SMAY

Back to Success Stories

O wdrożeniu systemu Epicor iScala w firmie SMAY

Podstawowe informacje o firmie Smay SMAY Sp. z o.o. Kraków; ul. Makuszyńskiego 4A Podstawą działalnością firmy jest produkcja akcesoriów i urządzeń stosowanych przy montażu oraz produkcji układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wyrobami produkowanymi przez SMAY są przepustnice, klapy, żaluzje, kratki i anemostaty wentylacyjne, aparaty grzewczowentylacyjne i inne. Produkcja skierowana jest na rynek Polski oraz do państw Unii Europrejskiej, Rosji i Ukrainy. SMAY działa na rynku od 1990 roku. Początkowo była małym przedsiębiorstwem zatrudniającym kilka osób i oferującym najprostsze elementy do montażu wentylacji. Ważnym obszarem działalności firmy są prace badawczo-rozwojowe. Firma współpracuje między innymi z Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Instytutem Górotworu Polskiej Akademii Nauk. W planach znajdują się kolejne inwestycje. W realizacji przyjętych założeń firma wykorzystuje środki pochodzące z Unii Europejskiej. 


Continue reading

"Wdrożenie systemu iScala zwiększyło ilość i różnorodność pozyskiwanej informacji, szczególnie w zakresie kontroli kosztów produkcji i w zakresie księgowości zarządczej. Jednocześnie obciążenie pracowników związane z wprowadzaniem informacji do systemu nie uległo zwiększeniu"

Podkreśla Marek Maj, właściciel Smay.
O firmie
 • Kraj: Polska
 • Branża: Produkcja
 • Liczba lokalizacji: 1
 • Strona www: www.smay.eu

Wyzwania i szanse
 • Integralność z własnym systemem oraz partnerów
 • Bardzo unikatowy charakter produkcji firmy
 • Planowany eksport produktów na rynki unijne

Rozwiązania i usługi Epicor
 • Epicor iScala

Korzyści
 • Polepszone wyniki finansowe
 • Usprawniona logistyka oraz produkcja
 • Poprawa jakości obsługi klienta

Follow Us
Wdrożenie systemu ERP 

Głównym celem wdrożenia w firmie SMAY było przygotowanie się do wejścia z produktami firmy na rynki unijne. System miał za zadanie uprościć obieg dokumentów, dostarczać potrzebnych informacji, dostarczać informacji potrzebnych w danej chwili oraz wspomagać podejmowanie decyzji biznesowych.  

Firma zdecydowała się na wdrożenie systemu iScala, rozszerzonego o generator raportów Seagate Info 7.0 i połączonego z własnymi informatycznymi rozwiązaniami klienta. Wdrożono moduły: finansowy, logistyczny i zarządzania produkcją. Dodatkowo wdrożono dwa interfejsy: jeden, umożliwiający współprace z bankiem BPH oraz drugi, połączony z autorskim rozwiązaniem firmy SMAY do obliczania i generowania struktur produkcyjnych dla wyrobów nietypowych. Z systemu może równocześnie korzystać 12 użytkowników. 


Najważniejsze systemu informatycznego wdrożonego w Smay

1. Wdrożenie modułów do Zarządzania Produkcją

Produkcja w firmie SMAY ma bardzo unikatowy charakter. Jest jednostkowa lub krótkoseryjna na indywidualne zamówienie klienta. Za każdym razem tworzona jest specjalna receptura obejmująca wykaz materiałów, operacji oraz kalkulację technicznego kosztu wytworzenia. 

W ciągu miesiąca uruchamia się ok. 200 indywidualnych zleceń, które należy zaplanować, opracować i wprowadzić do systemu struktury materiałowe i marszruty technologiczne. Każde zlecenie produkcyjne jest indywidualnie rozliczane: rozliczenia surowców, czasu pracy, kosztów dodatkowych, przyjętych wyrobów. Rozliczenie produkcji prowadzone jest na bieżąco przez dwóch pracowników. Bez wsparcia systemem informatycznym wydaje się możliwe tylko przy zatrudnieniu kilku dodatkowych osób. Moduł zarządzania produkcją systemu iScala współpracuje z autorskim rozwiązaniem firmy SMAY - programem do obliczania i generowania struktur produkcyjnych dla wyrobów nietypowych.

2. Obsługa procedur ISO 

Firma SMAY znajduje się w końcowym etapie wdrażania procedur ISO. W celu uniknięcia emitowania wymaganych przez ISO dokumentów w wersji papierowej firma przygotowała mechanizmy dokumentowania procedur ISO w systemie iScala w formie elektronicznej.

3. Rozbudowana, zintegrowana kontrola kontrahentów 

Kontrola należności kontrahenta odbywa się automatycznie już na etapie przyjmowani zamówienia. Wdrożone zostały mechanizmy kilkustopniowej automatycznej kontroli procesu sprzedaży:  

- wyświetlanie ostrzeżenia o przekroczeniu limitu kredytowego; 
- wyświetlanie listy przeterminowanych faktur; 
- zablokowanie przyjęcia zamówienia; 
- zablokowanie sprzedaży; 

Wdrożono również mechanizm zatwierdzania faktur. Powoduje to automatyczne powstanie rozrachunku (jeszcze przed zaksięgowaniem faktury) oraz powoduje uruchomienie zdarzeń "rozrachunkowych" (szczególnie jeśli chodzi o aktualizację limitu kredytowego). Dzięki temu wyeliminowana została możliwość sprzedaży niezgodnej z ustalonymi warunkami handlowymi (limitem kredytowym).

4. Zaawansowane analizy finansowe 

Dla potrzeb zarządu SMAY zostały opracowane indywidualne raporty finansowe informujące o bieżącym stanie finansowym firmy. Obejmują one: analizy wskaźnikowe, rentowności marży, struktury kosztów i inne. Bardzo istotne jest, że zarząd firmy ma na bieżąco dostęp do wszystkich istotnych informacji, nie tylko z obszaru kontrolingu finansowego.

Przebieg projektu 

Projekt był prowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie, trwającym od października 2002 do stycznia 2003, dokonano wdrożenia modułów finansowych i logistycznych. Realizacja projektu rozpoczęła się 25 października 2002 od analizy przedwdrożeniowej. Start produktywny modułów finansowych i logistycznych zaplanowany został na 6 stycznia 2002. Instalacja systemu i parametryzacja modułów trwała do 20 grudnia 2002. Migracja danych zakończyła się 4 stycznia. System wystartował 6 stycznia, bezawaryjnie i zgodnie z planem.  

W etapie drugim, trwającym od marca 2003 do czerwca 2003, wdrożono moduły do zarządzania produkcją. Prace rozpoczęły się zgodnie z planem w połowie marca 2003. Uruchomienie modułów produkcyjnych zaplanowano na początek czerwca 2003 i termin ten został dotrzymany.

Efekty wdrożenia 

Zdaniem przedstawicieli firmy Smay, wdrożenie systemu odbiło się na wynikach finansowych przedsiębiorstwa, usprawniło obsługę klientów i dostawców, zarządzanie produkcją, logistyką i finansami.  

"Wdrożenie systemu iScala zwiększyło ilość i różnorodność pozyskiwanej informacji, szczególnie w zakresie kontroli kosztów produkcji i w zakresie księgowości zarządczej. Jednocześnie obciążenie pracowników związane z wprowadzaniem informacji do systemu nie uległo zwiększeniu" - podkreśla Marek Maj, właściciel Smay.

O Epicor 

Firma Epicor Software jest globalnym liderem dostarczającym rozwiązania w zakresie oprogramowania do procesów biznesowych dla branży produkcyjnej, dystrybucyjnej, sprzedaży detalicznej, hotelarskiej i usługowej. Szczycimy się ponad 40-letnim doświadczeniem i ponad 20 000 klientów w przeszło 150 krajach. Epicor oferuje rozwiązania, które umożliwiają firmom zwiększenie wydajności i podniesienie rentowności. Epicor dysponuje długą historią innowacji, ekspercką wiedzą branżową i pasją do ciągłego rozwoju.Inspirujemy w ten sposób klientów do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Epicor oferuje jeden punkt odpowiadania na lokalne, regionalne i globalne zapotrzebowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epicor.com/poland. 

Epicor solutions are designed around the unique operational needs of manufacturers and are available in the cloud or on premises. Customers can better manage complexity and focus on core growth activities.

Talk to an Expert