• Projektisalkun hallinta

  Projektiperustaisilla organisaatioilla on harvoin sellaista ylellisyyttä, että käynnissä olisi vain yksi projekti kerrallaan. Projektit kilpailevat keskenään, eivät vain päivittäistä projektinhallintaa ajatellen vaan myös kun on kysymys projekti-investointimahdollisuuksien valinnasta. Projektisalkun hallinta (PPM) on termi, jossa projekteja ajatellaan ikään kuin salkun osina. Useimmat PPM-työkalut ja -menetelmät pyrkivät luomaan arvoja ja tekniikkoja, jotka mahdollistavat näkyvyyden ja tarjoavat jonkinasteisen standardoinnin, jonka avulla organisaatio voi hallita projektien kehityksen suunnitelmasta valmistumiseen asti.

  Epicor® tukee projektisalkunhallintaa sekä ohjelmistosovelluksillaan että kaksisuuntaisella integraatiolla Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) -järjestelmään että Project Portfolio Server (PPS) -palvelimeen.

  Ratkaisuja liiketoimintasi tavoitteisiin

  • Saavuta näkyvyyttä tulevaisuuden mahdollisille projekteille mahdollisuuksienhallintaominaisuudella
  • Edistä analyysia ja salkkuraportointia projektissa PMBOK:n ohjeiden mukaisesti
  • Hallitse projektien kehitystä sisäisten hallintomenetelmien mukaisesti joustavien liiketoimintaprosessinhallintaohjeiden avulla
  • Hallitse jatkuvaa resursointia organisaatioyksiköiden projektisalkuissa.

 • Kysy Epicorin asiantuntijalta


 • Aiheeseen liittyvät dokumentit