Go Search

El-Cab

O firmie

 • Kraj: Polska
 • Branża: Produkcja
 • Liczba lokalizacji: 1
 • Strona www: www.el-cab.com.pl


Epicor usprawnia działalność producenta wiązek kablowych

 


"Rozwiązanie firmy Epicor znacznie usprawnia naszą pracę. Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzanie w oparciu o Lean Manufacturing stało się zdecydowanie efektywniejsze".
Marek Białek, kierownik działu informatyki | El-Cab

El-Cab Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1996 roku. Firma jest producentem wiązek kablowych, tablic sterowania elektrycznego i innych komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego, morskiego oraz kolejnictwa.

Ponadto El-Cab prowadzi sprzedaż elementów wyposażenia pojazdów użytkowych oraz części zamiennych. W ofercie firmy znajdują się także usługi serwisowe i doradztwo techniczne. Działalność przedsiębiorstwa realizowana jest zgodnie z normą ISO DIN EN 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz normą IRIS, obowiązującą w przemyśle kolejowym.

El-Cab współpracuje z polskimi oraz zagranicznymi producentami pojazdów użytkowych (autobusów, jachtów, motorówek), pojazdów specjalnych, a także maszyn budowlanych oraz urządzeń medycznych.

Wybór systemu 

O wyborze Epicor iScala zadecydowało dostosowanie rozwiązania do potrzeb firmy w zakresie dotyczącym m.in. charakterystycznego rozliczania miedzi, obsługi magazynu konsygnacyjnego, a przede wszystkim produkcji opartej o zmienne w czasie prognozy klientów. Duże znaczenie miała również możliwość obsługi całości procesów biznesowych, które w El-Cab są dość złożone i obejmują produkcję elementów powtarzalnych na zlecenie klienta, tworzenie technologii czy produkcję elementów zgodnie z indywidualnymi potrzebami kontrahenta. 

Dzięki rozwiązaniu Epicor iScala możliwa jest efektywna i sprawna koordynacja różnorodnych procesów związanych z działalnością firmy - od dystrybucji wyposażenia autobusów np. w sprzęt audio, poprzez serwisowanie zamontowanych urządzeń, aż po zróżnicowaną produkcję wiązek kablowych, a także obsługę finansów i płac oraz raportowanie.

System Epicor iScala obecny jest na polskim rynku od ponad 17 lat. Najnowsza wersja została wyposażona w funkcje mobilne i trzy nowe moduły-do rozpoznawania przychodów z projektów i kontraktów, do zaawansowanej kontroli kredytowej oraz w aparat kontroli transakcji biznesowych. Nowa wersja zapewnia skalowalność, komfort obsługi i większą kontrolę.

Przeznaczona jest dla firm, które chcą wykorzystać możliwości wynikające z poprawy sytuacji gospodarczej. Moduł rozpoznawania przychodów przeznaczony jest zwłaszcza dla klientów korzystających na co dzień z modułów zarządzania kontraktami i projektami. Umożliwia określenie warunków ustalania dochodów i wydatków. W module zaawansowanej kontroli kredytowej rozwiązania Epicor iScala wprowadzono wiele usprawnień. Dostępny jest także nowy zestaw narzędzi, które pozwalają organizacjom na określenie zasad autoryzacji i zatwierdzania, na podstawie maksymalnie 10 definiowanych przez użytkownika poziomów, uprawnień do limitów kredytowych.

Każdy poziom limitu kredytowego jest przyporządkowany do określonego zestawu uprawnień użytkownika. Limity umożliwiają uprawnionym użytkownikom zwalnianie pozycji zamówień zablokowanych z powodu braku środków.

Aparat kontroli transakcji biznesowych (BTCE) został wyposażony w funkcje kontroli określonych transakcji lub zdarzeń biznesowych w procesach sprzedaży, zakupów i  zarządzania serwisem. Dla przykładu, rozszerzona obsługa zaawansowanej kontroli licencji (LC) umożliwia definiowanie możliwości zakupu bądź sprzedaży określonych produktów albo surowców, czasu transakcji, powodów, ilości i kontrahentów.

Wdrożenie systemu 

Od początku 2008 roku firma El-Cab korzystała z wcześniejszej wersji systemu Epicor iScala 2.3 SR1. W lipcu 2011 firma zakończyła migrację do iScala 2.3 SR3. Wdrożenie poprzedniego systemu objęło swoim zakresem 50 jednoczesnych użytkowników. Wów-czas wdrożono moduł logistyczny, sprzedażowy i finansowy. Na początku przyszłego roku zostanie przeprowadzone uru-chomienie (go-live) modułu produkcyjnego w połączeniu z systemem klasy MES zintegrowanym z Epicor iScala za pomocą Service Connect. W planach jest także wdrożenie modułu serwisowego oraz kadrowo-płacowego (HR), a także EPM (Enterprise Performance Management). 

Obecnie wdrożone w firmie moduły przeniesione są na nowe, w pełni 64-bitowe środowisko serwerowe. W ramach rozwiązania Epicor iScala dostępne są m.in. takie funkcje jak: Availability To Promise, dzięki któremu przy składaniu zamówienia dla klienta można określić, czy dane pozycje są dostępne lub na kiedy mogą być dostępne w magazynie, czy Lean Time Management, umożliwiający zmierzenie czasu realizacji zamówienia klienta według szczegółowych, zróżnicowanych parametrów. Nowa iScala dzięki Bin Management pozwala także na zarządzanie lokalizacjami w magazynie, a oraz komunikację z innymi systemami, wykorzystywanymi do obsługi powierzchni magazynowych, zapewnia Service Connect.

Na etapie podjęcia ostatecznej decyzji ważna była także integracja z rozwiązaniami klientów oraz dostawców, a także doświadczenie firmy Epicor w realizowanych wcześniej wdrożeniach systemu Epicor iScala w branży elektrycznej i motoryzacyjnej. Istotnym atutem Epicor iScala jest również możliwość wyboru języka obsługi systemu, co ułatwia pracę m.in. niemieckojęzycznemu Zarządowi firmy El-Cab.

Korzyści biznesowe 

"Rozwiązanie firmy Epicor znacznie usprawnia naszą pracę pozwalając na koordynację wszystkich procesów związanych z produkcją, dystrybucją, serwisem i logistyką magazynowania. 

W szczególności zaś możliwe jest prowadzenie zarządzania firmą w oparciu o Lean Management. Korzyści płynące z wdrożenia Epicor iScala są odczuwalne także dla naszych partnerów biznesowych i podnoszą konkurencyjność naszej firmy na rynku"-powiedział Marek Białek, kierownik działu informatyki w El-Cab.

O Epicor 

Firma Epicor Software jest globalnym liderem dostarczającym rozwiązania w zakresie oprogramowania do procesów biznesowych dla branży produkcyjnej, dystrybucyjnej, sprzedaży detalicznej, hotelarskiej i usługowej. Szczycimy się ponad 40-letnim doświadczeniem i ponad 20 000 klientów w przeszło 150 krajach. Epicor oferuje rozwiązania, które umożliwiają firmom zwiększenie wydajności i podniesienie rentowności. Epicor dysponuje długą historią innowacji, ekspercką wiedzą branżową i pasją do ciągłego rozwoju.Inspirujemy w ten sposób klientów do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Epicor oferuje jeden punkt odpowiadania na lokalne, regionalne i globalne zapotrzebowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epicor.com/poland. Success Highlights:

Wyzwania i szanse

 • Złożone procesy biznesowe
 • Wysokie standardy jakości
 • Wymagane wsparcie dla produkcji opartej o zmienne w czasie prognozy klientó
 • Konieczna obsługa magazynu konsygnacyjnego

Rozwiązania i usługi Epicor

 • Epicor iScala

Korzyści

 • Usprawnienie działalności operacyjnej
 • Wsparcie dla zasad Lean Manufacturing
 • Zwiększenie konkurencyjności

small-menu-callout.png
 
small-logo.png