• Epicor suuryrityksille

  Epicor® ymmärtää, että yritystäsi on johdettava yhtenä maailmanlaajuisesti integroituna yrityksenä ennemmin kuin löyhänä joukkona itsenäisiä yrityksiä.  Tähän tarvitaan liiketoimintaratkaisuja, jotka lisäävät ketteryyttä, mutta mahdollistavat yhdenmukaisten liiketoimintaprosessien kehittämisen vastaamaan koon ja kompleksisuuden tuomiin haasteisiin.

  • Lisää ketteryyttäsi, vahvista yrityskuvaasi. Sinun on tavoitettava osastoillasi piilevä tieto, parannettava yhteistä tietotaitoanne ja edettävä markkinoilla yhtenäisenä. Lyhennä suunnittelun, tuotannon ja myynnin välistä palautekiertoa, jotta tuotteita voidaan tuoda markkinoille samanaikaisesti kaikkialla maailmassa.
  • Kehitä kestävä ja joustava tietotekniikkainfrastruktuuri. Vakiintuneet organisaatiot kohtaavat laajojen sulautettujen rakenteiden ja olemassa olevien vanhojen järjestelmien asettamia haasteita. Tarvitset liiketoimintaohjelmistoratkaisuja, jotka ovat riittävän vakaita korvaamaan ikääntyvät ja yhteensopimattomat järjestelmät. Vaihtoehtoisesti uusien ratkaisujen on oltava riittävän joustavia yhdistämään vanha ja uusi, jotta toimintosi pysyvät sopivalla tasolla ja edistät pitkän aikavälin tietotekniikkastrategiaasi.
  • Sisäisesti, alihankintana tai ulkomailla. Sinun on saatava valita, missä haluat työn tehtävän; tehdäänkö se yrityksen sisällä vai teetetäänkö se ulkopuolisella kumppanilla. Sisäisen hallinnon järjestelmiesi on autettava päätöksen valinnassa ja tuettava yritystäsi toteuttamaan toiminnot missä päin maailmaa tahansa.
  • Riittävästi toimitusvaihtoehtoja. Yrityksesi osastojen ja toimipisteiden itsenäisyys on kulttuurin, maantieteen, historian ja joskus ihan vain hyvän liikevaiston ansiota. Tarvitset ratkaisuja, jotka voidaan toimittaa tarpeen tai vaatimusten mukaan tukemaan yrityksesi erilaisia tarpeita ja itsenäisiä lähestymistapoja.
  • Markkina-alueenasi koko maailma. Tarvitset liiketoimintaohjelmistoratkaisuja, jotka tukevat kansainvälistä henkilöstöä, asiakkaita ja toimittajia.  Sinun on täytettävä kansainvälisten säädösten asettamat haasteet ja kyettävä tuomaan markkinoille tuotteita ja palveluita samanaikaisesti kaikkialla maailmassa.
  • Nosta liiketoimesi uudelle tasolle. Oikea ohjelmistoratkaisu auttaa sinua kehittämään toimintojasi tänään ja toteuttamaan pitkän aikavälin strategioitasi huomenna.

 • Kysy Epicorin asiantuntijalta


 • Aiheeseen liittyvät dokumentit