Lautex

Lautexin tuotantoketju sujuvammaksi Epicorin avulla

Kun toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) ei tue yrityksen toimintaa, koko tuotantoketju tilauksesta toimitukseen asti kärsii. Tämä huomattiin kantapään kautta metallisia alakattotuotteita ja alihankintatuotteita valmistavassa Lautex Oy:ssä. Lautexin haasteena on liiketoiminnan hektisyys ja toiminnan vaikea ennustettavuus. Haasteita tulee myös siitä, että alihankkijat ja toimittajat toimittavat tuotteita joskus jopa kahdeksan viikon toimitusajalla, kun taas asiakkaat haluaisivat tuotteet nopeammin.

"Vanha toiminnanohjausjärjestelmämme ei pysynyt tässä mukana, vaan jouduimme täydentämään sitä erillisillä excel-taulukoilla ja access-tietokannoilla," kertoo Lautexin hallintojohtaja Arto Hellman. "Halusimme löytää uuden, integroidun järjestelmän, jolla pystyttäisiin hoitamaan koko tilaus-toimitusketju kerralla." 


Continue reading

"Tuotekonfi guroinnin lisäksi pystymme nykyään seuraamaan tuotteiden varastosaldoja reaaliaikaisesti ja oma henkilöstömme pystyy laatimaan niitä raportteja, joita yritys tarvitsee."

Arto Hellman, hallintojohtaja | Lautex
Yritystiedot
 • Sijainti: Nummela, Uusimaa
 • Toimiala: valmistava teollisuus
 • Toimipaikkojen lukumäärä: 1
 • Internet: www.lautex.com

Haasteet ja mahdollisuudet
 • Liiketoiminnan hektisyys ja toiminnan vaikea ennustettavuus
 • Alihankkijat ja toimittajat toimittavat tuotteita joskus jopa kahdeksan viikon toimitusajalla

Epicorin ratkaisu
 • Epicor ERP

Miksi Epicor?
 • Sisäänrakennettu tuotekonfiguraattori
 • Järjestelmä ei kaivannut räätälöintiä

Hyödyt
 • Asiakkaan haluaman tuotteen rakentaminen ja hinnan laskeminen valmiista tietokannasta
 • Varastosaldojen reaaliaikainen seuranta
 • Yrityksen tarvitsemien raporttien laatiminen 

Follow Us
Uusi järjestelmä räätälöimättä käyttöön 

Uutta toiminnanohjausjärjestelmää hankittaessa katse kääntyi kohti Epicoria, jonka seuraavan sukupolven ERP-ratkaisu tuntui tilauspohjaista tuotantoa pyörittävälle Lautexille kehittyneimmältä ja joustavimmalta vaihtoehdolta. 

"Halusimme löytää järjestelmän, joka sisältää jo itsessään niin sanotun tuotekonfi guraattorin," Hellman kertoo. "Sen avulla valmistaja pystyy rakentamaan asiakkaan haluaman tuotteen valmiista tietokannasta ja laskemaan tuotteelle hinnan. Epicorilla oli tämä ominaisuus eikä järjestelmä kaivannut räätälöintiä." 

Epicorin käyttöönotto sujui Lautexilla ilman suurempia toimintakatkoksia. Projektin alkuvaiheessa järjestettiin tutustumistilaisuus, jossa järjestelmän tulevat käyttäjät pääsivät käytännössä testaamaan Epicorin toimintoja. Järjestelmään perehdytettiin ensin superkäyttäjät, jotka sitten projektin loppuvaiheessa kouluttivat muita. 

"Tuotekonfi guroinnin lisäksi pystymme nykyään seuraamaan tuotteiden varastosaldoja reaaliaikaisesti ja oma henkilöstömme pystyy laatimaan niitä raportteja, joita yritys tarvitsee," Hellman sanoo.

Neuvoja uusille ERP-käyttäjille 

Mitä Lautexin mielestä uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessi sitten vaatii yritykseltä?

Hellman toteaa: "On ensiarvoisen tärkeää, että projektilla on yrityksen johdon tuki. Lisäksi tarvitaan sitoutunut projektiryhmä, joka vie projektin kunnialla läpi."

Lisätietoa Epicorista 

Epicor Software Corporation on kansainvälisesti toimiva, johtava toiminnanohjausjärjestelmien toimittaja valmistus-, jakelu-, vähittäismyynti- ja palvelualoille. Yli 45 vuoden kokemuksellaan Epicor toimittaa innovatiivisia ohjelmistoratkaisuja toiminnanohjaukseen (ERP), asiakkuudenhallintaan (CRM), toimitusketjun hallintaan (SCM), vähittäismyyntiin (POS), sekä henkilöstöhallintaan (HCM) 20 000:lle asiakkaalle yli 150:een maahan. Epicorin ohjelmistoratkaisut auttavat yrityksiä parantamaan tehokkuuttan ja tuottavuuttaan. Yrityksen innovatiivinen historia, alan asiantuntemus ja pyrkimys erinomaiseen laatuun kannustavat asiakkaita kestävän kilpailukyvyn luomiseen. Epicor tarjoaa asiakkailleen kattavan palveluvalikoiman samasta lähteestä, jota paikallinen, alueellinen tai kansainvälinen liiketoiminta vaatii. Lisätietoja osoitteesta www.epicor.com.

Epicor solutions are designed around the unique operational needs of manufacturers and are available in the cloud or on premises. Customers can better manage complexity and focus on core growth activities.

Talk to an Expert