Vectrix

Back to Success Stories

Ekologiczny skuter na skalę nowych czasów

O wdrożeniu systemu iScala w firmie Vectrix produkującej skutery zasilane prądem elektrycznym Vectrix Corporation to firma wywodząca się z USA, która opracowała pierwszy w historii motoryzacji wielkoformatowy skuter turystyczny, zasilany wyłącznie prądem elektrycznym. W Polsce firma posiada zakład produkcyjny we Wrocławiu, natomiast biura sprzedaży są zlokalizowane w USA, Włoszech i Anglii. 

Firma nie wyklucza przyszłego rozszerzenia działalności na inne kraje. Od powstania w 1995 roku, firma Vectrix poświęciła ponad dziesięć lat na prace nad projektem, rozwojem, opatentowaniem i komercjalizacją elektrycznego, zeroemisyjnego maxiskutera. Źródłem napędu jest silnik elektryczny chłodzony powietrzem, który jest zasilany za pomocą akumulatorów wyprodukowanych na potrzeby firmy Vectrix przez GP Bateries. Akumulatory ładuje się po podłączeniu do tradycyjnego gniazdka elektrycznego - po dwóch godzinach osiągają 80% sprawności. Ilość cyklu naładowań wynosi 1700, co daje 10 lat lub 80 000 km. Maksymalna prędkość pojazdu to 100 km na godzinę, a jego masa to 198 kg. 


Continue reading

"Wdrożenie w firmie Vectrix od początku zapowiadało się bardzo interesująco. Osoby decyzyjne po stronie naszego klienta zakreśliły szeroką wizję użytkowania systemu ERP. Po raz pierwszy miałem okazję obserwować tak kompleksowe i interesujące podejście do zagadnienia ostatecznego kształtu systemu i jego pracy."

Piotr Krzystoporski, Project Manager | Epicor Software Corporation
O firmie
 • Kraj: Polska
 • Branża: Produkcja
 • Liczba lokalizacji: 1
 • Strona: www.vectrix.com

Wyzwania i szanse
 • Wysokie wymagania odnośnie wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi
 • Skomplikowany międzynarodowy system sprzedaży
 • Pierwsze wdrożenie systemu ERP w firmie 

Rozwiązania i usługi Epicor
 • Epicor iScala

Korzyści
 • Uproszczenie i ujednolicenie procesu produkcji oraz dystrybucji
 • Uproszczenie procesów
 • Zewnętrzna integracja 

Follow Us

 Nad wyglądem skutera pracowali projektanci z Robrady Design, którzy wcześniej pracowali nad wizerunkiem Suzuki czy Yamahy. Inaczej niż w tradycyjnych pojazdach, na desce rozdzielczej skutera umieszczony został wskaźnik z informacją o stanie naładowania baterii. Skuter wyposażono w system cyfrowy DSP & IGBT oraz w CAN (Controller Area Network) i technologię Bluetooth. Produkowany jest w polskiej fabryce Vectrix we Wrocławiu.

Wdrożenie systemu iScala 

Współczesne przedsiębiorstwo produkcyjne nie może działać bez systemów komputerowych usprawniających najważniejsze obszary jego działalności. Firma Vectrix zdecydowała się wprowadzić rozwiązanie ERP iScala, popularne na Starym Kontynencie, wybierając moduły: Produkcja, Logistyka, Finanse, Business Intelligence. Wdrożono też moduł Connectivity, służący do komunikacji z wszystkimi systemami zewnętrznymi.

Rozwiązanie wybrano ze względu na jego "międzynarodowość" - proces produkcji skutera realizowany jest w Polsce, a dystrybucja oraz sprzedaż we Włoszech, Anglii oraz USA, z możliwością rozwoju w innych krajach. Niemałe znaczenie miał także fakt, że rozwiązanie iScala umożliwia obsługę całego międzynarodowego systemu rozmieszczonego w różnych punktach Europy i USA z jednego serwera w Polsce. 

iScala zapewnia także integrację systemów zewnętrznych, co pozwala na koordynację wszelkich procesów zewnętrznych oraz na stałą komunikację z podmiotami zewnętrznymi, począwszy od firmy zajmującej się dystrybucją, skończywszy na systemie do zbierania zamówień od dealerów. Wdrożenie w Polsce zostało przeprowadzone przez zespół złożony z kierownika projektu oraz trzech konsultantów.

Od zamówienia do skutera 

Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu, proces dystrybucji, sprzedaży i produkcji jest maksymalnie uproszczony i ujednolicony. Klienci oraz dealerzy zamawiają skutery, korzystając ze specjalnie przygotowanej dla nich strony internetowej. Gdy wybiorą kolor skutera i określą jego wyposażenie, zamówienie przesyłane jest do serwera w Polsce. Następnie sprawdza się, czy w żądanym terminie możliwe jest wyprodukowanie i dostarczenie motoru. Informacja ta jest natychmiastowo przekazywana klientowi, a jeśli dostawa w terminie nie jest możliwa, proponuje się najbliższą możliwą datę. Następnie system automatycznie przekształca zamówienie sprzedaży na zlecenie produkcyjne. Potem w odpowiednich cyklach produkcyjnych, iScala podpowiada pulę najbliższych zleceń do realizacji, a operator ma możliwość ingerencji w propozycję, która po potwierdzeniu jest przesyłana elektronicznie do Centrum Logistycznego. Następnie firma obsługująca Centrum Logistyczne przygotowuje dostawę na linię montażową odpowiedniej ilości motorów, osłon i pozostałych części. Odpowiednio zapakowane paczki, które ułatwiają montaż, trafiają na linię do firmy Vectrix, gdzie przy każdym stanowisku pracy następuje skanowanie części - dzięki czemu można stwierdzić, które części trafiły do jakiego skutera. Dane te automatycznie przesyłane są do systemu iScala, zaś na końcu tego procesu następuje skanowanie w punkcie odbioru z produkcji. W systemie generowane są informacje na temat zużycia wszystkich komponentów oraz zamknięcia zlecenia produkcyjnego. Jednocześnie wysyłane są dwa elektroniczne komunikaty. Jeden trafia do oprogramowania obsługującego stronę internetową, dzięki czemu klient jest w stanie sprawdzić stan zamówienia. Drugi komunikat przesyłany jest do Centrum Logistycznego z poleceniem zorganizowania dostawy do klienta.  

O wyborze iScala zdecydował również fakt, że implementacja rozwiązania była  stosunkowo łatwa i został przeprowadzona w założonym terminie, a rozwiązanie miało odpowiednią cenę w stosunku do oferowanych funkcjonalności.

Przebieg projektu 

Pierwsza wersja rozwiązania została uruchomiona 4-5 miesięcy od rozpoczęcia prac związanych ze wdrożeniami. Równocześnie stopniowo uruchamiano miejscowo cykle: zakładowy, produkcyjny oraz sprzedaży i przygotowywano rozruch fabryki we Wrocławiu. Początkowo pion projektu został poddany szczegółowym analizom równocześnie z systemami komunikacji z innymi dostawcami.  

Następnie przeprowadzono sesje warsztaty dla użytkowników, a na ich podstawie przygotowano dokumentację oraz zorganizowano kolejną serię szkoleń dla użytkowników. W tym samym czasie, po uszczegółowieniu wymagań, przeprowadzono testy sprawdzające, czy system pracuje zgodnie z oczekiwaniami. Równocześnie przetestowano wszystkie systemy wewnętrzne i zewnętrzne m.in. poprzez intensywne, wielokrotne wprowadzanie danych. Po otrzymaniu wyników przeprowadzono kolejną rewizję systemów oraz zorganizowano kolejna turę testów…aż do akceptacji. 

Zastosowane rozwiązanie iScala ewoluowało z rozwojem projektu innowacyjnego pojazdu. Było to pierwsze wdrożenie w firmie Vectrix, a wdrożeniowcy mogli wykazać się inicjatywą  i twórczym podejściem do rozwiązania problemów we wszystkich fazach projektu.

Korzyści biznesowe 

Innowacyjny skuter może być produkowany w Polsce, a następnie sprzedawany we Włoszech, Anglii, USA oraz w innych krajach, przy czym wszelkie wewnętrzne i zewnętrzne procesy związane z produkcją i sprzedażą obsługiwane są z jednego serwera umieszczonego w Polsce. Dzięki integracji zewnętrznej systemy są stale koordynowane i kontrolowane. Rozwiązanie zapewnia m.in. połączenie systemu odpowiadającego za zbieranie zamówień od dealerów, zbieranie danych z czytników kodów cyfrowych oraz wymianę informacji między fabryką a firmą zapewniającą dystrybucję.

"Wdrożenie systemu iScala w firmie Vectrix rozpoczęło się w lipcu 2006 r., po sporządzeniu dokładnej charakterystyki systemu i jego funkcjonalności - opowiada Krystian Pula, kontroler finansowy (Location Controller) w firmie Vectrix - Moduł finansów został wdrożony do września 2006 r., a w kolejnych miesiącach włączaliśmy kolejne moduły aż do uzyskania pełnej funkcjonalności w styczniu 2007 r. Dzięki dostępnym modułom i stosunkowo łatwej obsłudze, iScala umożliwia nam obecnie analizowanie danych dotyczących wszystkich aspektów funkcjonowania firmy. Podczas wdrażania systemu pojawiały się zagadnienia, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy przed rozpoczęciem procesu, ale wspólnym wysiłkiem wdrożeniowców Epicor i pracowników firmy Vectrix problemy zostały usunięte."

O Epicor 

Firma Epicor Software jest globalnym liderem dostarczającym rozwiązania w zakresie oprogramowania do procesów biznesowych dla branży produkcyjnej, dystrybucyjnej, sprzedaży detalicznej, hotelarskiej i usługowej. Szczycimy się ponad 40-letnim doświadczeniem i ponad 20 000 klientów w przeszło 150 krajach. Epicor oferuje rozwiązania, które umożliwiają firmom zwiększenie wydajności i podniesienie rentowności. Epicor dysponuje długą historią innowacji, ekspercką wiedzą branżową i pasją do ciągłego rozwoju.Inspirujemy w ten sposób klientów do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Epicor oferuje jeden punkt odpowiadania na lokalne, regionalne i globalne zapotrzebowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epicor.com/poland.

Epicor solutions are designed around the unique operational needs of manufacturers and are available in the cloud or on premises. Customers can better manage complexity and focus on core growth activities.

Talk to an Expert