Skip to main content

Projektisalkun Hallinta

Projektiperustaisilla organisaatioilla on harvoin sellaista ylellisyyttä, että käynnissä olisi vain yksi projekti kerrallaan. Projektit kilpailevat keskenään, eivät vain päivittäistä projektinhallintaa ajatellen vaan myös kun on kysymys projekti-investointimahdollisuuksien valinnasta. Projektisalkun hallinta (PPM) on termi, jossa projekteja ajatellaan ikään kuin salkun osina. Useimmat PPM-työkalut ja -menetelmät pyrkivät luomaan arvoja ja tekniikkoja, jotka mahdollistavat näkyvyyden ja tarjoavat jonkinasteisen standardoinnin, jonka avulla organisaatio voi hallita projektien kehityksen suunnitelmasta valmistumiseen asti.

Epicor tukee projektisalkunhallintaa sekä ohjelmistosovelluksillaan että kaksisuuntaisella integraatiolla Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) -järjestelmään että Project Portfolio Server (PPS) -palvelimeen.

  • Saavuta näkyvyyttä tulevaisuuden mahdollisille projekteille mahdollisuuksienhallintaominaisuudella
  • Edistä analyysia ja salkkuraportointia projektissa PMBOK:n ohjeiden mukaisesti
  • Hallitse projektien kehitystä sisäisten hallintomenetelmien mukaisesti joustavien liiketoimintaprosessinhallintaohjeiden avulla
  • Hallitse jatkuvaa resursointia organisaatioyksiköiden projektisalkuissa.

Follow Us