Skip to main content

Projektinhallinta

Projektin onnistuminen on olennaista yrityksen lopulliselle kannattavuudelle. Monet yritykset kamppailevat kuitenkin aikataulusta jäljessä olevien tai budjetin ylittävien projektien kanssa. Projektin onnistumiseksi projektinhallinnassa on otettava huomioon liiketoimintaratkaisusi kaikki näkökohdat. Epicor helpottaa tätä tarjoamalla edistyneen projektinhallintaohjelmiston, joka sisältää tehokkaita Epicorin toiminnanohjausratkaisuja.

Projektinhallintaohjelmistoratkaisut

Epicorin projektinhallinta on kattava ratkaisu projektipäälliköille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat yksinkertaisia tai monimutkaisia projekteja. Ne voivat edellyttää hankalia monitasoisia vaiheita sekä tiukkaa projektin kustannuslaskentaa ja laskutusta. Projektinhallinta sisältää yksityiskohtaisen arvioinnin, suunnittelun, aikataulutuksen, hinnoittelun ja Epicorin toimitusketjulogistiikan kaikkien projektien täyttä hallintaa ja analyysia varten. Tämä kattava ratkaisu sisältää projektisuunnittelun, resurssien hallinnan, ajan ja kulujen hallinnan sekä laskutuksen ja tuottojen tunnistustoiminnon, jotka varmistavat sopimusvaatimusten ja kirjanpitostandardien noudattamisen. Tarkoituksenamme on helpottaa projektinhallintaa tarjoamalla täsmällisiä ja ajantasaisia tilatietoja, tärkeitä hälytyksiä sekä sisäistä projektianalyysia ja -raportointia. Tämän ja liiketoimintaprosessien hallinnan ansiosta yritykset voivat maksimoida laskutettavan ajan, hallinnoida suurta projektiportfoliota sekä saada etumatkaa kilpailijoihin nähden.

Liiketoimintapäämääriäsi vastaavat projektinhallintaohjelmistoratkaisut 

Epicor-projektinhallinnan tarkoituksena on tukea projektisuuntautuneiden yritysten tarpeita. Se sisältää joustavan työn ositustoiminnon (WBS), jossa on projektin sisäiset monitasoiset vaiheet. Todelliseen palvelulähtöiseen arkkitehtuuriin (SOA) perustuva ratkaisu mahdollistaa myös jatkuvat tehokkuusaloitteet, reaaliaikaisen liitettävyyden ja intuitiiviset yritystiedot aina toimitusketjun kauppakumppaneille asti, mikä lisää yritystoimintasi joustavuutta. Skaalattava, joustava, konfiguroitava – anna Epicorin huolehtia projektinhallinnastasi modernilla lähestymistavalla monimutkaiseen projektinhallintaan.

Luo yhteys Epicoriin

Kerro meille ainutlaatuisista tavoitteistasi ja haasteistasi, niin että voimme näyttää sinulle, miksi Epicor-ohjelmisto on sopivampi ratkaisu. Ota meihin yhteyttä puhelimitse, chatin kautta tai sähköpostitse. Jos olet jo asiakkaamme, kirjaudu sisään EpicCare