• Taloushallinto

 • Yritysten menestyminen riippuu viime kädessä niiden kyvystä luoda ja ylläpitää tuottavaa liiketoimintaa. Kansainvälinen toimintaympäristö yhdistettynä määräysten noudattamiseen tarkoittaa, että talouden hallinta on yksi suurimpia haasteita ja mahdollisuuksia, joita yritykset nykyään kohtaavat.

  Meidän tavoitteenamme on auttaa yrityksiä saavuttamaan vakaa taloushallinto pääkirjoista veroilmoituksiin, seurantaan ja yrityksen suorituskyvyn hallintaan– missä tahansa yritys sitten toimiikin.

  Boers & Co Shares Immediate Benefits of Epicor ERP 10

  Boers & Co Shares Immediate Benefits of Epicor ERP 10

  Katso video
  Get Set for Growth with Epicor

  Get Set for Growth with Epicor

  Lue lisää
  Epicor ERP Virtual Tour

  Epicor ERP
  Virtual Tour

  Ratkaisuja liiketoiminnan tavoitteisiin

  Epicorin® taloushallintoratkaisut on suunniteltu automatisoimaan ja virtaviivaistamaan taloushallinnon prosessit työkaluin, jotka tukevat lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja luovat lisäarvoa oikea-aikaisen seurannan avulla. Tähän lukeutuvat:

  • Myyntisaamiset, lockbox-ohjelma, luottojen ja perittävien hallinta
  • Ostovelat, sähköinen varainsiirto, automaattinen tilausten täsmäys - mukaan lukien sähköisen Finvoice-verkkolaskuntukeminen
  • Pääkirja, kohdennukset, yhdistymiset ja eliminoinnit
  • Kassanhallinta, pankkitapahtumien tarkistus ja tositerajapinnat
  • Palkkakustannusten, kiinteän omaisuuden ja verojen hallinta
  • Budjetointi, ennustus ja suunnittelu

  Parannettu läpinäkyvyys

  Erilaiset säätelevät tahot ja tilintarkastusyritykset puhuvat taloushallinnon läpinäkyvyyden parantamisen puolesta, mutta monet yritykset toimivat yhä vertailukelvottomien tietolähteiden kanssa. Vaikka osastokohtaiset laskelmat ja perintäjärjestelmät saattavatkin olla riittäviä tämän päivän kirjanpidossa, ne menettävät nopeasti kelpoisuutensa, kun keskitetyn tiedon ja taloushallinnon läpinäkyvyyden tarve kasvaa. Epicorin taloushallinto-ohjelmisto tukee taloudellisen näkyvyyden tarvetta yrityksen koosta riippumatta.

  Moniyhtiö, monivaluutta, monikansallinen

  Menestyvät yritykset kasvavat ajan myötä. Tapahtuipa se sitten yritysostojen tai orgaanisen kasvun kautta, yhä useampi yhtiö painii usean liiketoimintayksikön hallinnoimisen kanssa. Epicor tietää, että erilaisten, usein globaalien liiketoimintayksiköiden hallinta tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia tiukemman kontrollin, pienempien toimintakustannusten, monikansallisuuden ja taloushallinnon yhtenäisyyden osalta. Näitä tarpeita tukeakseen Epicorin taloushallinto-ohjelmisto tarjoaa vankat moniyhtiö- tai monivaluuttatoiminnot sekä yhtiöiden välisten liiketapahtumien käsittelyn vastaten vahvasti globaalin taloushallinnon tarpeisiin.

 • Epicor-ratkaisut on suunniteltu kunkin alan yksilöllisiin toiminnallisiin vaatimuksiin, ja ne ovat saatavilla pilvipalveluna, hallinnoituna palveluna tai paikan päällä. Asiakkaat pystyvät paremmin hallitsemaan monimutkaisia kokonaisuuksia ja keskittymään olennaisimpiin kasvua tuottaviin toimiin.

  Ota yhteyttä asiantuntijaan »