EKA

Back to Success Stories

EKA osiągnął sukces dzięki szybkiemu dostępowi do informacji biznesowych

EKA to grupa z 25-letnią tradycją w działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej i handlowej. Ekspansję rynkową firmy zapoczątkowało wprowadzenie w 1993 roku 27 elementowego kompletu łazienkowego VENA. Zainicjowanie sprzedaży tego kompletu zagwarantowało firmie sukces rynkowy i przełożyło się na 10-krotne zwiększenie obrotów. Pozwoliło to na wybudowanie w 1996 roku własnego nowoczesnego zakładu produkcyjnego. Obecnie fabryka o powierzchni 16 000 m2 spełnia wszystkie surowe normy bezpieczeństwa i ekologii wymagane w Unii Europejskiej. Posiadane od 1999 roku certyfikaty systemu zarządzania jakością ISO9001 i systemu zarządzania środowiskiem ISO14001 nadane przez TÜV Saarland e.V. potwierdzają nowoczesność tego zakładu. 


Continue reading

"Jednym z decydujących kryteriów wyboru zintegrowanego systemu ERP był wymóg, aby aplikacja posiadała moduł produkcyjny z rozliczaniem finansowym produkcji. Priorytetem dla EKA było obliczenie jednostkowego kosztu produkcji, moduł zapasów i magazynu oraz zintegrowane kadry i płace."

Sylwester Deć, IT menadżer | EKA
O firmie

Wyzwanie i szanse
  • Dokładnie określone wymagania modułu produkcyjnego z rozliczeniem finansowym
  • Zwiększona skala działalności
  • Szerokie spektrum raportów

Rozwiązania i usługi Epicor
  • Epicor iScala

Korzyści
  • Szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji
  • Lepsze planowanie generujące oszczędności
  • Dogodna alokacja informacji
  • Zwiększona wydajność

Follow Us

Grupa EKA składa się z firm Eka-production i EKAplast specjalizujących się w produkcji wyrobów powszechnego użytku z tworzyw sztucznych oraz w dostarczaniu usług w zakresie przetwórstwa. Od niedawna do grupy należy także przedsiębiorstwo Ramatti, będące pierwszym producentem fotelików samochodowych dla dzieci wykonywanych w pełni z elementów powstających w Polsce. 

Eka-production posiada jeden z najbardziej wszechstronnych i najnowocześniejszych parków maszynowych w Polsce, na który składają się m.in. 23 nowoczesne wtryskarki o sile zamykania od 100 do 1800 ton z masą wtrysku do 10 kg. Dodatkowo wyposażenie zakładu w dwa niezależne systemy gazowe, zasyp centralny tworzywa oraz dwa niezależne układy chłodzenia oleju i wody pozwalają na wykonanie najbardziej skomplikowanych elementów z tworzyw sztucznych. Przykładem produkcji takich elementów mogą być obudowy do telewizorów LCD o wymiarach od 17" do 42", a także artykuły gospodarstwa domowego i wyposażenia łazienek. W 2006 roku, aby kompleksowo obsłużyć kontrahentów, firma uruchomiła nowoczesne linie lakiernicze. Dodatkowo w 2007 ruszyły kolejne dwie, mniejsze linie lakiernicze z przeznaczeniem do malowania dwutonowego (bi-color). Obecnie o odpowiednią jakość i ilość wyrobów dba zespół 186 pracowników produkcyjnych, księgowych i menadżerów. 

Eka-production może poszczycić się długoletnią współpracą z tak znanymi firmami jak LG Electronics, Toshiba, Humax oraz Daewoo Electronics. 

Natomiast EKAplast w Polsce współpracuje z ponad 1.300 firmami polskimi, a także z zagranicznymi sieciami handlowymi takimi jak: MAKRO CASH & CARRY, NOMI, OBI, PRAKTIKER, LEROY MERLIN, CASTORAMA, BRICO. Od 1999 roku firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 i certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 nadane przez TÜV Saarland e.V. 

Od lat działalność EKAplast i Eka-production wspiera rozwiązanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) firmy Epicor Software, które dzięki swojej elastyczności i uniwersalności, rozwija się wraz z firmą. W tegorocznych planach jest rozszerzenie systemu również w spółce Ramatti.

Wdrożenie systemu 

Wdrożenie rozwiązania ERP firmy Epicor w EKAplast wiązało się z dynamicznym rozwojem grupy. Wcześniej wykorzystywana była prosta aplikacja w systemie DOS, która z biegiem czasu przestała spełniać potrzeby związane z uruchomieniem zakładu produkcyjnego i zwiększającą się skalą działalności. Kres wydajności tego systemu nastąpił, gdy obroty EKA wzrosły kilkukrotnie i co za tym idzie znacznie zwiększyło się zatrudnienie. Dodatkową barierą poprzedniego rozwiązania była jego zamknięta architektura. Podjęto zatem decyzję o wdrożeniu kompleksowego systemu do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa klasy ERP. Po analizie dostępnych na rynku rozwiązań, ich funkcjonalności oraz oczekiwanego zwrotu inwestycji w system, wybór padł na rozwiązanie firmy Epicor.  

Obecnie grupa EKA korzysta z pełnej funkcjonalności rozwiązania ERP firmy Epicor, począwszy od modułów obsługujących procesy finansowe, poprzez produkcję (Ekaproduction), aż po logistykę i dystrybucję. System optymalizuje procesy produkcyjne będące rezultatem pracy ponad trzydziestu nowoczesnych maszyn. Po wdrożeniu rozwiązania klasy ERP firmy Epicor grupa EKA zanotowała znaczne usprawnienia przede wszystkim w obszarze obrotu i gospodarki materiałowej. Należy zwrócić uwagę na rolę funkcjonalności systemu w obrębie zaawansowanej analizy i raportowania. Przed wdrożeniem EKA korzystała z danych raportowych wpisywanych ręcznie do arkuszy w Excelu. Narzędzia do tworzenia raportów klasy Business Intelligence, które zostały zastosowane pozwoliły na bieżącą, wielowymiarową analizę działań grupy. Dla przykładu, dzięki usługom reporting services (MS SQL/OLAP), natychmiast udało się wyeliminować błędy ludzkie w zakresie sprawozdawczości, a co za tym idzie możliwa stała się identyfikacja ewentualnych problemów produkcyjnych oraz szybka reakcja zaradcza i naprawcza. Raportowanie w EKA zaczęło stopniowo obejmować coraz szersze obszary. Obecnie obejmuje około 200 analiz i raportów - począwszy od codziennych zestawień przygotowywanych ad hoc, aż do rozbudowanych analiz wskaźnikowych. Okazało się, że dane pozyskane z systemu pokazują często, że stan faktyczny jest inny niż subiektywne odczucia pracowników, co umożliwia dotarcie do realnego źródła problemu np. w obrębie optymalizacji wydajności produkcji danego elementu. Dzięki zaawansowanym narzędziom raportowym i analitycznym uzyskano nowe możliwości precyzyjnego rozliczania produkcji, monitorowania wydajności, badania efektywności pracy, eliminowania błędów i natychmiastowego podjęcia działań w przypadku wystąpienia problemów.

Korzyści biznesowe 

Dzięki wdrożeniu rozwiązania ERP firmy Epicor, grupa EKA uzyskała szereg korzyści biznesowych. Szczegółowe raporty wydajności konkretnej zmiany otrzymywane kilkanaście minut po jej zakończeniu dają dogłębny obraz efektywności podejmowanych działań w określonym czasie. W wygenerowanych przez system analizach dziennych i okresowych pracownicy otrzymują aktualne informacje na temat ewentualnych przestojów i braków, co pozwala natychmiast podjąć działania naprawcze. Dla EKA szczególnie ważna jest jakość produkcji-w raportach generowanych przez system firma otrzymuje porównania uzyskiwanych wyników w zakresie jakości dziennej w stosunku do perspektywy historycznej (zawierającej dane zebrane na przestrzeni czasu), na postawie których wysnuwane są odpowiednie wnioski i natychmiast podejmowane działania zapobiegawcze. Dzięki zintegrowaniu na poziomie raportowym rozwiązania ERP z systemem monitoringu maszyn SCADA, który zawiera zliczane fizyczne cykle pracy maszyny, możliwe jest szybkie i skrupulatne porównanie ilości wprowadzonych do systemu ERP z ilościami zebranymi przez system monitoringu. 

W obszarze finansów ERP Epicor umożliwia natychmiastowy dostęp do rachunku wyników oraz do bilansu uzyskiwanego praktycznie natychmiast po wprowadzeniu ostatniego księgowania w miesiącu. Rozwiązanie ERP Epicor pozwala także na rozliczenie wykonania budżetu działu bezpośrednio po wprowadzeniu dokumentu do systemu. Na poziomie wieloaspektowych i zaawansowanych działań podejmowanych przez EKA system zapewnia kompleksową finansową analizę wskaźnikową wraz z modelami kondycji Hołdy i Stosa, służącymi do oceny i prognozy sytuacji finansowej firmy. Ponadto finansowe kostki OLAP będące wielowymiarowymi bazami danych, umożliwiają analizowanie ich z różnych perspektyw. Budżetowanie finansowe rozpoczyna się od prognozy sprzedaży, dzięki czemu firma uzyskuje dane na temat zapotrzebowania na pracę personelu i czas pracy maszyn oraz materiały, czyli główne składniki kosztów zmiennych, co ułatwia planowanie i generuje oszczędności. 

"System Epicor przyniósł nam wiele korzyści w obszarach takich jak planowanie i rozliczanie produkcji czy koordynacja logistyki, ale dobrodziejstwa rozwiązania ERP Epicor, które chyba najbardziej odczuwamy na co dzień, to dostęp do informacji firmowych, dzięki narzędziom Business Intelligence. Generujemy raporty, które potrafimy wykorzystać we właściwy, pożyteczny dla działalności grupy EKA sposób. Chciałbym podkreślić, że wyniki raportów są dostępne dla każdego pracownika EKA adekwatnie do pełnionej funkcji" - powiedział Sylwester Deć, IT Manager w EKA. "Sądzę, że oprócz oczywistych korzyści wynikających ze spełniania przez system Epicor potrzeb związanych z intensywną działalnością grupy EKA, uzyskaliśmy po wdrożeniu kluczową wartość - zwiększenie motywacji pracowników. Zwrócenie przez nich uwagi na wpływ, jaki ich codzienne wykonywane czynności mają na działalność całej grupy EKA i wzięcie odpowiedzialności za podejmowane działania. W EKA dotyczy to pracowników każdego szczebla" - dodał. 

"Jak wspominałem, kluczową zmianą, jaką zaobserwowaliśmy po wdrożeniu systemu ERP firmy Epicor jest dostęp do informacji, które potrafimy właściwie wykorzystać. Większość odpowiedzi na standardowe pytania kierownictwa mamy zobrazowane w raportach online. Co ważne, to nie jest zbiór danych, które trzeba redagować. Raporty są przygotowane tak, żeby stanowiły odpowiedź na konkretne pytania np. która maszyna pracowała najszybciej, a która sprawiała najwięcej problemów (raport zawiera listę maszyn z problemami w dni posegregowane malejąco) albo jaki produkt  przysporzył najwięcej kłopotów (lista braków z powodami), a który najmniej. To również dotyczy efektywności pracowników-dzięki raportom otrzymujemy informacje o tym, który pracownik najlepiej sobie radził podczas konkretnej zmiany. Te wszystkie dane pozwalają nam jeszcze lepiej i efektywniej planować każdy dzień pracy i sprawiają, że grupa EKA funkcjonuje efektywnie w każdym obszarze mogąc bez trudu sprostać rosnącemu wolumenowi zamówień" - dodaje Sylwester Deć, IT Manager w EKA. 

Obecnie z systemu Epicor korzysta 35 użytkowników, do których zaliczają się użytkownicy pracujący zdalnie w oddziałach terenowych grupy EKA za pośrednictwem tzw. usługi terminalowych (terminal services).

O EKAplast i Eka-production 

Ekaproduction to firma założona w 1985 roku. Działalność swą rozpoczęła od produkcji drobnych artykułów z tworzyw sztucznych. W 1993 r. nastąpił dynamiczny rozwój firmy, który pozwolił na wybudowanie w 1996 r. własnego nowoczesnego zakładu produkcyjnego.

Fabryka o powierzchni 16.000m² spełnia wszystkie surowe normy bezpieczeństwa i ekologii wymagane w Unii Europejskiej. Od 1999 r. posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO9001 i certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO14001 nadane przez TÜV Saarland e.V. 

Firma posiada jako jedyna z nielicznych w branży najbardziej wszechstronny i jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Polsce. Jest to 23 nowoczesnych wtryskarek o sile zamykania od 100 do 1800 ton z masą wtrysku do 10 kg oraz nowoczesne linie  lakiernicze z możliwością lakierowania trzywarstwowego. Więcej informacji na stronie www.ekaplast.com.pl.

O Epicor 

Firma Epicor Software jest globalnym liderem dostarczającym rozwiązania w zakresie oprogramowania do procesów biznesowych dla branży produkcyjnej, dystrybucyjnej, sprzedaży detalicznej, hotelarskiej i usługowej. Szczycimy się ponad 40-letnim doświadczeniem i ponad 20 000 klientów w przeszło 150 krajach. Epicor oferuje rozwiązania, które umożliwiają firmom zwiększenie wydajności i podniesienie rentowności. Epicor dysponuje długą historią innowacji, ekspercką wiedzą branżową i pasją do ciągłego rozwoju.Inspirujemy w ten sposób klientów do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Epicor oferuje jeden punkt odpowiadania na lokalne, regionalne i globalne zapotrzebowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epicor.com/poland. 

Epicor solutions are designed around the unique operational needs of manufacturers and are available in the cloud or on premises. Customers can better manage complexity and focus on core growth activities.

Talk to an Expert