Skip to main content

Hallinto, riskit ja vaatimustenmukaisuus

Nykyinen liiketoimintaympäristö on samaan aikaan entistä monimutkaisempi ja entistä säädellympi, mikä asettaa jopa kaikkein suurimmille yrityksille haasteen säilyttää kilpailukykynsä tämän päivän nopealiikkeisillä globaaleilla markkinoilla. Lukemattomien lakien, säädösten ja toimitusketjusopimusten joukossa luoviminen ei ole koskaan ollut näin haastavaa. Nykyaikaiset yritykset pitävät näitä haasteita mahdollisuutena menestyä erilaisten hallinto-, riski- ja vaatimustenmukaisuusstrategioiden (GRC) käyttöönoton myötä. Tällaiset strategiat helpottavat riskinhallintaa, hoitavat tehokkaasti vaatimustenmukaisuuden täyttämisen ja parantavat viime kädessä yrityksen suorituskykyä.

Vaatimustenmukaisuus on Epicorin® GRC-ratkaisujen suunnittelun ytimessä, ja Epicor tekee kaikkensa varmistaakseen, että kaikki uudet toiminnot ovat julkaistujen kansainvälisten standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaisia. Näihin kuuluvat yritys- ja taloushallinnon julkaistut standardit, kuten kansainväliset kirjanpitostandardit (IAS), kansainväliset taloudellisen raportoinnin standardit (IFRS) ja muut yleisesti hyväksytyt kirjanpitoperiaatteet (GAAP), ja mukana on myös tuki kansainvälisille kauppastandardeille, kuten tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoitukset sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS), sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE) sekä Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus (NAFTA).

Viime kädessä pitkälle vietyjen hallitusvaltuutusten, kuten Sarbanes-Oxley-lain (SOX), ja muiden kehittyvien ja laadittavien sääntelystandardien täyttäminen perustuu sisäisen valvonnan, toimintojen ja käsittelyjen käyttöönottoon ja dokumentointiin. Epicor on sitoutunut työskentelemään asiakkaidensa kanssa parantamaan ohjelmistoaan ja palvelujaan, jotta se täyttäisi asiakaskohtaiset vaatimustenmukaisuus-, säätely- ja hallintotavoitteet.

Maailman alkaessa toden teolla miettiä energian riittävyyttä ja ilmastonmuutoksen pitkäaikaisvaikutuksia ovat myös yritykset kiinnittämässä huomiotaan mahdollisuuteen, johon ne voivat vaikuttaa – hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energian säästämiseen tuotantoketjussaan. Huolimatta siitä, että hallitusten kannustimet tällä alalla ovat vielä lapsenkengissään, ovat monet yritykset havahtuneet siihen, että vihreät aloitteet eivät ole vain hyvää kansalaisuutta, vaan todellisia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka tuovat säästöjä ja vaikuttavat organisaation taloudelliseen arvoon.

Ratkaisuja, joilla saavutat liiketoimintatavoitteesi

  • Sisäänrakennetut sovellustason riskienlievennystyökalut ja liiketoimintaprosessin hallinta (BPM) — joka tarjoaa seurantaketjuja ja turvallista työnkulkujen automatisointia, tietojen yhtenäisyyden ja turvallisuuden ydinosia — auttavat vahvistamaan valvontaa ja tehostamaan toimintaohjeita.
  • Parempia liiketoimintanäkymiä yrityksen suorituskyvyn hallinnan (EPM) avulla, joka tukee yleisiä riskienhallinnan tavoitteita pitämällä käyttäjät ajan tasalla yrityksen muutosten suhteen.
  • Kokonaisvaltaisella suunnittelulla uudistettu tuotteen elinkaaren hallinta (PLM) ja pitkälle kehitetty asiakirjahallinta organisaatioille, jotka tarvitsevat erinomaista tarkastusten seurantaa ja RoHS-tuettua koko yrityksen asiakirjojen hallintaa.
  • Edistynyt laadunvalvonta (AQM), joka tarjoaa tarkastuksissa ja materiaaliepäyhtenevyyksistä raportoinnin (DRM) käsittelyn aikana tehtävien varastotapahtumien seurantaketjujen näkyvyyden ja hallinnoi vaatimustenmukaisuusasiakirjoja, kuten tutkimustodistuksia (COA), laatutodistuksia (COQ) ja vaatimustenmukaisuustodistuksia.
  • Edistynyt käyttäjä-, rooli- ja ryhmäturvallisuus tehtävien erottelun määrittelemiseksi sekä tietojen ja sovellusten käyttöoikeuksien rajoittamiseksi vain tarvittavaan – turvalliset lomakkeet, kentät, raportit, valikot, metodikutsut ja kaikki muut elementit.
  • Kevyt toimitusketjunhallinta (SCM) ja mukautuminen globaaliin kauppaan; sisältää tavaroiden ja viivakoodien, kuten UPC UCC-12, EAN UCC-13, EAN UCC-8 ja GTIN-14, kansainvälisen kaupan standardit.
  • Kattaa taloushallinnon mukaan lukien talousvalvonnan, läpinäkyvän ja ennakoivan raportoinnin sekä tilintarkastus- ja turvallisuushallinnon.
  • Sisäinen toimittajasuhteen hallinta (SRM) joka kattaa strategisen materiaalinhankinnan.

Hallinto, riskit ja vaatimustenmukaisuus ovat prosesseja, jotka vaativat yrityksiä hyödyntämään sekä sisäisiä voimavarojaan että ulkopuolisia asiantuntijoita, jotta säännösten asettamat vaatimukset täytettäisiin. Epicorin GRC-ratkaisut parantavat liiketoiminnan ennustettavuutta, auttavat hallitsemaan liiketoiminnan riskejä ja parantavat sidosryhmien luottamusta.

Luo yhteys Epicoriin

Kerro meille ainutlaatuisista tavoitteistasi ja haasteistasi, niin että voimme näyttää sinulle, miksi Epicor-ohjelmisto on sopivampi ratkaisu. Ota meihin yhteyttä puhelimitse, chatin kautta tai sähköpostitse. Jos olet jo asiakkaamme, kirjaudu sisään EpicCare