• Dendro Poland Company Facts:

  Company Facts


  Company Quote

  „O wyborze ERP firmy Epicor zdecydowała funkcjonalność i skalowalność systemu pozwalająca nadążyć za rozwojem Dendro Poland. Duże znaczenie miała także uzyskana po wdrożeniu centralizacja danych, a także możliwość zdalnej pracy z jednej centralnej instalacji pozwalającej na koordynowanie wszystkich procesów na zewnątrz”.
  Jakub Piekarz, Kierownik Projektu | Dendro Poland


  Landing Page Content
  Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. jest intensywnie rozwijającą się firmą wchodzącą w skład silnej międzynarodowej grupy kapitałowej. Głównym klientem firmy jest IKEA. Dendro Poland działa w branży chemicznej i meblarskiej. Zajmuje się produkcją kilkudziesięciu typów materaców piankowych i szyciem pokrowców na materace. Dendro Poland systematycznie wprowadza do produkcji nowe wyroby. W wybudowanej w 2009 r. hali produkuje długie bloki elastycznej pianki poliuretanowej, które następnie cięte są na mniejsze elementy zwane formatkami, i to właśnie one tworzą podstawę materaca.

  W realizacji zadań firma zwraca uwagę na jakość produktów, a także bezpieczeństwo, zadowolenie i rozwój swoich pracowników. Dendro Poland angażuje się w pomoc społecznościom lokalnym. W codziennym wykonywaniu zadań, Dendro Poland kieruje się powszechnie respektowanymi zasadami etyki i dobrej współpracy oraz systemem wartości wypływającym z tradycji IKEA. Więcej informacji o firmie znajduje się pod adresem: www.dendro.pl.

  Wybór systemu
  W związku z dynamicznym rozwojem i rozszerzeniem zakresu producji m.in. w wyniku budowy nowej fabryki, w Dendro Poland zostały wdrożone moduły produkcyjne, finansowe i logistyczne rozwiązania klasy ERP firmy Epicor. Zapewniają one precyzyjny obraz bieżącej produkcji pozwalając jednocześnie po-dejmować trafne decyzje biznesowe w zakresie prognozowania i zarządzania działalnością przedsiębiorstwa. Dzięki rozwiązaniu ERP firmy Epicor, Dendro Poland ma dostęp m.in. do precyzyj-nych danych na temat ilości pianki potrzebnej do wyproduko-wania materaca, co pozwala na kontrolę wydajności produkcji oraz jej kosztów.

  „Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie ERP firmy Epicor ze względu na to, że sprawdza się ono w przedsiębiorstwach o podobnej działalności. Wraz z intensywnym rozwojem Dendro Poland, zaczęliśmy odczuwać wyraźną potrzebę wdrożenia zintegrowanego systemu do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. O wyborze ERP firmy Epicor zdecydowała funkcjonalność i skalowalność systemu pozwalająca nadążyć za rozwojem Dendro Poland. Duże znaczenie miała także uzyskana po wdrożeniu centralizacja danych, a także możliwość zdalnej pracy z jednej centralnej instalacji pozwalającej na koordynowanie wszystkich procesów na zewnątrz”— powiedział Jakub Piekarz, Kierownik Projektu w Dendro Poland.

  Wdrożenie systemu
  Wdrożenie systemu klasy ERP firmy Epicor w Dendro Poland wiązało się z rozwojem przedsiębiorstwa. Wcześniej wykorzystywane proste rozwiązania do zarządzania produkcją z biegiem czasu przestały spełniać wymagania związane ze zwiększającą się skalą działalności. Nie pozwalały także na wymianę danych z dotychczas wykorzystywanym w obszarze finansów systemem ERP, który przez lata był nieaktualizowany. Podjęto zatem decyzję o wdrożeniu kompleksowego systemu klasy ERP

  „Poprzedni system nie spełniał w pełni naszych oczekiwań, ponieważ nie było możliwości jego poprawnej integracji z księgowością. Narzędzie w dobrym stopniu radziło sobie z planowaniem i produkcją oraz obrotami międzymagazynowymi. Niestety nie można było go sprawnie zintegrować z innymi dzia-łami, co stanowiło problem i jednocześnie miało duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu”— powiedział Jakub Piekarz, Kierownik Projektu w Dendro Poland.

  Obecnie Dendro Poland korzysta z pełnej funkcjonalności rozwiązania ERP firmy Epicor, począwszy od modułów obsługujących procesy finansowe, poprzez logistykę, aż po produkcję. Wdrożenie przebiegało w dwóch etapach. W pierwszej fazie zaktualizowano system ERP do najnowszej wersji i przeprowadzono analizę potrzeb przedsiębiorstwa dotyczącą nowej funkcjonalności.

  Następnie w ciągu 6 miesięcy wdrożono obsługę produkcji, logistyki i integrację z systemami zewnętrznymi. Co ważne, wdrożenie funkcjonalności logistycznej i produkcyjnej prowa-dzone było w ciągu roku finansowego i nie zakłóciło pracy działu finansowego. W projekt było zaangażowanych 3 konsultantów i 12 pracowników po stronie klienta.

  Korzyści biznesowe
  Dzięki wdrożeniu rozwiązania ERP firmy Epicor, Dendro Poland uzyskało szereg korzyści biznesowych. „Z perspektywy całej organizacji, kluczową zmianą jest posiadanie jednego systemu, który przechowuje dane o wszystkich aspektach funkcjonowania firmy od przyjmowania materiałów poprzez produkcję bloków, a na obsłudze magazynu materacy kończąc. Dzięki temu możliwe jest planowanie i prognozowanie. Z punktu widzenia logistyki, główna korzyść to zarządzanie magazynami umożliwiające ewidencję przesunięć między magazynami z pełną historią ope-racji. Z perspektywy produkcji, najwięcej zyskaliśmy w obszarze obsługi produkcji bloków długich”— dodał Jakub Piekarz, Kierownik Produkcji w Dendro Poland.

  „Rozwiązanie ERP firmy Epicor umożliwia kontrolę stanów ma-gazynowych, co z perspektywy podstawowej działalności naszej firmy jest bardzo ważne. Dzięki zastąpieniu w Dendro Poland prostego programu do zarządzania produkcją systemem zinte-growanym, nasza firma uzyskała szereg korzyści m.in. w postaci integracji z rozwiązaniem ERP firmy Epicor systemu sprzedażo-wego głównego odbiorcy, którym jest sieć sklepów IKEA”.
  Jakub Piekarz, kierownik projektu

  „Rozwiązanie ERP firmy Epicor umożliwia kontrolę stanów ma-gazynowych, co z perspektywy podstawowej działalności naszej firmy jest bardzo ważne. Dzięki zastąpieniu w Dendro Poland prostego programu do zarządzania produkcją systemem zinte-growanym, nasza firma uzyskała szereg korzyści m.in. w postaci integracji z rozwiązaniem ERP firmy Epicor systemu sprzedażo-wego głównego odbiorcy, którym jest sieć sklepów IKEA. Pozwala to na sprawną wymianę informacji o zamówieniach, wysyłkach, fakturach i planowanie produkcji. Do istotnych elementów wdrożenia należy także integracja z systemem planowania uzupełnień w zewnętrznym magazynie. Ponadto, wyprodukowanie materaca raportowane jest za pomocą czytni-ków kodów kreskowych, co usprawnia i automatyzuje codzienną pracę w Dendro Poland” — dodał Jakub Piekarz, Kierownik Projektu w Dendro Poland.

  „Wierzymy, że dzięki wdrożeniu naszego zintegrowanego rozwiązania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa firma Dendro Poland będzie funkcjonowała jeszcze efektywniej, co pozwoli jej umocnić pozycję wiodącego producenta materacy piankowych” — powiedział Marcin Sokołowski, Senior Marketing Manager, EMEA Programs w Epicor Software Poland
  Obecnie z systemu Epicor korzysta 12 użytkowników

  O Epicor
  Firma Epicor Software jest globalnym liderem dostarczającym rozwiązania w zakresie oprogramowania do procesów biznesowych dla branży produkcyjnej, dystrybucyjnej, sprzedaży detalicznej, hotelarskiej i usługowej. Szczycimy się ponad 40-letnim doświadczeniem i ponad 20 000 klientów w przeszło 150 krajach. Epicor oferuje rozwiązania, które umożliwiają firmom zwiększenie wydajności i podniesienie rentowności. Epicor dysponuje długą historią innowacji, ekspercką wiedzą branżową i pasją do ciągłego rozwoju. Inspirujemy w ten sposób klientów do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Epicor oferuje jeden punkt odpowiadania na lokalne, regionalne i globalne zapotrzebowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epicor.com/poland.

 • Success Highlights:

  Najważniejsze informacje Wyzwania i szanse

  • Wysokie wymaganie jakościowe głównego odbiorcy
  • Potrzeba obsługi nowego zakładu produkcyjnego
  • Potrzeba centralizacji danych jak i pracy zdalej

  Rozwiązania i usługi Epicor

  • Epicor iScala®

  Korzyści

  • Holistyczna obsługa procesów w firmie
  • Zgodność z systemem głównego odbiorcy
  • Zwiększona efektywność