• Keskisuuren yrityksen ERP-järjestelmä

  Monet tämän päivän keskisuurista yrityksistä ovat osa toimitusketjua, joka vaatii niitä tekemään tilaukset sähköisesti ja osallistumaan yhteiseen online-suunnitteluun ja viestintään. Aivan liian usein niitä rajoittaa järjestelmä, jossa riittävä toimitusketjun integrointi ei onnistu. Yhä useammin näissä yrityksissä huomataan, että kilpailukyvyn parantamiseksi niiden täytyisi olla kokoluokaltaan paljon suurempi organisaatio. Nämäkin yritykset tarvitsevat kuitenkin kehittyneitä liiketoimintaohjelmistoja, kokonaisvaltaista liiketoiminnan tukea ja uudenlaista näkyvyyttä.

  Samalla kun keskisuuret organisaatiot tarvitsevat hyvin toimivan ratkaisun, ne ovat kuitenkin suurempia yrityksiä rajoittuneempia, koska resursseja on vähemmän, budjetti on rajallinen ja kehitysaikataulujen on oltava lyhyempiä ja realistisempia. Usein tähän yhdistyy vielä nopea kasvu ja kiivastahtinen toimintaympäristö.

  Epicor® ei ainoastaan tunnista keskisuurten yritysten kohtaamia haasteita vaan tarjoaa erityisesti niille suunniteltuja ERP-järjestelmiä. Ratkaisujemme kokonaiskustannukset ovat alhaiset ja ne tarjoavat nopeaa pääoman tuottoa sekä vastaavat lisääntyneeseen joustavuuden tarpeeseen.

  Ratkaisuja liiketoiminnan tavoitteisiin

  Epicorin jo varhain käyttöön ottamat Microsoft .NET ja Web Services -teknologiat kuvastavat sen sitoutumista kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Joustavan palvelulähtöisen arkkitehtuurin (SOA) avulla keskisuuret yritykset voivat helpommin ja tehokkaammin yhtenäistää tietojärjestelmänsä ja teknologiaresurssinsa, jolloin ne voivat myös nopeammin vastata jatkuvasti muuttuviin liiketoiminnan vaatimuksiin.

  Vankalle teknologiaperustalle rakennetut ratkaisumme tarjoavat keskisuurille yrityksille niiden tarvitsevan toimivuuden, joustavuuden ja skaalautuvuuden. Tarjoamme end-to-end ratkaisut, joiden avulla yritysten kaikki ohjelmistotarpeet voidaan hoitaa yhdestä lähteestä käsin. Kaikkia ratkaisujamme tukee maailmanlaajuinen palvelu- ja tukiorganisaatio, joka tarjoaa tarpeiden mukaiset palvelut joustavasti.

  Alusta alkaen Epicor on tehnyt ratkaisuja erityisesti keskisuurille yrityksille. Kaikki ratkaisumme ovat toiminnallisesti vankkoja, mutta kuitenkin kokonaiskustannuksiltaan edullisia - teknisestä rakenteesta käyttöliittymän suunnitteluun ja kehitysvaihtoehtoihin. Hiljattain tehty riippumaton tutkimus vahvisti, että Epicorin keskisuurille yrityksille tarkoitetut ohjelmisto- ja ylläpitopalvelut olivat käyttökustannuksiltaan edullisimpia käyttäjää kohti mitattuina.

 • Kysy Epicorin asiantuntijalta


 • Aiheeseen liittyvät dokumentit