Markkinointi, mainonta, viestintä

Aivan kuten markkinoinnin, PR:n, mainonnan ja brändäyksen parissa työskentelevät yritykset auttavat asiakkaitaan strategisten visioiden avulla uudistamaan liiketoimintaansa ja saavuttamaan jatkuvaa kasvua, he itsekin tarvitsevat ratkaisua, joka tukee tehokasta palvelujen tarjontaa ja maksimoi voiton. Tämän päivän markkinointi-, mainos- ja viestintätoimistojen on selviydyttävä hajautetun resurssienhallinnan, kustannusten hallinnan ja liikevaihdon kasvun asettamista haasteista nopeasti yhtenevillä markkinoilla, sekä lisäksi yhä vaativammista ja tietopohjaisemmista asiakassuhteista. Lisäksi nämä haasteet on kohdattava yhä tiukempien säännösten puitteissa. Tämä vaatii enenevässä määrin turvautumissa tekniikkaan, jotta saataisiin aikaan uudenlainen, joustava ja menestyvä toimisto.

Epicor® for Service Enterprises -ratkaisu tarjoaa sinulle pohjan menestykseen kokonaisvaltaisen closed-loop-ratkaisun avulla, joka tukee viittä tärkeintä palvelukeskeistä prosessia kaikkien markkinointi-, mainos- ja viestintäyritysten takana: liiketoiminnan menestyminen, töiden tehokas resursointi, sovittujen toimitusten hallinta, taloustoimintojen virtaviivaistaminen sekä määräysten noudattaminen ja liiketoimintasuorituksen analysointi.

Epicor for Service Enterprises -ratkaisun avulla voit odottaa parannuksia tehokkuudessa, töidenhallinnassa, maksukorttien toteutuksessa, asiakastyytyväisyydessä ja yleisessä näkyvyydessä, mikä johtaa tuottoisampiin sopimuksiin.

Ratkaisuja liiketoimintasi haasteisiin

  • Yhdistää kaikki projektissa mukana olevat, myös ulkoiset resurssit ja freelancerit;
  • Uusien markkinapaikkojen hallinta olemassa olevien asiakassuhteiden rinnalla sekä tilienhallintamahdollisuudet yhtenäisellä asiakassuhdenäkymällä;
  • ·Tulevien ja työbudjettien, työnkulun ja tulonkirjausten käsittely sekä asiakkaan taksakortit työn tai työkoodin perusteella;
  • Täysin integroituna auttaa maksimoimaan laskutettavat tunnit ja vähentämään hävikkiä lisäten näin liikevaihtoa ja voittoa;
  • Tarpeettomat hallintoprosessit ja niihin liittyvät kustannukset poistuvat, mikä johtaa suurempaan tehokkuuteen ja tuotantotuntien lisääntymiseen;
  • Kokonaisvaltainen prosessinhallinta ja työnkulun organisointi lisää joustavuutta liiketoiminnassa.

Olipa yrityksesi vasta lupaava tulokas, listautumassa pörssiin tai jo vankalla pohjalla oleva vanha tekijä, Epicor for Service Enterprises tarjoaa sinulle työkalut, joilla hallitset nopeaa kasvua, tehostat toimintaasi ja toteutat visiosi.