El-Cab

Back to Success Stories

Epicor usprawnia działalność producenta wiązek kablowych

El-Cab Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1996 roku. Firma jest producentem wiązek kablowych, tablic sterowania elektrycznego i innych komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego, morskiego oraz kolejnictwa. 

Ponadto El-Cab prowadzi sprzedaż elementów wyposażenia pojazdów użytkowych oraz części zamiennych. W ofercie firmy znajdują się także usługi serwisowe i doradztwo techniczne. Działalność przedsiębiorstwa realizowana jest zgodnie z normą ISO DIN EN 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz normą IRIS, obowiązującą w przemyśle kolejowym.

El-Cab współpracuje z polskimi oraz zagranicznymi producentami pojazdów użytkowych (autobusów, jachtów, motorówek), pojazdów specjalnych, a także maszyn budowlanych oraz urządzeń medycznych.


Continue reading

"Rozwiązanie firmy Epicor znacznie usprawnia naszą pracę. Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzanie w oparciu o Lean Manufacturing stało się zdecydowanie efektywniejsze."

Marek Białek, kierownik działu informatyki | El-Cab
O firmie

Wyzwania i szanse
  • Złożone procesy biznesowe
  • Wysokie standardy jakości
  • Wymagane wsparcie dla produkcji opartej o zmienne w czasie prognozy klientó
  • Konieczna obsługa magazynu konsygnacyjnego

Rozwiązania i usługi Epicor
  • Epicor iScala

Korzyści
  • Usprawnienie działalności operacyjnej
  • Wsparcie dla zasad Lean Manufacturing
  • Zwiększenie konkurencyjności

Follow Us
Wybór systemu

O wyborze Epicor iScala zadecydowało dostosowanie rozwiązania do potrzeb firmy w zakresie dotyczącym m.in. charakterystycznego rozliczania miedzi, obsługi magazynu konsygnacyjnego, a przede wszystkim produkcji opartej o zmienne w czasie prognozy klientów. Duże znaczenie miała również możliwość obsługi całości procesów biznesowych, które w El-Cab są dość złożone i obejmują produkcję elementów powtarzalnych na zlecenie klienta, tworzenie technologii czy produkcję elementów zgodnie z indywidualnymi potrzebami kontrahenta.  

Dzięki rozwiązaniu Epicor iScala możliwa jest efektywna i sprawna koordynacja różnorodnych procesów związanych z działalnością firmy - od dystrybucji wyposażenia autobusów np. w sprzęt audio, poprzez serwisowanie zamontowanych urządzeń, aż po zróżnicowaną produkcję wiązek kablowych, a także obsługę finansów i płac oraz raportowanie. 

System Epicor iScala obecny jest na polskim rynku od ponad 17 lat. Najnowsza wersja została wyposażona w funkcje mobilne i trzy nowe moduły-do rozpoznawania przychodów z projektów i kontraktów, do zaawansowanej kontroli kredytowej oraz w aparat kontroli transakcji biznesowych. Nowa wersja zapewnia skalowalność, komfort obsługi i większą kontrolę. 

Przeznaczona jest dla firm, które chcą wykorzystać możliwości wynikające z poprawy sytuacji gospodarczej. Moduł rozpoznawania przychodów przeznaczony jest zwłaszcza dla klientów korzystających na co dzień z modułów zarządzania kontraktami i projektami. Umożliwia określenie warunków ustalania dochodów i wydatków. W module zaawansowanej kontroli kredytowej rozwiązania Epicor iScala wprowadzono wiele usprawnień. Dostępny jest także nowy zestaw narzędzi, które pozwalają organizacjom na określenie zasad autoryzacji i zatwierdzania, na podstawie maksymalnie 10 definiowanych przez użytkownika poziomów, uprawnień do limitów kredytowych. 

Każdy poziom limitu kredytowego jest przyporządkowany do określonego zestawu uprawnień użytkownika. Limity umożliwiają uprawnionym użytkownikom zwalnianie pozycji zamówień zablokowanych z powodu braku środków. 

Aparat kontroli transakcji biznesowych (BTCE) został wyposażony w funkcje kontroli określonych transakcji lub zdarzeń biznesowych w procesach sprzedaży, zakupów i  zarządzania serwisem. Dla przykładu, rozszerzona obsługa zaawansowanej kontroli licencji (LC) umożliwia definiowanie możliwości zakupu bądź sprzedaży określonych produktów albo surowców, czasu transakcji, powodów, ilości i kontrahentów.

Wdrożenie systemu 

Od początku 2008 roku firma El-Cab korzystała z wcześniejszej wersji systemu Epicor iScala 2.3 SR1. W lipcu 2011 firma zakończyła migrację do iScala 2.3 SR3. Wdrożenie poprzedniego systemu objęło swoim zakresem 50 jednoczesnych użytkowników. Wów-czas wdrożono moduł logistyczny, sprzedażowy i finansowy. Na początku przyszłego roku zostanie przeprowadzone uru-chomienie (go-live) modułu produkcyjnego w połączeniu z systemem klasy MES zintegrowanym z Epicor iScala za pomocą Service Connect. W planach jest także wdrożenie modułu serwisowego oraz kadrowo-płacowego (HR), a także EPM (Enterprise Performance Management).

Obecnie wdrożone w firmie moduły przeniesione są na nowe, w pełni 64-bitowe środowisko serwerowe. W ramach rozwiązania Epicor iScala dostępne są m.in. takie funkcje jak: Availability To Promise, dzięki któremu przy składaniu zamówienia dla klienta można określić, czy dane pozycje są dostępne lub na kiedy mogą być dostępne w magazynie, czy Lean Time Management, umożliwiający zmierzenie czasu realizacji zamówienia klienta według szczegółowych, zróżnicowanych parametrów. Nowa iScala dzięki Bin Management pozwala także na zarządzanie lokalizacjami w magazynie, a oraz komunikację z innymi systemami, wykorzystywanymi do obsługi powierzchni magazynowych, zapewnia Service Connect. 

Na etapie podjęcia ostatecznej decyzji ważna była także integracja z rozwiązaniami klientów oraz dostawców, a także doświadczenie firmy Epicor w realizowanych wcześniej wdrożeniach systemu Epicor iScala w branży elektrycznej i motoryzacyjnej. Istotnym atutem Epicor iScala jest również możliwość wyboru języka obsługi systemu, co ułatwia pracę m.in. niemieckojęzycznemu Zarządowi firmy El-Cab.

Korzyści biznesowe 

"Rozwiązanie firmy Epicor znacznie usprawnia naszą pracę pozwalając na koordynację wszystkich procesów związanych z produkcją, dystrybucją, serwisem i logistyką magazynowania.

W szczególności zaś możliwe jest prowadzenie zarządzania firmą w oparciu o Lean Management. Korzyści płynące z wdrożenia Epicor iScala są odczuwalne także dla naszych partnerów biznesowych i podnoszą konkurencyjność naszej firmy na rynku"-powiedział Marek Białek, kierownik działu informatyki w El-Cab.

O Epicor 

Firma Epicor Software jest globalnym liderem dostarczającym rozwiązania w zakresie oprogramowania do procesów biznesowych dla branży produkcyjnej, dystrybucyjnej, sprzedaży detalicznej, hotelarskiej i usługowej. Szczycimy się ponad 40-letnim doświadczeniem i ponad 20 000 klientów w przeszło 150 krajach. Epicor oferuje rozwiązania, które umożliwiają firmom zwiększenie wydajności i podniesienie rentowności. Epicor dysponuje długą historią innowacji, ekspercką wiedzą branżową i pasją do ciągłego rozwoju.Inspirujemy w ten sposób klientów do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Epicor oferuje jeden punkt odpowiadania na lokalne, regionalne i globalne zapotrzebowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epicor.com/poland. 

Epicor solutions are designed around the unique operational needs of manufacturers and are available in the cloud or on premises. Customers can better manage complexity and focus on core growth activities.

Talk to an Expert