• Rekomendacje

 • “Rekomenderzy” współpracują z konsultantami ds. sprzedaży bezpośredniej lub autoryzowanymi partnerami Epicor, obsługując potencjalnych klientów zainteresowanych rozwiązaniami Epicor. Bez konieczności pełnego zaangażowania w rolę autoryzowanego partnera Epicor „Rekomenderzy” mogą współpracować z firmą Epicor, oferując klientom rozbudowane, sprawdzone i elastyczne pakiety produktów.

  W ramach Programu dla Rekomenderów za każdego klienta, który wyrazi chęć zakupu produktów Epicor, partnerowi pośredniemu przysługuje wynagrodzenie za rekomendację. Zadaniem partnerów pośrednich jest wsparcie w początkowym etapie nawiązywania kontaktów i obsługi potencjalnych klientów, podczas gdy firma Epicor oferuje wiedzę merytoryczną na temat produktów i technologii. Firma Epicor wypłaci partnerom pośrednim wynagrodzenie za pozyskanie każdego potencjalnego klienta lub rekomendację, w wyniku której klient zakupi licencję na oprogramowanie Epicor. To współpraca korzystna dla wszystkich — partnerów pośrednich, klientów i firmy Epicor.

  Rozwiązania dostępne dla partnerów pośrednich

  Jesteśmy gotowi

  Więcej informacji o firmie Epicor, naszych rozwiązaniach i ofercie biznesowej dla partnerów pośrednich, która zapewni im sukces, można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail pod ten adres lub przesyłając formularz aplikacyjny partnera pośredniego.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »