Skip to main content

Toimitusketjun hallinta

Toimitusketjun pääasiallinen tarkoitus on tyydyttää asiakkaan tarpeet ja tuottaa liikevoittoa. Toimitusketjun toiminnot alkavat asiakkaan tilauksesta ja päättyvät, kun tyytyväinen asiakas maksaa ostoksensa. Tätä kutsutaan usein täydelliseksi tilauksen täyttämiseksi tarjouksesta maksuun. Kaiken mitä sillä välillä tapahtuu, pitäisi pyrkiä kohti tuotteiden arvon lisäämistä ja parempaa vastaavuutta asiakkaan odotuksiin.

Kaikki toimitusketjut eivät kuitenkaan lisää arvoa. Yritykset jotka investoivat toimitusketjunhallintatyökaluihin (SCM) voivat vähentää ja eliminoida arvoa lisäämättömiä toimintoja ja kehittää liiketoimintaansa lean-ajattelun mukaisesti. Tällaiset yritykset voivat toimittaa tuotteita ja palveluja markkinoille nopeammin, edullisemmin ja laadukkaammin, saavuttaen siten merkittävän edun vähemmän tehokkaisiin kilpailijoihin nähden.

Ratkaisuja liiketoiminnan tavoitteisiin

Epicor tarjoaa kattavan valikoiman SCM-ohjelmistoja osana end-to-end-ERP-ratkaisuja. Alan johtavaan palvelulähtöiseen arkkitehtuuriin (SOA) perustuvaa Epicor SCM-ratkaisua täydentävät monenlaiset ominaisuudet, kuten asiakkuudenhallinta (CRM), toimittajasuhteen hallinta (SRM) ja toimitusketjun toteutus (SCE).

Perinteisten järjestelmäkokonaisuuksien lisäksi Epicor SCM tarjoaa jakelijoille, jotka valmistavat tai kokoavat itse tuotteensa, kattavan tuotannonhallintaominaisuuden. Epicorin ohjelmistoratkaisut on suunniteltu käsittelemään samanaikaisesti tilauspohjaista tuotantoa, varastotuotantoa ja asiakaskohtaisten tuotteiden valmistusta, joita voidaan joustavasti tarkastella ja päivittää kysynnän muuttuessa.