• Badanie Forrester Consulting

  Wskaźnik całkowitego wpływu ekonomicznego (The Total Economic Impact™) z systemów Epicor ERP

 • Połączenie i uelastycznienie globalnych działań firmy jest kluczowe do osiągnięcia zysku i przewagi konkurencyjnej.

  Pobierz raport badania przeprowadzonego przez firmę Forrester Consulting i dowiedz się w jaki sposób osiągnęły to pozostałe firmy. 

  Na podstawie rozmów z sześcioma klientami firmy Epicor, firma Forrester przeprowadziła badanie mające na celu zanalizowanie potencjalnego zwrotu z inwestycji po wdrożeniu Epicor ERP. Celem było określenie korzyści, kosztów, elastyczności i czynników ryzyka, wpływających na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw.

  Dowiedz się jak dzięki Epicor osiągnąć zwrot z inwestycji i podejmować lepsze decyzje w krótszym czasie.

  Dokładny raport badania jest dostępny do pobrania już teraz.

  W celu powiększenia infografiki, kliknij na obrazek poniżej.

  Badanie skutków ekonomicznych Total Economic Impact™ Epicor ERP, zostało wykonane przez firmę Forrester Consulting, w imieniu Epicor w czerwcu 2014.

 • The Total Economic Impact™ of Epicor ERP

  Fragment raportu

  Ankieter firmy Forrester: Czy inwestując w Epicor ERP obawiali się Państwo czegoś?
  Odpowiedź: „Największym ryzykiem byłby brak inwestycji w Epicor ERP.”

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »