• Toimialakohtaiset ohjelmistoratkaisut

    Epicor® toimittaa toimialakohtaisia ohjelmistoratkaisuja tuhansille yrityksille eri puolilla maailmaa. Kaikki ratkaisut eroavat perinteisistä toiminnanohjausratkaisuista (ERP) ja niihin sisältyy taloushallintaa, tuotehallintaa, asiakkuudenhallintaa (CRM), henkilöstöhallintaa, toimitusketjun hallintaa (SCM) ja paljon muuta. Epicorin ratkaisut on räätälöity vastaamaan valmistus-, jakelu-, vähittäismyynti-, majoitus- ja palvelualojen tarpeisiin. Niihin sisältyy mukautettuja yritysohjelmistoja useille eri toimialoille ja vertikaaleille. Kaikkia ei ole tehty samasta muotista, ja niinpä Epicorin seuraavan sukupolven yritysohjelmistojen ainutlaatuinen ”kerroksittainen” lähestymistapa liiketoimintaan tukee niin pienyrityksiä kuin suuria monikansallisiakin toimijoita. Ratkaisuissamme otetaan huomioon eri toimialojen erityispiirteet valmistavasta teollisuudesta palvelualalle. Epicorin kattavat, eri toimialojen tarpeet huomioon ottavat yritysohjelmistot ymmärtävät liiketoiminnan maantieteellisen monipuolisuuden tarpeet. Niiden avulla yritys voi ottaa etumatkaa kilpailijoihinsa tehostamalla toimintaansa sekä tarjoamalla korkeatasoista, kansainvälistä asiakaspalvelua.

    Seuraavan sukupolven ohjelmistoratkaisut

    Epicor ymmärtää nykytalouden nopeat muutokset, muutosten tavallisimmat syyt ja niiden mukanaan tuomat mahdollisuudet. Tiedämme, että joskus muuttuviin vaatimuksiin ja markkinatilanteisiin ei ole olemassa valmista suunnitelmaa. Asiakastyytyväisyydeltään esimerkillisiä, globaaleja yrityksiä syntyy silloin, kun ne toimittavat parasta mahdollista laatua kautta linjan ja pitävät prosessinsa tehokkaina kaikilla eri tasoilla. Epicor on kehittänyt uuden sukupolven ohjelmistoratkaisunsa auttamaan yrityksiä optimoimaan tehokkuutensa kauttaaltaan - toimipa yritys sitten paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla.

  • Epicor-ratkaisut on suunniteltu kunkin alan yksilöllisiin toiminnallisiin vaatimuksiin, ja ne ovat saatavilla pilvipalveluna, hallinnoituna palveluna tai paikan päällä. Asiakkaat pystyvät paremmin hallitsemaan monimutkaisia kokonaisuuksia ja keskittymään olennaisimpiin kasvua tuottaviin toimiin.

    Ota yhteyttä asiantuntijaan »