Skip to main content

Mikä on pilvi-ERP?

ERP tarkoittaa yrityksen toiminnonohjausta, joka on yritysten organisaation kattavan informaation hallintaan käyttämä ohjelmistotyyppi. Pilvi-ERP viittaa ERP-ohjelmistoon ja -työkaluihin, jotka tarjotaan ja joita hallitaan pilvessä, toisin kuin yrityksen omissa tiloissa ylläpitämä järjestelmä. Vaikka kaikki tänä päivänä toimivat organisaatiot ovat erilaisia, ne kaikki kohtaavat yhteisen haasteen – säilyttääkseen kilpailukykynsä tämän päivän liiketoimintaympäristössä ne tarvitsevat pääsyn teknologiaan, joka auttaa niitä innovoimaan, skaalautumaan ja kasvamaan nopeasti. Ne tarvitsevat edistyneitä, globaalisti yhdistettyjä ja jatkuvasti päivittyviä ohjelmistotyökaluja ja järjestelmiä, joiden avulla ne voivat keskittää suuremman osan ajastaan ja energiastaan kasvualoitteiden toimeenpanoon ja pienemmän osan päivittäiseen IT-hallintaan. Tässä kohtaa pilvi-ERP astuu kuvaan.

Teknologian jatkaessa edistymistään ja kehittymistään useammat kaiken kokoiset yritykset harkitsevat entistä enemmän pilvipohjaista ERP:tä. Tämä suosio johtuu suurelta osien kustannusten, luotettavuuden, nopeuden ja pääsyn kaltaisista tekijöistä.

Tämä resurssi tarjoaa sinulle syvällisen yleiskatsauksen pilvipohjaisen toiminnanohjauksen ohjelmistosta. Se sisältää tietoja seuraavista aiheista:

Innovaation kärjessä pysymiseksi sinun pitää ymmärtää, mikä pilvipohjainen ERP on ja miten se voi auttaa liiketoimintaasi. Tämä resurssi ohjaa sinut oikealle uralle oikean pilvipohjaisen ERP-järjestelmän arvioimiseksi, toteuttamiseksi ja hallitsemiseksi omassa organisaatiossasi ja tiimissäsi.

Pilvipohjaisen ERP:n peruskonseptien määritys ja termisanasto

Pilvipohjaiseen yritysten toiminnanohjaukseen liittyy satoja käsitteitä ja termejä, mutta seuraavassa on 14, jotka kannattaa ymmärtää nyt – ennen kuin päätät, haluatko investoida pilvipohjaiseen ERP:hen yrityksessänne:

 • Pilvipohjainen ERP: ERP-ohjelmisto, joka sijoittuu ja jota hallitaan yrityksen ulkopuolella pilvessä palveluntarjoajasi toimesta.
 • Paikallinen ERP: ERP-ohjelmisto, joka on asennettu paikallisesti laitteille ja palvelimille ja jota IT-henkilöstönne hallinnoi.
 • SaaS ERP: SaaS tarkoittaa ohjelmistoa palveluna. SaaS ERP on yrityksen toiminnanohjauksen ohjelmisto, joka toimitetaan ja jota hallitaan pilvessä. Kun investoit SaaS ERP:hen, työkalusi ovat palvelimella pilvessä, eivätkä paikallisilla koneilla. SaaS ERP:n avulla palveluntarjoajasi ottaa vastuun teknologiasi ja työkalujesi jatkuvista päivityksistä, hallinnasta ja ylläpidosta.
 • Kehitysstrategia: Kehitysstrategia viittaa valintoihin koskien miten toteutat ja hallitset ERP-ohjelmistoa yrityksessäsi. Esimerkkejä kehitysstrategioista ovat paikallinen, hallinnoitu palvelinpalvelu, SaaS single tenant tai SaaS multitenant.
 • Päästä päähän -tietoturva: Päästä päähän -tietoturva viittaa salattuun ja suojattuun yhteyteen, joka on sinun ja palveluntarjoajasi välillä, kun hallitsen ja käytät yritys- ja asiakastietoja pilvessä.
 • Pilvipohjainen toteutus: ERP-ohjelmiston pilvipohjainen toteutus tarjoaa käyttäjille ne jatkuvat päivitykset ja työkaluinnovaatiot, joita nämä tarvitsevat liiketoimintansa hallintaan ja kasvattamiseen. Koska pilvipohjaista ERP:tä ylläpidetään ja hallitaan verkossa päästä päähän -tietoturvan kautta, se sallii käyttäjille pääsyn työkaluihin ja tietoihin mistä tahansa.
 • IoT: IoT eli esineiden Internet viittaa järjestelmiin ja työkaluihin, jotka ovat yhteydessä toisiinsa verkon kautta. IoT-järjestelmät sallivat koneiden ja työkalujen “keskustella” keskenään ja toimia yhdessä suorituskyvyn optimoimiseksi minimaalisella ihmisen vuorovaikutuksella tai vaivalla.
 • Globaalisti käyttövalmis ERP: Monet pilvipohjaiset ERP-ratkaisut ovat globaalisti käyttövalmiita, jotta voi yhdistää työntekijäsi, myyjäsi, kumppanisi ja asiakkaasi tarkan reaaliaikaisen datan avulla. Kun jokaisella on pääsy suojattuun, tarkasti ajan tasalla olevaan informaatioon koko arvoketjusi laajuudella, tiimisi voi toimia yhdessä tehokkaammin ja tehdä päätöksiä itsevarmuudella.
 • Mobiiliratkaisut: Mobiiliratkaisut viittaavat työkaluihin, järjestelmiin ja informaatioon, johon tiimisi jäsenillä tai asiakkailla on suojattu pääsy mistä tahansa mobiililaitteilla, kuten älypuhelimilla.
 • Jaettu infrastruktuuri: Jaettu infrastruktuuri viittaa mihin tahansa järjestelmään, joka tarjoaa käyttäjille pääsyn myyjätyökaluihin jaetussa verkkoympäristössä. Pilvipohjaisen ERP:n avulla jaetun infrastruktuurin mittakaava sallii yritysten käyttää jatkuvasti päivittyviä suuryritystason työkaluja murto-osalla niiden kustannuksista.
 • Ketterät järjestelmät: Ketterien järjestelmien avulla tiimit voivat tehdä tehokkaita päätöksiä, jotka liittyvät liiketoimintansa kestävään kehitykseen ja tulevaan kasvuun. Lean- ja ketterien periaatteiden käyttö pilvipohjaisen ERP-ohjelmiston kautta sallii sinun optimoida prosessit ja tehtävät tuottavuuden lisäämiseksi, kustannusten säästämiseksi ja tuoton nostamiseksi.
 • Infrastruktuurin kustannukset: Infrastruktuurin kustannukset viittaa siihen rahamäärään, jonka käytät paikalliseen teknologiaan pitämään järjestelmät, informaation ja työkalut ajan tasalla ja toiminnassa.
 • Palautussuunnitelmat: Toiminnan jatkuvuus- ja katastrofielvytyssuunnitelmat ovat esimerkki maailmanluokan pilvipohjaisen ERP:n monista tietoturvahyödyistä. Merkittävän katkoksen varalta (esim. tulipalo) katastrofista palautuminen sisältää sarjan periaatteita, työkaluja ja menettelyjä, jotka palveluntarjoajasi tarjoaa sinulle ja hallinnoi puolestasi datasi ja järjestelmiesi palauttamiseksi käyttöösi.
 • Korkea saatavuus: Korkea saatavuus on toinen esimerkki hyvin suunnitellun pilvipohjaisen ERP-ratkaisun hyödyistä. Tämä termi viittaa järjestelmiin, jotka rakennetaan kestäviksi ja jotka todennäköisesti jatkavat toimintaansa keskeytyksittä pitkän ajan ja pitävät liiketoimintasi käynnissä normaalisti.

 

Näiden termien perusteella olet valmis selvittämään, onko pilvipohjaisen ERP-ratkaisun toteutus oikea siirto yrityksellesi.

Pilvipohjainen vs. paikallinen ERP

Käsittääksesi täysin pilvipohjaisen ERP:n arvon ja hyödyt, sinun pitää ymmärtää hyvin, mikä erottaa sen paikallisesta ERP:stä. Tässä osiossa esitetään lyhyt katsaus näistä kahdesta eri käyttöönoton tyypeistä.

Mikä on paikallinen ERP-ohjelmisto?

Kuten aiemmin sanastossa mainittiin, paikallinen ERP on yrityksen toiminnonohjauksen suunnitteluohjelmisto ja työkalut, jotka asennetaan paikallisesti laitteistoillenne ja palvelimillenne ja joita IT-henkilökuntasi hallinnoi. Toisin sanoen, paikalliset ERP-järjestelmät asettavat ylläpitotaakan täysin sinun vastuullesi. Paikallisten ERP-järjestelmien kanssa ydinohjelmistoalusta ostetaan vain kerran, mutta lisäkustannuksia aiheutuu ohjelmiston ja laitteiston ylläpidosta ja päivittämisestä, asennusasiantuntijan palkkaamisesta, ongelmien vianmäärityksestä ja tukena toimivan infrastruktuurin pitämisestä ajan tasalla. Tyypillisesti lisäkustannukset, kilpailevat prioriteetit ja paikallisen ERP-ohjelmiston päivityksen aikarajoitukset rajoittavat kykyäsi kehittyä ohjelmiston mukana. Ilman säännöllisiä päivityksiä yritykset jäävät jälkeen toiminnallisuudessa, turvallisuudessa ja käytettävyyden parannuksissa.

Paikallisen ERP:n kanssa sinun on ostettava tai ulkoistettava yritystason palvelimet, käyttöjärjestelmät ja tietokannat – sekä virustorjunta ja varmuuskopiointi tukemaan näitä palvelimia – mikä on monien organisaatioiden mielestä epäkäytännöllistä. Paikalliset käyttöönotot edellyttävät jatkuvaa tukea IT-henkilöstöltä, jonka on varmistettava, että järjestelmäsi on ajan tasalla, sen sijaan että se voisi keskittyä arvokkaampiin strategisiin aloitteisiin, jotka voisivat auttaa sinua ajamaan liiketoiminnan kasvua. Lisäksi pääsy järjestelmän ulkopuolelta paikalliseen ERP-järjestelmään voi vaihdella, riippuen toteutuksen aikana tehdyistä teknisistä päätöksistä.

ERP-ratkaisun käyttöönotto yrityksen sisällä voi lisäksi olla hidas prosessi – se edellyttää usein hyväksyntää laitteistovalinnoista, sitoutumista suuremmalta osalta sidosryhmiä ja arvokkaan ajan jakamista IT-tiimillesi.

Mikä on pilvipohjainen ERP-ohjelmisto?

Pilvipohjainen ERP on yrityksen toiminnanohjauksen ohjelmistojen ja työkalujen järjestelmä, jota ylläpidetään ja hallitaan yrityksen ulkopuolella pilvessä palveluntarjoajasi toimesta. Pilvipohjaisen toteutuksen ansiosta voit keskittyä liiketoimintasi johtamiseen IT-hallinnoinnin sijasta. Pilvipohjaiset SaaS-järjestelmät siirtävät johdon ja ylläpidon taakan palveluntarjoajalle sinun yrityksesi sijasta. Pilvi-ERP tarjoaa jatkuvat ja saumattomat ohjelmistopäivitykset – mikä on jos sisälletty kertaluontoiseen, toistuvaan maksuusi. Pilvipohjaisen ERP:n käyttöönotto edellyttää vähän tai ei lainkaan IT-toimia, minkä ansiosta tiimisi voi kohottaa arvoaan liiketoiminnallesi käyttämällä lisää aikaa tehtävissä, jotka tukevat strategisia kasvualoitteita.

Pilvessä ERP-järjestelmäsi voi auttaa sinua siirtämään huomiosi liiketoiminnallisiin tuloksiin tekniikan sijasta. Automaattiset päivitykset auttavat sinua pysymään mukana teknologisen muutoksen nopeassa tahdissa. Yritysjohtajat luokittelevat usein tämän kyvyn pysyä ajan tasalla yhdeksi mahtavimmista odottamattomista tuloksista, jotka seuraavat siirryttäessä paikallisesta ERP-ratkaisusta pilvipohjaiseen ERP:hen. Valmiin pääsyn ansiosta innovatiivisempiin yritysohjelmistoihin voit rakentaa kilpailuetua, joka kasvaa ja kehittyy markkinoiden mukana.

Turvallisuus tulee aina olemaan huippuprioriteetti. Kun investoit pilvipohjaisen ERP:n käyttöönottoon Epicorin kanssa, hyödyt lisäksi maailmanluokan tietoturvainfrastruktuurista, parhaiden käytäntöjen mukaisista varmuuskopioista ja katastrofista palautumisesta, sekä taatusta 99,5 % käytettävyysajasta.

Paikallisen ja pilvipohjaisen ERP:n tärkeimpien erojen tuntemuksella voit nyt syventyä eräisiin pilvipohjaisen ERP:n suurimpiin hyötyihin.

Pilvipohjaisen ERP:n hyödyt

Tänä päivänä yhä useampi yritys valitsee pilvipohjaisen ERP:n käyttöönoton kuin koskaan aiemmin. Miksi? Seuraavat ovat pilvipohjaisen ERP:n 10 päähyötyä, jotka auttavat vastaamaan kysymykseen:

Nopeat päivitykset ja parannukset: Epicorin Cloud ERP tarjoaa välittömät ja jatkuvat päivitykset ja parannukset ERP-ohjelmistoillesi ja -työkaluillesi, niin ettei sinun koskaan tarvitse murehtia, onko käytössäsi kaikkein viimeisin teknologia yrityksesi tarpeita vastaavalla tavalla. Lisäksi sinun ei tarvitse käyttää aikaa järjestelmiesi päivittämiseen – tai jonkun palkkaamiseen päivitysten tekoon – toisin kuin jos käytössäsi olisi paikallinen ERP-järjestelmä.

Laske ennakko- ja käyttökustannuksia: Eräs pilvipohjaisen ERP:n tarjoamista suurimmista hyödyistä on, että se maksaa paljon vähemmän kuin perinteiset paikalliset ERP-järjestelmät. Kun järjestelmä tuodaan käyttöön paikallisesti, maksat ehkä kerran ohjelmistosta lisenssin muodossa, mutta sinulle kertyy muita kalliita kustannuksia, kuten palvelimen hankinta ja jatkuva ylläpito, tietokannan luonti ja hallinta, alkuvaiheen toteutus, IT-henkilöstön miehitys, energiakustannukset ja tietoturva sekä varmuuskopiointi. Pilvipohjaisen ERP:n avulla maksat vähemmän etukäteen ja jatkuvat kokonaiskäyttökustannuksesi ovat paljon alemmat, koska palveluntarjoaja huolehtii päivityksistä, ylläpidosta ja tietoturvasta puolestasi.

Nopea toteutus: Epicor Cloud ERP voidaan lisäksi ottaa käyttöön paljon lyhyemmässä ajassa kuin paikalliset ERP-järjestelmät. Paikallisen ERP:n kanssa sinun on murehdittava erilaisista asioista, kuten laitteiston valinnasta ja hankinnasta, IT-henkilöstön koulutuksesta, mahdollisesta lisäväen palkkaamisesta, uusien tietoturvaprotokollien toteutuksesta ja sen varmistamisesta, että jokaisella tiiminjäsenelläsi on luotettava pääsy työkaluihin, joita he tarvitsevat auttaakseen sinua kasvattamaan liiketoimintaasi. Pilvipohjaisen ERP:n kanssa käyttöönotto ja toteutus ovat nopeita ja kivuttomia. Ohjelmiston käyttöönotto pilvessä on myös luotettavaa ja tarjoaa helpon datapääsyn reaaliaikaisesti mistä tahansa – mikä voi auttaa koko tiimiäsi parempaan yhteistyöhön ja onnistumiseen tehtävissään.

Skaalautuvuus: Epicor Cloud ERP on rakennettu auttamaan sinua skaalaamaan yrityksesi toimintoja. Se sallii tiimisi ja kumppaniesi pääsyn informaatioon globaalilla tasolla. Epicorin Cloud ERP:n avulla voit lisäksi hyötyä maailmanluokan tietoturvasta ja järjestelmän valvonnasta, jonka ansiosta voit kasvaa nopeasti miettimättä, onko informaatiosi turvassa vai ei.

Keskittyminen ydinkompetensseihin: Koska pilvipohjaisen ERP:n palveluntarjoajat ottavat suurimman osan monimutkaisten ERP-järjestelmän hallintaan liittyvistä taakoista, voit käyttää aikasi tärkeimpiin asioihin – kestävän kehityksen mukaisen, tuottavan toiminnan rakentamiseen. Toisin sanoen, voit keskittyä siihen, minkä osaat parhaiten. Kun sinun ei tarvitse käyttää aikaa ohjelmistopäivityksistä, katkoksista ja tietoturvaongelmista murehtimiseen, pääset käyttämään aikasi alueilla, jotka vaikuttavat suoraan tulevaan yrityskasvuun.

Parannettu pääsy, mobiliteetti ja käytettävyys: Epicor Cloud ERP on parempi näillä alueilla kuin mitkään muut ERP-toteutukset. Koska ERP-järjestelmääsi hallinnoidaan pilvessä ja globaalisti käyttövalmiina, tiimisi saa pääsyn tarvitsemiinsa työkaluihin mistä tahansa käyttäen älypuhelimiaan ja Internet-yhteyttä. Informaatioon on reaaliaikainen pääsy, joten tärkeimmät liiketoiminnalliset päätökset voidaan tehdä viivettä, kunnes jokainen on samassa huoneessa tai käyttää ERP-järjestelmäänne samasta paikasta. Toisin sanoen, se auttaa sinua rakentamaan ketterämmän tiimin. Tämä keskittyminen välittömään pääsyyn ja parannettuun yhteistyöhön auttaa tehostamaan tuottavuutta sekä yrityksesi sisällä että sen ulkopuolella.

Parannettu järjestelmän saatavuus ja katastrofista palautuminen: Tietoturvallisuus on tänä päivänä todellinen huolenaihe mille tahansa tiimille, joka käyttää Internetiä liiketoimintansa harjoittamiseen. Kun investoit pilvipohjaiseen ERP:hen, annat vastuun palveluntarjoajallesi, joka takaa, että järjestelmäsi on suojattu potentiaalisilta hyökkäyksiltä tai haavoittuvuuksilta. Epicor investoi maailmanluokan infrastruktuuriin ja tietoturvaan pitämään järjestelmäsi suojattuna ja antamaan sinun keskittyä liiketoimintasi muihin alueisiin, jotka edellyttävät huomiotasi.

Kustannusten läpinäkyvyys: Kun otat käyttöön pilvipohjaisia ERP-järjestelmiä, kustannukset ovat ennakoitavia ja läpinäkyviä. Maksat joko kuukausittaisen tilauksen SaaS-mallista tai noudatat maksu per käyttö -mallia. Mitään odottamattomia kuluja liittyen ohjelmistopäivityksiin ja teknologian parannuksiin ei tule pilvipohjaisessa ERP:ssä, sillä niistä vastaa palveluntarjoaja.

Myynnin automaatio: Myös myynnin automaatio on optimoitu, kiitos globaalin käyttövalmiuden, reaaliaikaisuuden ja mobiilipääsyn, jotka tulevat pilvipohjaisten ERP-toteutusten mukana. Pilvipohjaisen ERP:n avulla kumppanisi, asiakkaat ja palveluntarjoajat voivat luoda yhteyden järjestelmääsi saumattomasti mistä tahansa maailmassa. Epicorin Cloud ERP on erittäin luotettava, ja Pilvipohjaisen ERP:n toteuttavat asiakkaat voivat hyötyä 99,5 % tai paremmasta käytettävyysajasta

Tietoturvastandardit ja vaatimustenmukaisuus: Kuten mainittu, Epicorin kaltaiset pilvipohjaisen ERP:n palveluntarjoajat tarjoavat maailmanluokan tietoturvatuen ja suojauksen asiakkailleen. Epicor käyttää kattavaa päästä päähän -tietoturvamallia. Me rakennamme tietoturvan mukaan jokaiseen ERP-ympäristön tasoon – sekä fyysisen verkon käyttöliittymäkortit, käyttäjäsalasanat ja ympärivuorokautisen järjestelmävalvonnan. Holistinen lähestymistapa tietoturvaan sallii meidän ennakoida ja minimoida häiriöt, mikä tarjoaa sinulle enemmän käytettävyysaikaa ja paremman mielenrauhan.

Nyt kun tunnet paremmin pilvipohjaisen ERP:n yrityksille tarjoamia päähyötyjä, on hyödyllistä ymmärtää, miten nämä hyödyt ja haasteet koskisivat sinua, alasi ja yrityksesi koko huomioituna.  

Pilvi-ERP:n hyödyt ja haasteet aloittain

Pilvi-ERP:n hyödyt ja haasteet yrityskoon mukaan

Yrityksesi koosta riippuen, voit kohdata erilaisia hyötyjä ja haasteita kuin muut yritykset, jotka ottavat käyttöön pilvipohjaisen ERP:n. Seuraavassa on eräitä esimerkkejä, jotka voivat koskea omaa erityistä tilannettasi:

Haasteet:

 • Jos harjoitat liiketoimintaa, joka vaatimustenmukaisuudesta johtuen ei voi säilyttää tai ylläpitää asiakastietoja pilvessä, et ehkä voi hyödyntää täysin pilvipohjaista ERP:tä muiden yritysten tavoin.
 • Jos johdat suurta liikeyritystä, jolla on suuri IT-tiimi, sinun on ehkä kulutettava enemmän aikaa saamaan hyväksyntä pääsidosryhmiltä, ennen kuin voit ottaa käyttöön pilvipohjaisen ERP:n. Sinun pitää ehkä lisäksi kouluttaa yksi tai useampi henkilö, jotka voivat toimia sisäisinä puolestapuhujina, kun sinun on työskenneltävä läheisesti oman ERP-pilvipalvelun tarjoajasi kanssa.
 • Jos johdat suurempaan yritystä, joka on käyttänyt perinteistä ERP-ohjelmistoa jo jonkin aikaa, voit tarvita ylimääräistä tukea ERP-palveluntarjoajaltasi voidaksesi siirtää järjestelmäsi pilveen.

Hyödyt:

 • Jos johdat yritystä, joka toimii yhteistyössä kumppanien ja palveluntarjoajien kanssa maailmanlaajuisesti, hyödyt käytettävyydestä ja pääsystä, jonka pilvipohjainen ERP tarjoaa.
 • Jos johdat yritystä, joka on valmis siirtymään seuraavaan vaiheeseen kasvussa ja tuottavuudessa, pilvipohjainen ERP voi auttaa sinua tukemaan tällaista kasvua. Pilvipohjainen ERP sallii sinun skaalata helposti toimintoja, jotta voit täyttää asiakastarpeet ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia.
 • Jos johdat pienempää yritystä mutta sinulla ei ole varaa paikalliseen laitteistoon ja teknologiaan, jota suurempi yritys voi käyttää, pilvipohjainen ERP voi tarjota sinulle suuryritystasoa vastaavat työkalut murto-osalla niiden kustannuksista. Pilvipohjaisen SaaS ERP -järjestelmän tarjonta voidaan skaalata ylös tai alas tarpeidesi mukaan.

Kun harkitset, onko pilvipohjainen ERP oikea valinta yrityksellesi, ajattele ainutlaatuista tilannettasi ja niitä haasteita ja hyötyjä, jotka saatatte kokea organisaationa. Jos hyödyt voittavat haasteet, harkitse pilvipohjaiseen ERP:hen investointia lähitulevaisuudessa.

CRM- ja ERP-järjestelmien integraatio

Pilvipohjaisten ERP-järjestelmien tarjoama lisähyöty on, että ne voidaan helposti integroida muiden pilvipohjaisten ohjelmistojen ja työkalujen kanssa, joita käytät toimintojesi hallintaan ja ajamiseen.

Esimerkiksi, Epicorin kanssa voit hyödyntää pilvipohjaista ERP-ohjelmistoa ja pilvipohjaisia asiakassuhdehallinnan (CRM) ohjelmistoja saamaan tietoja koko toimitusketjustasi. Epicorin CRM tarjoaa tiedot ja hallinnan, jotka tarvitset tarjotaksesi maailmanluokan asiakaskokemuksen jokaisessa yhteyspisteessä. Epicorin ERP:n edistyneet yhteistyöominaisuudet yhdistävät työntekijät, osastot ja toimitusketjun kumppanit, niin että koko yrityksesi voi reagoida nopeammin.

Pilvi-ERP:n toteutuksen strateginen suunnittelu

Jos päätät, että haluat ottaa käyttöön pilvipohjaisen ERP:n omassa yrityksessäsi lähitulevaisuudessa, pidä seuraavat toteutusstrategian parhaat käytännöt mielessä:

 • Muodosta yritystapaus: Ensimmäinen askel, joka sinun tulee ottaa, kun mietit pilvipohjaisen ERP:n toteutusta yrityksessäsi, on muodostaa yritystapaus, jonka tärkeimmät päätöksentekijät ja sidosryhmät organisaatiossasi voivat hyväksyä ja tukea. Laadi raportti, joka korostaa hyötyjä, kustannussäästöjä, potentiaalisia haasteita, suunnitelmia näiden haasteiden ratkaisemiseksi ja mitä tarvitset muulta yrityksenne väeltä.
 • Pidä tiimisi ja kumppanisi tiedotettuina: Välttääksesi IT-henkilöstösi tai muiden työntekijöiden ja kumppanien vastustusta tiedota kaikille siitä, mikä on muuttumassa, milloin ja miksi. Aina kun voit, ole läpinäkyvä prosessin suhteen.
 • Löydä sisäisiä puolestapuhujia: Varmistaaksesi toteutuksen onnistumisen koko organisaatiossasi, tunnista puolestapuhujat aikaisessa vaiheessa. Puolestapuhujat ovat henkilöitä, jotka luottavat sinuun, tukevat pilvipohjaiseen ERP:hen investoinnin ajatusta ja ovat innostuneita siitä. Sinun puolestapuhujasi voivat auttaa muodostamaan oikean kulttuurin ja asenteen muutokselle, jota olet toteuttamassa.
 • Valmistele tiimisi menestystä varten: Investoi varhaiseen suunnitteluun, dokumentointiin ja koulutukseen varmistaaksesi, että jokainen tiimisi jäsen on valmis onnistumaan uusien pilvipohjaisen ERP:n työkalujen käytössä. Ole yhteydessä väkeen usein ja muista toteuttaa jatkotoimia kaikkien niiden kanssa, joilla on kysymyksiä, joihin et voi heti vastata.
 • Pyydä apua, kun tarvitset sitä: Jos uskot tarvitsevasi lisäapua missä tahansa vaiheessa, palkkaa konsultti.

Loppuyhteenveto

Pilvipohjainen ERP-ohjelmisto voi tarjota monia hyötyjä kasvavalle yritykselle. Kun jatkat toimintojesi skaalausta, tarvitset innovatiivisia ja luotettavia työkaluja, jotka voivat auttaa sinua nostamaan tehokkuutta, parantamaan pääsyä, säästämään kustannuksia ja ajamaan liiketoiminnan kasvua. Valmis lukemaan lisää? Katso, miten Epicor voi auttaa liikeyritystäsi.