• Epicor® keskisuurille yrityksille

  Epicor ymmärtää, että keskisuuret yritykset menestyvät tarjoamalla uusia, innovatiivisia tuotteita ja palveluita.  Toimintojen on oltava riittävän joustavia vastaamaan teknologian ja markkinoiden muutoksiin.  Kun sinun ja asiakkaidesi toimialat vakiintuvat, saavutat kilpailuetuja tavoittelemalla kustannussäästöjä, parempaa asiakaspalvelua ja kehitettyjä liikekäytäntöjä.

  Epicor katsoo, että keskisuuret yritykset painivat samojen haasteiden kanssa kuin suuryritykset, mutta joutuvat kohtaamaan yksilöllisiä panosrajoitteita. Sinun on säännöllisesti arvioitava uudelleen kilpailuasemaasi sekä liikekumppaniesi asemaa ja löydettävä nopeasti paikkasi vastataksesi alati laajenevien markkinoiden nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

  • Kasvata voittojasi.  Sijoituksesi liiketoimintaohjelmistoon on tarjottava nopeaa ja jatkuvaa tuottoa pääomalle, autettava sinua karsimaan tehottomuutta, optimoimaan toimintaasi ja parantamaan tuottavuuttasi.
  • Varmista tuotteidesi laatu.  Laadun on vastattava asiakkaidesi tarpeita, ja kaikkien työntekijöidesi on omaksuttava korkean laadun tavoittelu. Liiketoimintaohjelmistosi on tuettava ajattelutapaasi ja sallittava sinun toimia parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
  • Paranna yhteistyötä asiakkaihisi ja toimittajiisi. Voidaksesi todella toimia tehokkaasti osana tuotantoketjuasi on sinun ymmärrettävä asiakkaidesi tuotesuunnitelmat ja osallistuttava sopivassa määrin tuotteiden suunnitteluun. Samoin toimittajasi tarvitsevat turvallisen ja tiukasti valvotun pääsyn yrityksesi tietoihin, jotta he voivat täyttää sitoumuksensa sinulle.
  • Hallinnoi ja vahvista asiakassuhteitasi. Sinun on tunnettava asiakkaasi läpikotaisin kaikilla organisaatiotasoilla ja palveltava joka tasolle ominaisia liike- ja asiakastarpeita.
  • Toimi globaalisti. Tarvitset liiketoimintaohjelmistoratkaisuja, jotka tukevat kansainvälistä henkilöstöä, asiakkaita ja toimittajia. Sinun on täytettävä kansainvälisten säädösten asettamat haasteet ja kyettävä tuomaan markkinoille tuotteita ja palveluita samanaikaisesti kaikkialla maailmassa.
  • Nosta liiketoimesi uudelle tasolle. Oikea ohjelmistoratkaisu auttaa sinua kehittämään toimintojasi tänään ja toteuttamaan pitkän aikavälin strategioitasi huomenna.

 • Kysy Epicorin asiantuntijalta


 • Aiheeseen liittyvät dokumentit