Hallinto ja koulutus

Julkisen sektorin organisaatiot joutuvat tarkemman tarkkailun ja tilivelvollisuuden alaisiksi kuin ”tavalliset ihmiset”. Niiden haasteena on tarjota palveluja kirjavalle asiakaskunnalle, välttää rahojen haaskausta ja reagoimattomien virkakoneistojen rakentamista.

Epicor® for Government ja Education tarjoaa kiinteän perustan, jolle julkisen sektorin organisaatiot voivat rakentaa vankat ja tehokkaat budjetointi-, kirjanpito-, kulutus- ja raportointiprosessit. Vahva pääkirja ja yhtä tehokkaat muut tilikirjat ovat ratkaisun ytimessä. Näitä täydentävät lisämoduulit, jotka auttavat kohdentamisen, ostojen, budjetoinnin, työnkulun ja asiakirjahallinnon kaltaisten prosessien virtaviivaistamisessa.

Yhtä tärkeää julkisen sektorin organisaatioille ovat tietojärjestelmistä aiheutuvat kustannukset. Epicorin ratkaisut tarjoavat erittäin joustavan ja automaattisen ratkaisun alhaisemmin käyttöönotto- ja käyttökustannuksin kuin muut vastaavat ratkaisut.

Valtio ja sen laitokset kohtaavat hallinnossaan monenlaisia haasteita poliittisista paineista lainsäädännön rajoituksiin ja määräyksiin sekä monenlaisiin laitoskohtaisiin vaatimuksiin. Epicor tarjoaa joustavan ratkaisun hallintoon niin että budjetit ja kulut voidaan samalla pitää tiukasti hallinnassa.

Myös koulutuslaitosten on löydettävä keinot, joilla ne voivat palvella opiskelijoitaan moitteettomasti, ja ne joutuvat tasapainottelemaan tiukan tarkkailun alaisena säilyttäen samalla luovuutensa ja uuden löytämisen kykynsä. Epicor for Government and Education tarjoaa selkeät ja tarkastettavissa olevat hallintotyökalut ja yhteistyöympäristön, joka tukee koulutusuudistuksia ja tieteen läpimurtoja.

Kustannustenhallintaan Epicor tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun, joka seuraa sitoumuksia useista eri lähteistä hyväksyttyä budjettia vasten ja tarjoaa näin todellisen kuvan kuluista hankkijoille ja hyväksyjille heidän tehdessään ostopäätöksiä. Tällainen selkeys ja välittömyys on ratkaisevaa budjetissa pysymisessä.

Tansaniasta Afrikasta Saskatooniin Kanadaan Epicor for Government mahdollistaa kaikentasoisille koulutuslaitoksille kustannustehokkaan hallinnon ja mahdollistaa rahavirtojen suuntaamisen sinne, missä niitä eniten tarvitaan.