Młyny Szczepanki

Back to Success Stories

Wdrożenie Epicor w firmie Młyny Szczepanki

Przedsiębiorstwo Młyny Szczepanki Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku od 1992 roku, obecnie zatrudniając 150 osób. Głównym obszarem działalności firmy jest przetwórstwo zbóż w zakresie produkcji m.in. mąk piekarniczych, cukierniczych oraz makaronowych. W roku 2003 miało miejsce wdrożenie systemu HACCP w ramach wymogów Kodeksu Żywnościowego, a kilka lat później firma uzyskała certyfikaty potwierdzające produkcję zgodną z normami ISO 9001 i ISO 22000. Młyny Szczepanki to jeden z podmiotów zależnych kompleksu rolniczego, w ramach którego funkcjonują także inne firmy, m.in. PZZ Kwidzyn, dystrybutor pasz i chemii rolniczej oraz liczne gospodarstwa rolne, w tym Fortune Sp. z o.o, zajmująca się hodowlą bydła oraz uprawą zbóż.


Continue reading

"Decydując się na wdrożenie nowego systemu zależało nam na jego elastycznej budowie. Ze względu na obecność wielu mniejszych podmiotów i podobny profil ich działalności, poszukiwaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby na opracowanie jednego panelu zarządzającego."

Robert Nowacki, Kierownik Działu IT | Młyny Szczepanki
O firmie

Wyzwania i szanse
  • Rozbudowana struktura spółki
  • Planowana dalsza ekspansja przedsiębiorstwa
  • Każda jednostka pracowała na oddzielnym, niezależnym systemie IT

Rozwiązania i usługi Epicor
  • Epicor iScala

Korzyści
  • Modyfikacja systemu na bieżąco według własnych potrzeb
  • Zwiększona efektywność biznesowa
  • Integracja z innymi aplikacjami oraz szybki dostęp do danych

Follow Us
Wybór elastycznego systemu 

"Decydując się na wdrożenie nowego systemu zależało nam na jego elastycznej budowie. Ze względu na obecność wielu mniejszych podmiotów i podobny profil ich działalności, poszukiwaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby na opracowanie jednego panelu zarządzającego" - mówi Robert Nowacki, Kierownik Działu Informatyki Młyny Szczepanki Sp. z o.o.  

Przy wyborze oprogramowania wspierającego dalszą ekspansję rynkową przedsiębiorstwa, kluczową kwestią była integracja w ramach rozbudowanej struktury spółki. Planowane wdrożenie miało objąć swoim zasięgiem wszystkie spółki grupy, z możliwością rozszerzenia o nowe podmioty. Ostatecznie w oparciu o system Epicor iScala 2.2. SR2 funkcjonują 24 firmy. 

Przed wdrożeniem oprogramowania Epicor każda ze spółek pracowała w oparciu o niezależne rozwiązania IT, co utrudniało zarządzanie w skali całej grupy. 

"Zanim rozpoczęliśmy działalność przy wsparciu systemu Epicor, dużym utrudnieniem było wydobycie interesujących nas w danej chwili informacji z każdej z firm i ich zestawienie oraz przeanalizowanie pod odpowiednim kątem. Dlatego też ważnym czynnikiem wyboru z punktu widzenia zarządu, była możliwość nadzorowania wszystkich podmiotów poprzez jeden system i łatwy dostęp do kluczowych danych" - wyjaśnia Robert Nowacki. 

Oprócz integracji zewnętrznej, drugim argumentem przemawiającym za rozwiązaniem Epicor było spięcie poszczególnych obszarów biznesowych przedsiębiorstwa, zaczynając od sprzedaży, po produkcję i logistykę, skończywszy na pełnym rozliczeniu prowadzonej działalności, jedną "klamrą systemową". 

"Próbując określić jednym zdaniem nasze wymagania względem systemu, priorytetem spółki była jego maksymalna elastyczność oraz możliwa modyfikacja i rozbudowa funkcjonalności" - dodaje Nowacki.

Etapy wdrożenia 

Przed wdrożeniem systemu została przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa, która miała na celu jak najlepsze dopasowanie funkcjonalności rozwiązania do potrzeb biznesowych firmy i specyfiki branży. Po analizie poszczególnych procesów rozpoczęto docelowe prace wdrożeniowe.  

"W przypadku przedsiębiorstwa Młyny Szczepanki, wdrożenie systemu Epicor było wieloetapowe. Rozpoczęliśmy od modułów związanych z finansami i księgowością, następnym etapem była sprzedaż i logistyka. Ostatnie w kolejności wdrożone moduły objęły zarządzanie płacami" - wyjaśnia Nowacki, Kierownik Działu Informatyki Młyny Szczepanki Sp. z o.o. 

Nieco inaczej wyglądał proces wdrożeniowy w gospodarstwach rolnych. Ze względu na węższy zakres działalności tych firm, implementacja aplikacji była jednorazowa i odbyła się w pierwszej fazie wdrożenia. Początkowo wdrożenie objęło swoim zasięgiem ponad 30 użytkowników, w tym kadrę zarządzającą oraz poszczególnych pracowników działów operacyjnych. Z czasem przedsiębiorstwo zainwestowało jeszcze w pięć dodatkowych licencji na oprogramowanie.

Korzyści biznesowe i operacyjne 

Korzyści wynikające z wdrożenia Epicor iScala można podzielić na te dotyczące samego zarządzania spółką oraz związane bezpośrednio z działalnością produkcyjną. "W ramach usprawnienia funkcjonowania całej firmy największą zaletą systemu Epicor jest możliwość integracji z innymi aplikacjami i pozyskiwania w szybkim tempie danych, które bardzo często są podstawą do podjęcia kluczowych decyzji biznesowych" - podsumowuje Nowacki.  

Dostęp do systemu online to kolejny plus rozwiązania Epicor, mający wpływ zwłaszcza na organizację pracy działu handlowego. Przykładowo, będąc u klienta, mają wgląd do potrzebnych im w danej chwili informacji, jak choćby danych na temat wysokości ostatnich faktur, czy terminów płatności, co umożliwia lepszą obsługę i ułatwia codzienną pracę. Dodatkowo dzięki terminalowym połączeniom efekty zdalnej pracy automatycznie trafiają do centrali firmy. 

W zakresie usprawniania poszczególnych procesów, które składają się na produkcję, ważną rolę odegrała także możliwość bieżącej parametryzacji i modyfikacji systemu. 

"Z racji rozbudowanej struktury spółki argumentem przemawiającym za inwestycją w rozwiązanie Epicor, była także jego elastyczna budowa. Dzięki wbudowanej możliwości programowania VBA (Visual Basic for Applications), dopasowanie systemu do naszych aktualnych potrzeb, nie wymagało angażowania dodatkowych zasobów. Własnymi siłami mogliśmy na bieżąco modyfikować system, a przez to jeszcze efektywniej go wykorzystywać" - dodaje Nowacki.

Aktualny stopień wykorzystywania rozwiązania Epicor przez Młyny Szczepanki i korzyści, wynikające ze stosowania oprogramowania, skłaniają firmę w stronę kolejnych inwestycji z obszaru IT. 

"Naszą współpracę z firmą Epicor można z pewnością nazwać długoletnią. Biorąc pod uwagę działania wstępne i analizy dokonywane przed docelowym wdrożeniem z ich rozwiązań korzystamy praktycznie od 2006 roku. Przez ten czas przekonaliśmy się, że inwestycja w odpowiednio dobrane do naszych potrzeb narzędzia IT ma przełożenie na efektywność biznesową. Dlatego też kolejnym krokiem jest stworzenie tzw. hurtowni danych, rozwiązania, które pozwoli nam wydzielić dane potrzebne do raportów od informacji operacyjnych i w rezultacie umożliwi tworzenie wielowymiarowych raportów dla zarządu, które będą świetnym uzupełnieniem obecnie wykorzystywanych standardowych zestawień BI" - mówi Robert Nowacki, Kierownik Działu Informatyki Młyny Szczepanki Sp. z o.o.

O Epicor 

Firma Epicor Software jest globalnym liderem dostarczającym rozwiązania w zakresie oprogramowania do procesów biznesowych dla branży produkcyjnej, dystrybucyjnej, sprzedaży detalicznej, hotelarskiej i usługowej. Szczycimy się ponad 40-letnim doświadczeniem i ponad 20 000 klientów w przeszło 150 krajach. Epicor oferuje rozwiązania, które umożliwiają firmom zwiększenie wydajności i podniesienie rentowności. Epicor dysponuje długą historią innowacji, ekspercką wiedzą branżową i pasją do ciągłego rozwoju.Inspirujemy w ten sposób klientów do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Epicor oferuje jeden punkt odpowiadania na lokalne, regionalne i globalne zapotrzebowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epicor.com/poland. 

Epicor solutions are designed around the unique operational needs of manufacturers and are available in the cloud or on premises. Customers can better manage complexity and focus on core growth activities.

Talk to an Expert