Tutkimus ja kehitys

Tämän päivän talouden vaatimukset painostavat yrityksiä kansainvälistymään ja tarjoavat maantieteellisesti hajautuneille tutkimus- ja kehityslaitoksille ja -organisaatioille sekä mahdollisuuksia että haasteita. Lisäksi nämä haasteet on kohdattava yhä tiukempien säännösten puitteissa. Kulujen kohdentamiseen kulutettu aika voitaisiin käyttää paremmin rahoituksen varmistamiseen. Sekä kaupalliset että ei-kaupalliset tutkimus- ja kehitysorganisaatiot siirtyvät käyttämään innovatiivisempia järjestelmiä, jotka auttavat resurssien kohdistamisessa, prosessien virtaviivaistamisessa sekä yleisen tehokkuuden parantamisessa.

Epicor® for Service Enterprises -ratkaisu tarjoaa sinulle pohjan menestykseen kokonaisvaltaisen closed-loop-ratkaisun avulla, joka tukee viittä tärkeintä palvelukeskeistä prosessia kaikkien tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden takana: rahoituksen varmistus, projektien tehokas resursointi, toimituksen hallinta, taloustoimintojen virtaviivaistaminen sekä määräysten noudattaminen ja liiketoimintasuorituksen analysointi.

Epicor for Service Enterprises -ratkaisun avulla voit odottaa parannuksia tehokkuudessa, projektienhallinnassa, resurssien käytössä, asiakastyytyväisyydessä ja yleisessä näkyvyydessä, mikä johtaa tehokkaampiin hankkeisiin.

Ratkaisuja liiketoimintasi haasteisiin

  • Yhdistää kaikki projektissa mukana olevat, myös ulkoiset resurssit ja freelancerit;
  • Kokonaisvaltainen hallintotyökalu rahoituksen varmistamiseen, laskutussäännöt, jotka tukevat yhteisrahoitusta tai monien rahoittajien rahoittamia hankkeita, sekä täydellinen kulujenkohdennus sekä kaupallisille että ei-kaupallisille organisaatioille;
  • Maksimoi resurssien käyttö ja suorituskykysi suuremmalla näkyvyydellä sekä nykyisiin että tuleviin henkilöstötarpeisiin;
  • Tarpeettomat hallintoprosessit ja niihin liittyvät kustannukset poistuvat, mikä johtaa suurempaan tehokkuuteen ja tuotantotuntien lisääntymiseen;
  • Kokonaisvaltainen prosessinhallinta ja työnkulun organisointi lisää joustavuutta liiketoiminnassa.

Olipa organisaatiosi vasta lupaava tulokas, listautumassa pörssiin tai jo vankalla pohjalla oleva vanha tekijä, Epicor for Service Enterprises tarjoaa sinulle työkalut, joilla hallitset nopeaa kasvua, tehostat toimintaasi ja toteutat visiosi.