Ei kaupalliset organisaatiot

Ei-kaupalliset organisaatiot kohtaavat monenlaisia haasteita: Jatkuvat resurssirajoitukset. Paineet toiminnan yleiskustannusten minimoimiseen tarjoten samalla korkealaatuista palvelua. Tiukat ja usein raskaat kirjanpito-, raportointi- ja hallintovaatimukset.

Näiden haasteisiin vastaamiseksi tietojärjestelmien on oltava helposti ja nopeasti käyttöön otettavia, yksinkertaisia ja helppoja käyttää ja tehokkaita toimintojen virtaviivaistamisessa ja kulujen vähentämisessä. Talousjärjestelmien on oltava joustavia ja niiden on pystyttävä automatisoimaan kirjanpito- ja varojenkohdennustehtävät, käsittelemään monimutkaisia vaatimuksia, virtaviivaistamaan ja yhdistämään budjetointiprosesseja ja tarjoamaan yksityiskohtaiset raportit.

Pystyäkseen saavuttamaan tavoitteensa ja selvitäkseen tulevaisuudessa verosta vapautettujen organisaatioiden on omaksuttava liiketoiminnallinen lähestymistapa näihin asioihin. Epicor® pystyy kohtaamaan nämä haasteet tarjoamalla intuitiivisen ja kattavan ei-kaupallisen ratkaisun. Ratkaisun avulla voidaan hallita, virtaviivaistaa ja keskittää kaikki ei kaupallisen organisaation aspektit – lahjoitusten hallinnasta taloushallintoon ja kirjanpitoon, suorituksen hallitaan ja paljon muuhun – kaikki vain yhden ratkaisun avulla.

Kustannustenhallintaan Epicor tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun, joka seuraa sitoumuksia useista eri lähteistä hyväksyttyä budjettia vasten ja tarjoaa näin todellisen kuvan kuluista hankkijoille ja hyväksyjille heidän tehdessään ostopäätöksiä. Tällainen selkeys ja välittömyys on ratkaisevaa budjetissa pysymisessä.

Epicor for Non-Profit Organizations sisältää viisi avainprosessia

  • Varainhankinta
  • Lahjoittajien, mahdollisuuksien ja vapaaehtoisten seuranta
  • Taloustoimintojen virtaviivaistaminen ja kirjaus
  • Tehokas ja kustannustehokas hankinta
  • Analysointi- ja tarkastustoiminnot

Nämä prosessit edustavat closed-loop-ratkaisua, joka takaa maksimaalisen tehokkuuden sekä organisaation, jonka yhteydet ovat kunnossa. Koska Epicor tuntee nämä avainprosessit ja pystyy automatisoimaan ja optimoimaan ne asiakkaille, siitä on tullut johtava talousratkaisujen tarjoaja ei-kaupallisella sektorilla.

Epicor on auttanut monia ei-kaupallisia organisaatioita menestymään tarjoamalla ei-kaupallisten toimijoiden tarpeisiin suunniteltuja yritysjärjestelmiä ja asiantuntija-apua. Epicor for Non-Profit Organizations -ratkaisu palkittuine sovelluksineen on tehokas ja joustava liiketoimintajärjestelmä, joka on juuri sopiva yrityksille, jotka haluavat saada uuden järjestelmän nopeasti käyttöön, virtaviivaistaa toimintonsa ja maksimoida pääoman tuoton. Näin rahavirrat voidaan suunnata sinne, missä niitä eniten tarvitaan.