Skip to main content

Projektikirjanpito

Projektipohjaisten organisaatioiden on vastattava erilaisiin ylimääräisiin kirjanpitoa ja rahoitusraportointia koskeviin vaatimuksiin yhä tiukemman sääntelykehyksen vuoksi. Sisäinen projektikirjanpito ylittää usein organisationaaliset ja maantieteelliset rajat samalla kun taulukonhallinta vaatii projektiraportoinnilta yhä enemmän joustavuutta. Tilannetta monimutkaistaa vielä se, että projektit voivat kestää muutamasta päivästä viikkoihin tai useisiin vuosiin, joiden aikana budjetteja on myös toistuvasti tarkistettava. Tällaisista sisäisistä näkökohdista tärkeimpiä ovat sääntelyn noudattaminen sekä avoin tuottojen tunnistamistarve, jotka rasittavat projektikirjanpitoa vielä entisestään.

Epicor-projektikirjanpito

Haasteena on täyttää nämä erilaiset vaatimukset yhdessä kirjanpito-ohjelmistojärjestelmässä, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän juoksevia hallintokuluja ja joka on mahdollisimman joustava. Epicor-projektikirjanpidon avulla projektipohjaiset organisaatiot voivat valvoa jälleen toimintojaan ja poistaa turhia hallintomenettelyjä ja niihin liittyviä kuluja tehostamalla koko prosessin kulkua alusta loppuun asti.

Kirjanpito-ohjelmistoratkaisut, jotka täyttävät liiketoimintatavoitteesi

Epicor-projektikirjanpidon ansiosta keskisuuret globaalit yritykset voivat täyttää nykyisen liiketoimintaympäristön asettamat, yhä useammat joustavuutta ja rahoitussääntelyä koskevat vaatimukset. Epicor-projektinhallintaon paljon enemmän kuin pelkkä kirjanpito-ohjelmisto: se on todelliseen toimintaympäristöön mukautettu liiketoimintaratkaisu.

  • Projektikirjanpito-ohjelmisto, joka tukee yksityiskohtaista projektisuunnittelua ja joustavaa rahoituskirjanpitoa yhdestä tietojen kirjaamispisteestä käsin ja jossa on tehokkaita lähetyskooditoimintoja ja tietojen valvontaa koko projektin elinkaaren ajan tarjouksesta maksuun asti.
  • Projektin kokonaiskustannusten täysimittainen seuranta niiden lähteestä riippumatta – aika, kulut ja materiaalit, mukaan lukien sidotut ja kertyneet kulut, lehdet ja maksusuoritukset.
  • Johdonmukainen ja avoin tuottojen tunnistaminen tuottojen tunnistamissääntöjen, työtilan ja raportoinnin avulla.
  • Voit kansainvälisessä ympäristössä nauttia vankan ja asiantuntevan monikansallisen yrityksen tarjoamista eduista ja monivaluuttaisesta tuesta ratkaisun kaikissa näkökohdissa.
  • Voit hyötyä hyvin joustavasta työn ositusjärjestelmästä (WBS), jossa on useita laskutusmenetelmiä sekä valuutta- ja asiakastoimintoja. Niissä voidaan tarvittaessa ohittaa valitut vaiheet tai tehtävät.
  • Usein tarkistettavat seurantavertailut ja raportointibudjetit, ennusteet ja arviot (ETC).

Luo yhteys Epicoriin

Kerro meille ainutlaatuisista tavoitteistasi ja haasteistasi, niin että voimme näyttää sinulle, miksi Epicor-ohjelmisto on sopivampi ratkaisu. Ota meihin yhteyttä puhelimitse, chatin kautta tai sähköpostitse. Jos olet jo asiakkaamme, kirjaudu sisään EpicCare