich jak: zaawansowane wsparcie logistyki, zarządzanie magazynem wysokiego składowania, a także obsługę kwarantanny na wybrane pozycje, zarządzanie zapotrzebowaniem oraz planowanie produkcji dostosowane do specyfiki firmy i możliwość śledzenia partii produktów. Ponadto, rozwiązanie zapewniło połączenie terminalowe wszystkich regionalnych biur sprzedaży oraz pracę zdalną na jednej centralnej instalacji.

Przebieg projektu 

Wdrożenie przebiegało wieloetapowo. Na początku został przetestowany model funkcjonalny rozwiązania. Równocześnie stworzono aplikacje poszerzające funkcjonalność systemu o terminalową obsługę magazynu oraz narzędzia raportujące i wspomagające pracę grupową w postaci portalu intranetowego.  

Wdrożenie rozpoczęło się w marcu 2004 roku z planowanym terminem zakończenia wyznaczonym na koniec września. Równolegle z wdrażaniem standardowych modułów iScali (Księgowość, Produkcja, Logistyka, Sprzedaż i Zakupy) tworzone było rozwiązanie terminalowej obsługi magazynu wysokiego składowania. Właśnie ten ostatni element przyczynił się do przedłużenia projektu i uruchomienia systemu dopiero wraz z nowym rokiem. Dopiero działający system obudowano szeregiem raportów i analiz w oparciu o MS SQL Analysis Services oraz własnym rozwiązaniem CRM i mobilnej sprzedaży.

Korzyści biznesowe   

Po wdrożeniu firma odnotowała znaczne korzyści biznesowe. Obrót i gospodarka magazynowa zostały w pełni zautomatyzowane poprzez wprowadzenie systemu identyfikacji (kody kreskowe), co pozwoliło na zmniejszenie stanów magazynowych przy jednoczesnym wzroście obrotów. W ciągu roku wdrożenie umożliwiło także na pięciokrotne zmniejszenie wartości zapasów z tytułu przeterminowania lub błędów produkcyjnych, a także ułatwiło uzyskanie wymaganego dla firm spożywczych certyfikatu jakościowego HACCP, pozwalającego na sprzedaż eksportową produktów.  

Narzędzia raportowe (OLAP), które zostały wdrożone w ramach rozwiązania iScala, pozwoliły na bieżącą, wielowymiarową analizę działań firmy, szczególnie w zakresie sprzedaży, z kolei pełniejszy obraz działań sprzedażowych przyczynił się do otwarcia nowych kanałów sprzedaży. 

Mobilne aplikacje, wdrożone w ramach rozwiązania iScala, wykorzystywane przez Dział Sprzedaży oraz Dział Technologiczny (MAH) pozwoliły na poprawę organizacji pracy obu działów i zwiększyły efektywność wizyt technologicznych oraz wizyt sprzedażowych - 30% wzrosła liczba regularnie odwiedzanych klientów. 

Ponadto, wdrożony system informatyczny udostępnił na bieżąco spójne i wielowymiarowe informacje na temat funkcjonowania firmy na wszystkich jej poziomach. Pozwoliło to podnieść komfort podejmowania decyzji biznesowych i zwiększyć ich trafność. Spadło zatrudnienie w działach ściśle administracyjnych (księgowość, kadry, magazyn), a uzyskane środki zostały wykorzystane w dziale sprzedaży i w dziale technologicznym. 

Dzięki możliwości połączenia terminalowego wszystkich regionalnych biur sprzedaży  oraz pracy zdalnej na jednej centralnej instalacji, umożliwiona została ścisła kontrola i komunikacja pomiędzy centralą a podlegającymi jej jednostkami. System jest ściśle dostosowany do potrzeb branży spożywczej, a jednocześnie otwarty na zaawansowane rozwiązania logistyczne. Od momentu wdrożenia zanotowaliśmy znaczne korzyści i poczyniliśmy oszczędności - powiedział Marcin Zakrzewski. 

Dzięki możliwości połączenia terminalowego wszystkich regionalnych biur sprzedaży oraz pracę zdalną na jednej centralnej instalacji, umożliwiona została ścisła kontrola  i komunikacja pomiędzy centralą a podlegającymi jej jednostkami. Ponadto, dzięki wszechstronności i uniwersalności rozwiązania, zapewniono oszczędność pracy oraz czasu w firmie- pracownicy nie muszą już dokonywać ciągłych aktualizacji oraz transformacji danych, a informacje pochodzące z różnych źródeł są automatycznie łączone przez system. 

Ponadto, rozwiązanie iScala jest ściśle dostosowane do potrzeb branży spożywczej, a jednocześnie otwarta na zaawansowane rozwiązania logistyczne. Pozwala także na planowanie produkcji zgodne ze specyfiką firmy, co umożliwia większą wydajność i komfort pracy, przy jego niskich kosztach utrzymania w stosunku do oferowanych funkcjonalności. Dzięki możliwości śledzenia partii produktów, a także - w wyjątkowych sytuacjach - objęcia ich kwarantanną, została zapewniona ich dokładna i rygorystyczna kontrola.

O Epicor 

Firma Epicor Software jest globalnym liderem dostarczającym rozwiązania w zakresie oprogramowania do procesów biznesowych dla branży produkcyjnej, dystrybucyjnej, sprzedaży detalicznej, hotelarskiej i usługowej. Szczycimy się ponad 40-letnim doświadczeniem i ponad 20 000 klientów w przeszło 150 krajach. Epicor oferuje rozwiązania, które umożliwiają firmom zwiększenie wydajności i podniesienie rentowności. Epicor dysponuje długą historią innowacji, ekspercką wiedzą branżową i pasją do ciągłego rozwoju.Inspirujemy w ten sposób klientów do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Epicor oferuje jeden punkt odpowiadania na lokalne, regionalne i globalne zapotrzebowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epicor.com/poland.

Epicor solutions are designed around the unique operational needs of manufacturers and are available in the cloud or on premises. Customers can better manage complexity and focus on core growth activities.

Talk to an Expert