Go Search

Systemy ERP w opinii uzytkownikow – wyniki badania Epicor


Warszawa, December 09, 2014

• Wyniki badania wskazują na braki systemów ERP ograniczające wydajność, ale jednocześnie na entuzjazm użytkowników wobec chmury, jak również rozwiązań mobilnych oraz społecznościowych
• Połowa respondentów ocenia swój system ERP jako przeciętny, niezapewniający dostatecznego dostępu do informacji
• Użytkownicy chcą mieć możliwość wyboru: urządzeń, sposobu komunikowania i wdrożenia
• Systemy ERP nowej generacji są najczęściej wykorzystywane przez chińskich przedsiębiorców 

 

EPICOR, Warszawa, xx, 2014 -- Najnowsze globalne badanie* firmy Epicor Software Corporation, światowego lidera na rynku oprogramowania biznesowego dla przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych,  usługowych  i  handlu  detalicznego,  ujawnia  braki  w  systemach  zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) powodujące spowolnienie w ich pracy. Pokazuje również, że użytkownicy systemów ERP są optymistycznie nastawieni do nowych możliwości systemów ERP, w tym wykorzystania urządzeń mobilnych, mechanizmów  znanych z sieci społecznościowych oraz chmury i wierzą, że oferują one możliwość poprawy responsywności w firmach.

"Jesteśmy zaniepokojeni widząc, że wielu użytkowników jest zawiedzionych działaniem swojego obecnego systemu ERP" - powiedział John Hiraoka, wiceprezes i główny dyrektor ds. marketingu w firmie Epicor. "ERP jest ważną platformą, która pomaga przedsiębiorstwom przystosować się i reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Firmy muszą oczekiwać wyższej wydajności od swoich systemów ERP, w przeciwnym razie konkurenci uzyskają nad nimi przewagę" - dodał.

Kluczowe wnioski ankiety:

Systemy ERP mają znaczenie dla biznesu, ale użytkownicy są zawiedzeni ich wydajnością

 • 80  proc.  respondentów  zgadza  się  z  opinią,  że  system  ERP  jest  kluczowy  dla  ich przedsiębiorstwa (wynik 4,5 w skali do 5), natomiast około połowa ankietowanych scharakteryzowała wydajność swojego obecnego systemu ERP jedynie jako "wystarczającą" lub "podstawową".

Największe oczekiwana: Responsywność oraz łatwość dostępu do informacji

 • Blisko 30 proc. ankietowanych zgadza się  z twierdzeniem, że "większa responsywność, oznaczająca  szybkie  uzyskanie  pierwszych  korzyści,  wyższą  wydajność,  skalowalność  i łatwość wdrożenia) oraz wspierająca tym samym rozwój biznesu" jest najbardziej pożądaną korzyścią wynikającą z inwestycji w ERP.
 • Drugim najważniejszym wymogiem jest to, że system ERP powinien zapewnić "łatwiejszą obsługę wszystkim użytkownikom".
 • 35  proc.  respondentów  narzeka,  że  otrzymanie  pożądanej  informacji  w  ich  obecnym systemie ERP zajmuje dużo czasu, a 48 proc. badanych przyznaje, że chcieliby aby system ERP oferował łatwiejszy dostęp do informacji w dowolnym czasie.

Lepszy   dostęp   użytkowników   do   systemu   ERP   przez   urządzenia   mobilne   i   media społecznościowe

 

 • Podczas gdy 65 proc. ankietowanych postrzega mobilność za "ważną" w uzyskaniu lepszego dostępu do informacji i wsparciu komunikacji zdalnych pracowników, jedynie 1 na 2 badanych ma jakikolwiek mobilny dostęp do systemu ERP, a tylko 25 proc. może korzystać z sytemu ERP za pomocą smartfonów i tabletów.
 • W przyszłości 43 proc. uczestników badania chciałoby mieć dostęp do systemu ERP za pomocą smartfonów, a 38 proc. za pomocą tabletów.
 • Większość respondentów postrzega współpracę w  oparciu o mechanizmy znane z sieci społecznościowych jako ważną dla przyszłości ich przedsiębiorstwa, a blisko połowa wierzy, że jest ona szczególnie korzystna w komunikacji z klientami i dostawcami.
 • Jedynie 10 proc. respondentów zapytanych o to "w jakim stopniu systemy ERP są w stanie wykorzystać  media społecznościowe z korzyścią dla firmy?" odpowiedziało, że wierzą, iż ich system ERP może wykorzystać media społecznościowe "w dużym stopniu".

Liderzy i maruderzy nowoczesnego ERP

 • 89 proc. badanych w Chinach przyznało, że w przeciągu ostatnich 2 lat dokonali inwestycji w kluczowe systemy ERP, podczas gdy na całym świecie było to 60 proc.
 • 49 proc. ankietowanych z Chin uzyskuje dostęp do informacji za pomocą smartfonów, (jest to dwukrotnie większa wartość niż średnia światowa), natomiast 37 proc. korzysta w tym celu z tabletów.
 • 80 proc. ankietowanych z Chin postrzega współpracę w oparciu o mechanizmy znane z sieci społecznościowych jako ważną dla przyszłości biznesu. Podobnie stwierdziło 73 proc. respondentów z Meksyku, 57 proc. z Niemiec, 56 proc. ze Stanów Zjednoczonych oraz 52 proc. respondentów z Wielkiej Brytanii.
 • 80 proc. chińskich przedsiębiorców posiada mobilny dostęp do systemu ERP, podczas gdy
 • 64 proc. fińskich przedsiębiorstw nie ma takiego dostępu.

Przedsiębiorcy preferują możliwość częściowej implementacji ERP w chmurze

 • Jedynie 20 proc. ankietowanych wykazało chęć dalszego inwestowania w usługi stacjonarne.
 • 64 proc. opowiedziało się za implementacją w chmurze lub możliwością mieszania i łączenia rozwiązania stacjonarnego, na serwerze i wdrożenia w chmurze.

"Warto zwrócić uwagę, że rynek jest podzielony na dostawców oferujących rozwiązania stacjonarne oraz  dostarczających rozwiązania  w  chmurze, podczas  gdy  znaczna  większość  przedsiębiorstw chciałaby mieć możliwość wyboru obu tych rozwiązań jednocześnie" - powiedział Hiraoka. "Wybór implementacji ERP w chmurze nie musi być ostateczny. Elastyczność modeli wdrożenia, między innymi łączonej opcji wdrożenia rozwiązania stacjonarnego i w chmurze, powinna być naturalnym krokiem dostawców ERP. Dla Epicor zawsze ważna było tworzenie odpowiedniej oferty odpowiadającej na potrzeby rynku, dlatego możliwość wyboru jest fundamentalną zasadą najnowszej wersji  ERP  Epicor.  Poprzez  skupianie  się  na  kwestii  przyszłych  rozwiązań,  uzyskaliśmy  silną reputację jako innowator, zachęcając klientów do osiągania nowych celów biznesowych" - dodał.

*Metodologia badania i informacje o respondentach

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawczą Redshift Research za pomocą internetowych wywiadów w lecie 2014 r. w 10 krajach na ponad 1500 profesjonalnych przedsiębiorcach pracujących w firmach wykorzystujących systemy ERP, posiadających ponad 100 użytkowników. Respondenci ankiety mogli, ale nie musieli, korzystać z rozwiązań Epicor ERP. Blisko połowa respondentów pracowała w branży produkcji, około jedna trzecia w dystrybucji lub logistyce, a mniej niż jedna trzecia w firmach handlowych. Pozostałe 20 procent badanych związanych było z sektorem usługowym. 22 proc. ankietowanych pracowało w firmach mających nie więcej niż 250 pracowników, 39 proc. było zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 250 osób, ale mniej niż 1000, pozostałe 39 proc. pracowało w firmach zatrudniających ponad 1000 pracowników.

Opracowanie eBook ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonego badania dostępne jest pod adresem: www.epicor.com/whatsnext

O firmie

Epicor Software Corporation jest globalnym liderem oferującym pełne inspiracji oprogramowanie biznesowe dla firm produkcyjnych, dystrybucyjnych, handlu detalicznego oraz usług. Z prawie 40. letnim doświadczeniem w obsłudze mniejszych, średnich i bardzo dużych przedsiębiorstw, Epicor ma ponad 20 000 klientów w ponad 150 krajach. Systemy Epicor wspomagające zarządzanie (ERP), do zarządzania handlem detalicznym, łańcuchem dostaw (SCM), a także rozwiązania do zarządzania kapitałem  ludzkim  (HCM),  pozwalają przedsiębiorstwom podnosić  ich  efektywność i rentowność. Z   doświadczeniem   w technologicznych   innowacjach,   wiedzą   branżową   oraz   dążeniem   do doskonałości, Epicor oferuje jeden punkt odpowiedzialności, którego oczekują przedsiębiorstwa prowadzące działalność na skalę lokalną, regionalną czy globalną. Główna siedziba firmy znajduje się w  Austin  w  Teksasie, zaś  biura  i  podmioty powiązane ulokowane są na całym  świecie. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.epicor.com/poland

Informacje o firmie Epicor można też śledzić na Twitterze   @Epicor,  @Epicor_Retail,  @Epicor_DIST,@Epicor_MFG,@EpicorEMEA,  @EpicorUK,@EpicorAPAC,  @EpicorLAC oraz na Facebooku.  

# # #  

Epicor oraz logo Epicor są znakami towarowymi firmy Epicor Software Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Inne wspominanie marki są własnością ich właścicieli. Produkty i usługi opisane w tym dokumencie są produkowane przez Epicor Software Corporation.

Więcej informacji udzieli:

Aleksandra Karpińska
(w imieniu) Epicor Software Corporation
(+48) 22 250 49 25
(+48) 668 290 658
aleksandra_karpinska@itbc.pl   

 

small-menu-callout.png
 
small-logo.png