Brak informacji utrudnia pracę dyrektorów finansowych i niekorzystnie wpływa na rentowność firm


Warszawa, Polska, July 02, 2015

Ponad 46 proc. dyrektorów finansowych podejmuje decyzje biznesowe w sposób instynktowny, opierając się na przeczuciach, a nie na podstawie dokładnych danych firmy dostępnych w szybki sposób. Takie działania mogą opóźnić proces podejmowania decyzji, sprzyjać występowaniu błędów czy obniżać rentowność. Według wyników badania ogłoszonych przez firmę Epicor Software Corporation, światowego lidera w dziedzinie oprogramowania biznesowego dla handlu detalicznego, produkcji, dystrybucji i usług, opracowanych na podstawie globalnej ankiety*, wymienione wyżej problemy to tylko część negatywnych skutków wynikających z braku dostępu dyrektorów finansowych do odpowiednich danych.

Przeprowadzone badanie wykazało, że brak wglądu we właściwe informacje finansowe ma bezpośredni wpływ na wyniki firmy i reputację CFO. 45 proc. ankietowanych twierdzi, że słaba jakość danych utrudnia terminowe podejmowanie decyzji, a niedokładne informacje stają się główną przyczyną występowania błędów. Dyrektorzy finansowi z sektora produkcji i inżynierii, mają najczęściej dostęp jedynie do podstawowej infrastruktury IT, a przy podejmowaniu decyzji muszą kierować się instynktem.

Wyniki ankiety pokazują, że brak wystarczających informacji finansowych wpływa negatywnie na rentowność przedsiębiorstwa. Jeśli podejmowane decyzje opierają się na sprawdzonych i rzetelnych informacjach, to rośnie szansa do podniesienie poziomu rentowności firmy. Odpowiedzi respondentów wskazują, że dyrektorzy finansowi, którzy polegają na wiarygodnych danych nie tylko osiągali większe zyski w przeciwieństwie do tych, którzy swoje decyzje podejmowali instynktownie, ale również spodziewają się dodatkowego wzrostu zysku. Blisko połowa respondentów (46 proc.) twierdzi, że zwiększenie zysku, było dla nich jednym z kluczowych celów biznesowych w roku 2015.

Ankietowani potwierdzili, że stopień dostępności i przejrzystości informacji finansowych jest w wielu obszarach niezadowalający. Jedynie połowa respondentów twierdzi, że ma "dobrą dostępność” w obszarach: ogólnych wyników działalności, rentowności i wydajności linii produktów, kosztów związanych ze sprzedażą i kosztów pracy, prognoz sprzedaży, kosztów surowców i dochodowości klientów. Jeden na dziesięciu dyrektorów finansowych twierdzi, że stopień dostępności do tych informacji nie jest wystarczający.

Mimo, iż wyniki badania świadczą o tym, że dyrektorzy finansowi są świadomi znaczenia przejrzystości danych i ich dokładności, to równocześnie wynika z nich, że podejmowanie właściwych decyzji jest wypadkową wiedzy opartej na rzetelnych informacjach oraz emocjach.

"Instynkt, intuicja i emocje zostały uznane przez znaczną ilość respondentów jako istotne elementy procesu podejmowania decyzji. Najskuteczniejsi dyrektorzy finansowi wiedzą, jak wspierać się intuicją w sytuacjach, gdy liczby nie wystarczają. Nie jest to jednak równoznaczne z podejmowaniem decyzji w sposób instynktowny ze względu na braki informacji wynikający z niewdrożenia odpowiednich procesów i infrastruktury” - powiedział Malcolm Fox, vice president, product marketing financial management and services industry solutions w firmie Epicor Software.

Arkusze kalkulacyjne nadal ważne

W obliczu ogromnej dostępności systemów i aplikacji biznesowych zdziwienie może budzić fakt, że 60 proc. dyrektorów finansowych przyznało się do wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych programu Excel w celu uzyskania dostępu do potrzebnych danych. Odsetek ten był stały w przedsiębiorstwach różnej wielkości - w tym korporacji z rocznym obrotem wynoszącym ponad 1 mld USD. Blisko jedna trzecia (32 proc.) ankietowanych twierdzi, że oprogramowanie finansowe, z którego obecnie korzysta, wymaga aktualizacji, a 27 proc. uważa, że nowy czy bardziej zaawansowany system wpłynąłby pozytywnie na ich działalność w obszarze finansów i księgowości w przeciągu 2 do 3 lat.

Big Data, Digital Disruption i inne wyzwania

Na pytanie o kwestie mające największy wpływ na finanse i księgowość w ciągu najbliższych 2 do 3 lat, najczęstszą odpowiedzią było Big Data (28 proc.). Inne wskazywane odpowiedzi to "regulacje i zgodności” oraz "zwiększona złożoność biznesu”. Kolejnym, stosunkowo nowym wyzwaniem, z którym muszą zmierzyć się dyrektorzy finansowi, i które idzie w parze z większym dostępem do informacji i lepszej responsywności, jest Digital Disruption.

"Digistal disruption powoduje powstawanie większej ilości źródeł danych, większej liczby kanałów, liczniejszych i bardziej złożonych modeli biznesowych, bardziej globalnego charakteru biznesu i większej zależności od zewnętrznych partnerów. Jest to wyzwanie dla wszystkich liderów biznesowych, a w szczególności tych, odpowiedzialnych za sprawy fiskalne i operacje finansowe” - dodał Fox.

Współpraca poza działem finansowym

W ostatnich latach wzrosła także konieczność współpracy dyrektorów finansowych z pozostałymi działami. Ponad połowa badanych (52 proc.) twierdzi, że decyzje są często podejmowane zbiorowo, z udziałem ludzi spoza działu finansowego. "Dzisiejsze realia biznesowe wymagają szybkiego działania i pomocy systemów, które wspierają w skutecznym podejmowanie decyzji. Stare systemy biznesowe nie umożliwiają zapewnienia responsywności, która jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Mobilność, współpraca społecznościowa, analityka oraz wiele innych technologicznych innowacji może pomóc firmom w tym zakresie” - powiedział Fox.

Wykorzystanie chmury

Wyniki ankiety pokazują, że strategia uwzględniająca cloud computing jest powszechnie wykorzystywana przez dyrektorów finansowych. Ponad połowa ankietowanych wdrożyła w chmurze aplikacje finansowe, takie jak księgowość, CRM, HR, prognozowanie i budżetowanie, BI, konsolidacja finansowa i raportowanie lub planuje zrobić to w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Zmniejszanie kosztów (personelu i nakładów inwestycyjnych) oraz wsparcie pracowników zdalnych były postrzegane jako najbardziej istotne korzyści wynikające z wdrożenia w chmurze.

Brak informacji przyczyną stresu

Ponad jedna czwarta dyrektorów finansowych (28 proc.) twierdzi, że podejmowanie decyzji finansowych jest utrudnione z powodu niedostatecznej ilości czasu i zasobów potrzebnych do efektywnego wykorzystania informacji. Taki stan rzeczy przyczynia się do jednego z największych zagrożeń w miejscu pracy - stresu. "Stres w pracy jest powszechnie postrzegany jako kluczowy czynnik wypalenia zawodowego dyrektorów finansowych, a coraz większa ilość nakładanych na nich obowiązków prowadzi do ich przeciążenia. Posiadanie odpowiednich systemów wspierających procesy podejmowania decyzji finansowych pomoże w ułatwieniu prac CFO” - powiedział Fox.

Pewność w finansach wspiera rozwój firmy
Prawie połowa (44 proc.) dyrektorów finansowych twierdzi, że decyzje podejmowane są często dynamicznie w momencie nadarzających się, korzystnych okazji. Posiadanie odpowiednich systemów wspierających organizacyjną responsywność pozwoliłoby im na śmiałe wykorzystywanie takich sytuacji.

"Działanie w oparciu o przeczucia, a nie rzeczywiste dane, może sprawdzać się w niektórych przedsiębiorstwach. Jednak brnięcie w stronę finansowego konserwatyzmu może postawić firmy w niekorzystnej pozycji wobec konkurencji, jeśli maksymalne środki nie zostaną zainwestowane w obsługę klienta, sprzedaż, marketing i wprowadzanie innowacji takich jak m.in. rozwój nowych produktów czy partnerstw. Z drugiej strony zbytnia pewność siebie może spowodować przegapienie oczekiwań rynku i spadek przychodów” - podkreślił Fox.

"Informacji nigdy nie jest za dużo - kluczem jest uzyskanie i przeanalizowanie ich w szybki sposób, zapewniający podejmowanie trafnych i mądrych decyzji, prowadzących do rozwoju firmy” - zaznaczył Fox. - "Rozwiązaniem jest posiadanie nowoczesnego oprogramowania finansowego, które dostarczy odpowiednie dane we właściwym czasie i zapewni solidne fundamenty dla procesu decyzyjnego. Pozwoli to dyrektorom finansowym na lepszą współpracę z innymi działami i pewne wykorzystywanie nadarzających się okazji” - dodał.

*Metodologia ankiety
Badanie z roku 2015, przeprowadzone na zlecenie Epicor Software Corporation przez firmę Redshift Research Ltd., jest oparte na wywiadach przeprowadzonych z ponad 1500 specjalistami ds. finansowych w 11 krajach: Australii, Chinach, Francji, Niemczech, Hong Kongu, Meksyku, Singapurze, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Ankietowani mogli, ale nie musieli korzystać z rozwiązań ERP firmy Epicor. Blisko dwie piąte respondentów pracowało w branży produkcyjnej, podobnie jak w sektorze usług, a pozostałe 20 proc. było zaangażowanych w branżach handlu detalicznego i dystrybucji. Pod względem wielkości firm, największa liczba respondentów pracowała w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1000 pracowników.

Ebook zawierający szczegółowe informacje dotyczące badania, znajduje się na stronie internetowej: www.epicor.com/global-finance-survey/

O firmie Epicor Software Corporation

Epicor Software Corporation jest globalnym liderem oferującym pełne inspiracji oprogramowanie biznesowe dla firm produkcyjnych, dystrybucyjnych, handlu detalicznego oraz usług. Z prawie 40. letnim doświadczeniem w obsłudze mniejszych, średnich i bardzo dużych przedsiębiorstw, Epicor ma ponad 20 000 klientów w ponad 150 krajach. Systemy Epicor wspomagające zarządzanie (ERP), do zarządzania handlem detalicznym, łańcuchem dostaw (SCM), a także rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), pozwalają przedsiębiorstwom podnosić ich efektywność i rentowność. Z doświadczeniem w technologicznych innowacjach, wiedzą branżową oraz dążeniem do doskonałości, Epicor oferuje jeden punkt odpowiedzialności, którego oczekują przedsiębiorstwa prowadzące działalność na skalę lokalną, regionalną czy globalną. Główna siedziba firmy znajduje się w Austin w Teksasie, zaś biura i podmioty powiązane ulokowane są na całym świecie. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.epicor.com/poland.

Informacje o firmie Epicor można też śledzić na Twitterze @Epicor, @Epicor_Retail, @Epicor_DIST, @EpicorUK, @EpicorAPAC, @EpicorLAC oraz na Facebooku.

# # #

Epicor oraz logo Epicor są znakami towarowymi firmy Epicor Software Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Inne wspominanie marki są własnością ich właścicieli. Produkty i usługi opisane w tym dokumencie są produkowane przez Epicor Software Corporation.

Więcej informacji udzieli:
Aleksandra Karpińska
(w imieniu) Epicor Software Corporation
(+48) 22 250 49 25
(+48) 668 290 658
aleksandra_karpinska@itbc.pl