Skip to main content

Epicor ITSM

Toimiva IT-infrastruktuuri on tärkeää organisaation liiketoimintaprosessien jatkuvuuden ja laadun kannalta. Tämän vuoksi IT-osastoilta vaaditaan nopeaa kysymyksiin vastaamista, ongelmien korjaamista välittömästi ja keinojen löytämistä ongelmien välttämiseksi tulevaisuudessa. Epicor IT Service Management (ITSM) -ratkaisun avulla IT-tiimisi saa oikeaa, täydellistä ja selkeää tietoa. Voit helposti luoda, jäljittää, referoida ja sulkea tapauksia, ongelmia ja muutospyyntöjä. Epicor ITSM mahdollistaa eri palvelutasojen asettamisen ja seuraamisen sopimusten perusteella ja tarjoaa palvelutiskillesi tehokkaan ja strukturoidun ratkaisun IT-prosesseja varten.

epicor-diagram.png

Epicor ITSM tarjoaa vankan palvelunhallintakokonaisuuden, joka tukee ITIL-versioiden 2 ja 3 mukaisia IT-prosesseja ja on Pink Elephantin ITIL:n mukaiseksi sertifioima viidellä avainalueella, joita ovat tapahtumanhallinta, ongelmanhallinta, muutoksenhallinta, konfiguraationhallinta ja palvelutasonhallinta.

Epicor ITSM tapahtumanhallinta

Häiriön sattuessa normaali toiminta pyritään palauttamaan mahdollisimman nopeasti. Palvelupisteessä kaikki tapahtumat rekisteröidään Epicor ITSM -järjestelmään ja asetetaan tärkeysjärjestykseen, ja tapahtumat, joissa tarvitaan asiantuntijan apua, voidaan ohjata välittömästi oikeille ihmisille. Sähköpostitse tai Internetin kautta vastaanotetut tapahtumat rekisteröidään automaattisesti. Palvelupisteen asiakkaat voivat seurata tapauksen edistymistä sähköpostitse tai Internetin kautta. Knowledge base -järjestelmän avulla palvelupisteet voivat rakentaa tietokannan, josta tietoja voidaan hakea ja käyttää uudelleen - näin kokemattomammat henkilöt voivat vastata vaikeisiinkin kysymyksiin, joihin on vastattu aiemmin.

Epicor ITSM muutoksenhallinta

Epicor ITSM -järjestelmän avulla organisaatio voi tehdä muutoksia IT-infrastruktuuriinsa hallitusti. Tarvittiinpa muutosta sitten ongelmanratkaisuun tai olipa syynä uuden järjestelmän integrointi jo olemassa olevaan IT-infrastruktuuriin, Epicor ITSM tarjoaa keinon muutokseen pyyntöön ja varmistaa, että se hyväksytään asianmukaisesti sekä seuraa, kuinka kauan muutoksen tekeminen kestää. ITSM tarjoaa työntekijöillesi (myös henkilöstölle, joka hyväksyy muutokset) tuloslähtöiset vaihtoehdot hallittuun muutoksen toteuttamiseen.

Epicor ITSM konfiguraationhallinta

Epicor ITSM -järjestelmän avulla näet IT-infrastruktuurisi yksityiskohdat. Voit seurata laitteistoja, ohjelmistoja ja muita IT-infrastruktuurin osia ITSM-järjestelmästä. Täydellisten yleiskatsausten ansiosta palvelupiste voi toimia tehokkaasti, mikä säästää aikaa palvelupisteeltä ja rahaa koko organisaatiolta.

Epicor ITSM tarjoaa myös mahdollisuuden tallentaa konfiguraatioihin ja tuotteisiin liittyviä taloudellisia tietoja. Ostoarvo, arvonalennus, arvo arvonalennuksen jälkeen, takuupäivämäärä ja asennuspäivämäärä tallentuvat järjestelmään. Lisäksi on mahdollista kohdentaa kuluja budjeteittain, osastoittain, sisaryhtiöittäin jne. ITSM tekee siis IT-kuluista läpinäkyviä.

Epicor ITSM ongelmanhallinta

Rakenteellinen ongelma johtaa häiriöihin ja sen vuoksi uusiin tai toistuviin yhteydenottoihin. Epicor ITSM ei salli ongelmanratkaisua ilman, että sen aiheuttava syy eliminoidaan. ITSM:n avulla voit liittää useita tapauksia ongelmaan, ja kun ongelma on ratkaistu ja suljetaan, kaikki siihen liittyvät tapaukset sulkeutuvat automaattisesti.

Epicor ITSM palvelutasonhallinta

Palvelutasoa voidaan mitata tallentamalla palvelusopimukset ja -kustannukset ITSM-järjestelmään. Näin voit tarjota juuri oikean palvelutason. Palvelutasosopimukset (SLA) voidaan tallentaa per konfiguraatio tai per kontakti (loppukäyttäjä tai osasto). Kun häiriö tai ongelma hyväksytään, voidaan katsella siihen liittyvää SLA-sopimusta. SLA-sopimukseen sisältyviä vasteaikoja käytetään jonotus- ja toimitusaikojen seurantaan.

Kokonaisvaltainen IT-palvelujen hallintaratkaisu

Näiden viiden palvelualueen ratkaisujen lisäksi Epicor ITSM tarjoaa itsepalveluportaalin ja liiketoimintatietoratkaisun. Ratkaisu on kokonaisuudessaan rakennettu Microsoft Visual Studio ja Microsoft .NET Framework -komponentteja käyttäen.

Luo yhteys Epicoriin

Kerro meille ainutlaatuisista tavoitteistasi ja haasteistasi, niin että voimme näyttää sinulle, miksi Epicor-ohjelmisto on sopivampi ratkaisu. Ota meihin yhteyttä puhelimitse, chatin kautta tai sähköpostitse. Jos olet jo asiakkaamme, kirjaudu sisään EpicCare