Palvelulähtöinen arkkitehtuuri

Mitä SOA oikein on?

SOA on lähestymistapa, jolla kehitetään yritysohjelmistosovelluksia niin, että ohjelmistoprosessit pilkotaan palveluiksi, jotka laitetaan käytettäväksi verkkoon. Jokainen palvelu tarjoaa toiminnon, joka voidaan sovittaa yrityksen tarpeisiin, samalla kun pohjalla oleva toteutus pysyy piilossa. SOA tarttuu muiden liiketoimintaprosessien suunnittelu-, työnkulku- ja sovellusten integrointimenetelmien monimutkaisuuteen, joustavuuteen ja muihin heikkouksiin.

Palvelulähtöisen arkkitehtuurin edut

SOA helpottaa organisaation erilaisten toimintaympäristöjen integrointia. SOA helpottaa yhteistyötä ja tietojen jakamista organisaation sisällä ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tuomalla liiketoimintaprosessit esille SOA auttaa yrityksiä keskittymään siihen, miten toimintoja voisi parhaiten kehittää. SOA:n avulla pystytään tukemaan organisaation rajat ylittävää liiketoimintamallia. SOA parantaa yhteistyötä, helpottaa end-to-end-liiketoimintaprosesseja ja lisää toiminnan tehokkuutta.

SOA:n avulla voit räätälöidä liiketoimintaprosessisi lähdekoodia muokkaamatta. Palvelulähtöisessä arkkitehtuurissa järjestelmän prosessien sovittaminen liiketoimintaasi on konfigurointi-, ei räätälöintikysymys. Se tarkoittaa sitä, että kun on aika päivittää ohjelmisto, se tapahtuu paljon helpommin kuin jos sovelluksessasi olisi räätälöityjä ominaisuuksia siellä täällä.

Lisäetuna SOA mahdollistaa liiketoimintaprosessien virtaviivaistamisen, mikä vuorostaan edistää joustavaa liiketoimintaprosessien hallintaa. SOA:n avulla teet liiketoimintaprosesseistasi näkyvämpiä, niin että ne voidaan räätälöidä ja optimoida vastaamaan asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin lyhyemmästä vasteajasta säilyttäen kuitenkin korkean laadun ja luotettavuuden. Ja mikä ehkä tärkeintä, SOA pitää sovelluksesta sovellukseen ja business-to-business -integroinnin monimutkaisuudet kaukana, vähentää merkittävästi kuluja ja nostaa tekniikan liiketoiminnan tasolle.

Epicor tarjoaa täydellisen SOA-yritysratkaisun, joka auttaa sinua yhdistämään ihmiset, prosessit ja sovellukset ja saamaan aikaan joustavan ja näkyvän liiketoiminnan.

Epicorin lähestymistapa palvelulähtöiseen arkkitehtuuriin: Microsoft®.NET, Web Services ja standardikielet

Epicor aloitti Microsoftin .NET-alustalla, joka on tarkoitettu Web services -sovellusten luomiseen ja julkaisemiseen. Kaikki Web services -järjestelmät käyttävät Extensible Markup Language (XML) -merkintäkieltä, joka helpottaa liiketoimintaohjelmistojen kommunikaatiota. Tuomalla liiketoimintalogiikan Web services -ratkaisuiksi Epicor mahdollistaa omien liiketoimintasääntöjesi luomisen, paremman liiketoimintaprosessien hallinnan ja pääsyn järjestelmään mistä vain, koska vain ja kuinka tahansa haluat. Voit yhdistää tämän järjestelmän Epicor Service Connect -organisointityökaluun, jonka avulla voit määritellä työnkulkuja Web services -ratkaisuna toimivasta liiketoimintalogiikasta ja saavuttaa yrityksen tarpeiden mukaisen tilauspohjaisten prosessien työnkulun.