• Epicorin ohjelmistoratkaisut

  Epicor® luo innovatiivisen, palvelulähtöisen arkkitehtuurin (SOA) ja Web services -teknologian avulla kokonaisvaltaisia, toimialakohtaisia ohjelmistoratkaisuja valmistus-, jakelu-, palvelu-, vähittäismyynti- ja majoitusaloille. Ratkaisujemme avulla yritykset voivat lisätä tehokkuuttaan, parantaa suorituskykyään ja saada kilpailuetua muihin nähden.

  Monipuoliset yritysohjelmistot

  Epicorin ohjelmistoratkaisut ovat skaalautuvia ja joustavia, ja niiden avulla asiakkaamme pystyvät vastaamaan nykypäivän liiketoiminnan haasteisiin ja menestymään entistä paremmin tulevaisuudessa. Epicorin ohjelmistoratkaisujen valikoima on monipuolinen ja ohjelmistomme ovat luotettava lähde nopeisiin tuottoihin ja alhaisiin kokonaiskustannuksiin. Epicorin ohjelmistoratkaisujen valikoima on kattava, ne skaalautuvat ja mukautuvat joustavasti nykypäivän liiketoiminnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin ja tasoittavat yrityksen tietä menestykseen.

  Tulevaisuuden ohjelmistoympäristö

  Kun yritys ottaa jonkin Epicor True SOA:han™ ja Microsoft .NET Frameworkiin perustuvan ratkaisun käyttöönsä, se tekee samalla erittäin hyvän sijoituksen sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä. Epicorin ohjelmistoratkaisut vähentävät käyttöönoton, integroinnin ja teknisen tuen kustannuksia ja monimutkaisuutta niin, että työntekijät voivat keskittyä tekniikan sijasta liiketoimintaprosesseihin ja parhaisiin käytäntöihin. Toimitamme palvelumuotoisia yrityssovelluksia, jotka voidaan ottaa käyttöön ja joita voidaan hallita helposti missä tahansa ja millä laitteella tahansa. Näin voimme taata alhaiset kokonaiskustannukset ja nopean tuoton sijoitetulle pääomalle. Nämä ratkaisut voivat auttaa parantamaan liikevaihtoa ja kokonaistulosta sekä edistämään markkinajohtajuutta.

 • Epicor-ratkaisut on suunniteltu kunkin alan yksilöllisiin toiminnallisiin vaatimuksiin, ja ne ovat saatavilla pilvipalveluna, hallinnoituna palveluna tai paikan päällä. Asiakkaat pystyvät paremmin hallitsemaan monimutkaisia kokonaisuuksia ja keskittymään olennaisimpiin kasvua tuottaviin toimiin.

  Ota yhteyttä asiantuntijaan »