• Toiminnanohjausohjelmisto: rakennus- ja suunnitteluratkaisut

 • Rakennus- ja suunnittelualan yrityksenä sinun on vastattava moniin haasteisiin, kuten tehtävä tarkkoja tarjouksia, varmistettava kustannusten kerääminen sekä hallinnoitava tehokkaasti monimutkaisia projekteja, muutostilauksia ja laskutusta. Epicor®ymmärtää toimialasi ja sen asettamat haasteet. Se onkin kehittänyt tätä varten alakohtaisen rakennus- ja suunnitteluteollisuuden Epicor-toiminnanohjausratkaisun, joka integroituu saumattomasti olemassa olevaan tekniikkainfrastruktuuriisi.

  Epicorin rakennus- ja suunnitteluteollisuuden ratkaisu sisältää seuraavaa:

  • Epicorin rakennus- ja suunnitteluteollisuuden ratkaisun pohjana on moderni palvelulähtöinen arkkitehtuuri (SOA), joka on kattavampi kuin perinteinen projektipohjainen toiminnanohjausratkaisu.
  • Tehokas tuottojen tunnistamistoiminto, joka sisältää tuottavuusseurannan ja katevalvonnan.
  • Kattava projektinhallinta, joka sisältää monitasoiset työn ositukset, vakaan resurssien aikataulutuksen ja tehokkaan sopimusten hallinnan.
  • Tarjousten hallinnan tehokkuus on varmistettu sisäisellä asiakkuudenhallintatoiminnolla (CRM), joka näyttää muun muassa tehdyt tarjoukset.
  • Projektipohjaisten resurssien täydellinen näkyvyys, mukaan lukien vastaavat, varasto, materiaalit ja työvoima.
  • Projektikustannusten täsmällinen ja oikea-aikainen laskutus ajan, materiaalien ja kulujen saumattoman yhdistämisen ansiosta. Tätä kaikkea tuetaan joustavalla tulojen tunnistushallinnalla.
  • Integroitu yrityksen tehokkuuden hallinta, joka mahdollistaa projektin kulujen, tilan ja suorituskykyilmaisimien analyysin.

  Epicorin rakennus- ja suunnitteluteollisuuden ohjelmisto on tehokas liiketoiminta- ja ohjelmistoratkaisu, joka tarjoaa tarvitsemaasi joustavuutta ja skaalautuvuutta yrityksesi kannattavuuden parantamiseksi optimoimalla tärkeimmät resurssisi.

 • Epicor-ratkaisut on suunniteltu kunkin alan yksilöllisiin toiminnallisiin vaatimuksiin, ja ne ovat saatavilla pilvipalveluna, hallinnoituna palveluna tai paikan päällä. Asiakkaat pystyvät paremmin hallitsemaan monimutkaisia kokonaisuuksia ja keskittymään olennaisimpiin kasvua tuottaviin toimiin.

  Ota yhteyttä asiantuntijaan »