• Epicor ERP

  Epicor ERP auttaa valmistajia kasvamaan, innovoimaan ja kilpailemaan nykypäivän jatkuvasti muuttuvassa globaalissa ympäristössä.

  Säästä aikaa ja vähennä kustannuksia kannattavuuden parantamiseksi

  Epicor ERP:n luotettavat analyysitoiminnot mahdollistavat entistä paremmat, tosiasioihin perustuvat päätökset, jotka lisäävät kannattavuutta.

  • Seuraa tuotteiden kannattavuutta helppokäyttöisillä suorituskykymittareilla.
  • Porautumalla hetkessä tietoihin voit varmistaa, että tuotteet on hinnoiteltu mahdollisimman kannattavasti ja asiakasystävällisesti.
  • Tee perusteltuja päätöksiä käyttämällä ennakoivia analyysitoimintoja, jotka auttavat ymmärtämään muutosten vaikutukset ja optimoimaan varaston käyttöasteen.

  ”Meidän on tunnettava parhaat tavat lisätä kannattavuutta... Epicor ERP auttoi meitä joissakin tapauksissa nostamaan hintoja ja jopa eliminoimaan tuotteita, joiden ylläpito ei ollut kustannustehokasta.”

  Cliff Brooks, Schaefer's Electrical Enclosures Inc.

  Paranna tuottavuutta asiakastarpeiden tyydyttämiseksi

  Paranna resurssiensuunnittelua, töiden jakamista ja tasapainottamista, yhteistyötä toimittajien kanssa ja kysynnän muutoksiin reagoimista. Epicor ERP auttaa tuottavuuden lisäämisessä.

  • Edistä toimintavarmuutta luotettavilla tuotantomittareilla.
  • Minimoi riskit ja lisää tehokkuutta integroidulla toimitusketjun hallinnalla ja yrityksen sisällönhallinnalla.
  • Hyödynnä tehokkaita valmistusprosesseja ja koneiden kunnossapidon mahdollisuuksia tuotantolinjan kokonaistehokkuuden seuramiseksi (OEE/KNL)

  Tuottavuuden kasvattaminen

  Kaksi kolmesta Epicor ERP -asiakkaasta kertoo tuottavuuden kasvaneen vähintään 20 %.

  Lähde: TechValidate.

  Epicor ERP auttaa luomaan kasvumahdollisuuksia

  Epicor ERP auttaa suoriutumaan vaativista haasteista, joita toimintaansa kasvattavat valmistajat kohtaavat.

  • Valloita uusia markkinoita, laajenna yrityksen tuotevalikoimaa ja kasvata liiketoimintaa monipuolisten ala- ja maakohtaisen toimintojen avulla.
  • Paranna asiakaskokemusta ja nopeuta liiketoiminnan digitaalista muutosta.
  • Tartu uusiin kasvumahdollisuuksiin lisäämällä joustavuutta automatisoimalla toimintoja, tehostamalla prosesseja ja poistamalla päällekkäisyyksiä.

  ”Abatement Technologies menee eteenpäin… yrityksemme on päässyt kaksinumeroiseen kasvuun edelliseen vuoteen verrattuna. Olimme vahvasti sitä mieltä, että oli tärkeää investoida ERP-järjestelmään, jotta tuotanto pysyisi myynnin tahdissa

  Jonathan Baldin, käyttöpäällikkö | Abatement Technologies

  Epicor ERP tarjoaa jatkuvia innovaatioita yrityksen menestyksen turvaamiseksi

  Epicor tarjoaa teknologia-alustan, joka mahdollistaa innovoinnin ja kasvun nyt ja tulevaisuudessa.

  • Hyödynnä moderneja teknologioita niiden yleistyessä.
  • Avoin arkkitehtuuri ja laajennettavuus mahdollistavat entistä paremmat ja helpommat yhteydet.
  • Tehokkuutta ja suorituskykyä keikkea helpottavilla teknologioilla.

  ”Halusimme alan parhaan järjestelmän. Valitsimme Epicor ERP:n, koska se tarjosi joustavan ratkaisun, jota voi helposti räätälöidä nykyisten ja tulevien tarpeitten mukaan.

  Jimmy Faroh, käyttöpäällikkö | Challenger Door

  Hallitse kaikkia liiketoiminnan osa-alueita Epicor ERPin avulla

  Asiakkuudenhallinta

  Hallitse liidejä, asiakkaita, yhteystietoja ja tarjouksia – myyntimahdollisuudesta tilaukseen.

  Kerää, tallenna, hallitse ja nouda asiakirjoja ja sisältöä, paikasta ja laitteesta riippumatta.

  Ennakoi ja reagoi joustavasti muutoksiin asiakkaiden tarpeissa seisokkien ja tuotantohäiriöiden minimoimiseksi.

  Suunnittele ja toteuta yksinkertaisia tai vaativia, monitasoisia projekteja, joilla on tiukat kustannus- ja laskutusvaatimukset.

  Henkilöstöhallinto

  Hallitse globaalia työvoimaa – rekrytoinnista eläkkeelle siirtymiseen – ja luo kasvun kulttuuri.

  Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka

  Saat paremman kuvan yrityksen tilasta ja voit tehdä parempia päätöksiä.

  Saat hyvän kuvan suorituskyvystä, kustannuksista ja riskeistä ja voit hallita talouteen liittyviä toimintoja

  Yksinkertaista prosesseja, vähennä jätettä ja paranna tuottavuutta kaiken tyyppisten tuotteiden kohdalla.

  Koordinoi palveluprosesseja, jotta tarvittavat resurssit ja materiaalit ovat käytettävissä oikeaan aikaan ja edullisimpaan hintaan.

  Toimitusketjun hallinta

  Hallitse kaikkia toimitusketjun osia entistä tehokkaammin, aina ennusteista toteutukseen.

  Tuotehallinta

  Paranna yhteistyötä suunnittelijoiden, hankintatoimen, tuotannon, myynnin ja laadunvarmistuksen välillä.

  Yrityksen riskienhallinta

  Noudata viranomaismääräyksiä ja varmista, että työntekijät ja kumppanit ovat tietoisia määräysten vastaisen toiminnan riskeistä.

  Myynnin hallinta

  Tuota tarkkoja arvioita, tehosta tilauksesta laskutukseen -prosessia ja toimita tilaukset virheittä.

  Success Stories

  Big Ass Fans

  ”Epicor ERP kirjaimellisesti sitoo kaiken yhteen yrityksessämme ja tukee toimintaa aina siihen asti, kun tuote lähetetään asiakkaalle sovittuna ajankohtana.”

  Greg Finley,
  tuotantopäällikkö

  Philadelphia Mixing Solutions

  ”Tiedämme aina, mitä kunakin päivänä on toimitettava, mikä helpottaa selvästi tuotannon aikataulutusta.”

  Ivy Ganster,
  operatiivinen johtaja

  Fibrebond

  ”Menestyksemme perustana on ollut muuttuviin markkinatarpeisiin vastaaminen uusilla tuotelinjoilla.”

  Gerard Smolenski,
  Tuotehallintapäällikkö

  Mahdollista yrityksesi voitollinen kasvu Epicor ERP:n hyväksi todetuilla, yksilöllisiin vaatimuksiin soveltuvilla ratkaisuilla.

  Virtuaaliesittely

  Tutustu Epicor ERP:n virtuaaliesittelyyn, joka sisältää videoita, tietoiskuja ja yleistietoa järjestelmän ominaisuuksista.