• Kormányügynökségek és oktatás

 • A közszférában tevékenykedő szervezetek számára komoly kihívást jelentenek a rendszeres ellenőrzések, emellett a társadalom felé is elszámolási kötelezettséggel tartoznak. Rendkívül sokszínű és összetett „ügyfélkörnek” nyújtanak szolgáltatásokat, miközben törekedniük kell az anyagi eszközök lehető leghatékonyabb felhasználására, és kerülniük kell a nehézkes bürokratikus rendszerek alkalmazását.

  Az Epicor® for Government and Education egy rendkívül stabil alap, mely hatékonyan támogatja a közszférában tevékenykedő szervezetek olyan folyamatait, mint a költségvetés-készítés, számvitel, kiadások nyilvántartása és jelentéskészítés. A megoldás lelke egy hatékony főkönyvi funkciót, melyet hasonlóan gondosan kidolgozott analitikai funkciók egészítenek ki. A rendszer további moduljai olyan folyamatok racionalizálását támogatják, mint a allokáció, beszerzés, költségvetés-készítés, workflow és dokumentumkezelés.

  A közszférában tevékenykedő szervezetek számára rendkívül fontos az alkalmazott IT rendszerek kezdeti és fenntartási költsége. Az Epicor megoldásai a piacon elérhető más megoldásoknál olcsóbban bevezethetők és fenntarthatók.

  A kormányoknak és a kisebb kormányügynökségeknek sajátos elvárásoknak kell megfelelniük a pénzügyi menedzsment terén, emellett politikai nyomás is nehezedik rájuk, és folyamatosan teljesíteniük kell a különböző jogszabályokat és az adott ügynökségre sajátosan jellemző előírásokat is. Az Epicor megoldásainak rugalmassága lehetővé teszi a szervezetek ügynökségi és országos szinten egyaránt hatékony irányítását, valamint a kiadások és költségvetések szigorú és folyamatos ellenőrzését.

  Az oktatási intézményeknek a hallgatók és a tanszékek érdekeire egyaránt tekintettel kell lenniük; folyamatosan teljesíteniük kell az előírásokat, miközben fenn kell tartaniuk egy kreatív, innovatív, a hallgatók fejlődését támogató kultúrát. Az Epicor for Government and Education világos és ellenőrizhető menedzsment rendszerrel és csapatmunkára alkalmas környezettel támogatja az oktatási reformokat, a tudományos eredményeket és a kutatói munkát.

  A kiadások kezelésére az Epicor egy olyan megoldást kínál, amely folyamatosan összeveti a különböző egységek kiadásait a jóváhagyott költségvetési tervvel, ezáltal valós és pontos képet a kiadásokról a pénzügyi döntések meghozatalában közreműködő felelősök számára. A teljes átláthatóságot és naprakész információkat kínáló rendszer lehetővé teszi, hogy a szervezet az elfogadott költségvetéssel teljes összhangban működjön.

  Az Epicor for Government and Education megoldásait számos szervezet alkalmazza tanzániai ügynökségektől kanadai városi hivatalokig, valamint oktatási intézmények az elemi szinttől a posztgraduális képzésig; a megoldás a költséghatékony gazdálkodás révén lehetővé teszi, hogy az anyagi források valóban oda kerüljenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

 • Az Epicor megoldásai a kiválóságra törekvő globális vállalatok egyedi, operatív szükségletei köré épülnek. Az ügyfeleink jobban tudják kezelni a komplex feladatokat, és lehetőségük van a fejlődésre összpontosítani.

  Beszéljen egy szakértővel »