Konsultointi

Tämän päivän asiantuntijapalveluyritysten on selviydyttävä kustannusten hallinnan ja liikevaihdon kasvun asettamista haasteita nopeasti yhtenevillä markkinoilla, sekä lisäksi yhä vaativammista ja tietopohjaisemmista asiakassuhteista. Lisäksi nämä haasteet on kohdattava yhä tiukempien säännösten puitteissa. Tämä vaatii enenevässä määrin turvautumissa tekniikkaan, jotta saataisiin aikaan uudenlainen, joustava ja menestyvä palveluorganisaatio.

Epicor® for Service Enterprises -ratkaisu tarjoaa sinulle pohjan menestykseen kokonaisvaltaisen closed-loop-ratkaisun avulla, joka tukee viittä tärkeintä palvelukeskeistä prosessia kaikkien johdon konsultointiyritysten takana: liiketoiminnan menestyminen, projektien tehokas miehitys, sovittujen toimitusten hallinta, taloustoimintojen virtaviivaistaminen sekä määräysten noudattaminen ja liiketoimintasuorituksen analysointi.

Epicor for Service Enterprises -ratkaisun avulla voit odottaa parannuksia laskutuksen ja tulojen hallinnassa, sopimustenhallinnassa, kassavirrassa, asiakastyytyväisyydessä ja yleisessä näkyvyydessä, mikä johtaa tuottoisampaan liiketoimintaan.

Ratkaisuja liiketoimintasi haasteisiin

  • Esikonfiguroitu tuki parhaille käytännöille perustuen Epicorin yli 20 vuoden kokemukseen konsultoinnin alalla;
  • Tuottojenkirjaus-, tilintarkastus- ja analysointityökalut jotka auttavat noudattamaan kirjanpitolakeja ja -määräyksiä;
  • End-to-end-integrointi auttaa maksimoimaan laskutettavat tunnit ja vähentämään hävikkiä lisäten näin liikevaihtoa ja voittoa;
  • Tarpeettomat hallintoprosessit ja niihin liittyvät kustannukset poistuvat, mikä johtaa suurempaan tehokkuuteen ja tuotantotuntien lisääntymiseen;
  • Kokonaisvaltainen prosessinhallinta ja työnkulun organisointi lisää joustavuutta liiketoiminnassa.

Epicor for Service Enterprises -ratkaisun avulla voit odottaa parannuksia tehokkuudessa, töidenhallinnassa, resurssien käytössä, asiakastyytyväisyydessä ja yleisessä näkyvyydessä, mikä johtaa tehokkaampaan käytäntöjen hallintaan.